Januarja že tretje leto zapored deflacija

Cene življenjskih potrebščin so se januarja znižale za 0,7 odstotka. Skupno rast cen so znižale predvsem zimske razprodaje in naftni derivati.

Objavljeno
09. februar 2007 13.39
Ljubljana - Cene življenjskih potrebščin so se januarja znižale za 0,7 odstotka. Tako smo tudi v letošnjem januarju kljub uvedbi evra, ki jo je spremljal strah pred morebitnimi podražitvami, že tretjič zapored beležili deflacijo. Glavni razlog za deflacijo so bile zimske razprodaje tekstilnega blaga in obutve, kar je znižalo skupno rast cen za eno odstotno točko, je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnila vodja oddelka za statistiko cen življenjskih potrebščin na statističnem uradu Mojca Maček Kenk.

Inflacija na letni ravni se je januarja nekoliko znižala na 2,7 odstotka, povprečna letna inflacija pa je ostala na decembrski ravni 2,5 odstotka.

Blago se je januarja v povprečju pocenilo za 1,3 odstotka, storitve pa podražile za 0,7 odstotka. Bolj kot v preteklih dveh januarjih so se v letošnjem zvišale cene v skupini gostinske in nastanitvene storitve, medtem ko je znižanje cen v skupini blago in obutev značilno za vsa tri leta, je pojasnila Mojca Maček Kenk. Skupno rast cen so januarja poleg zimskih razprodaj znižali še naftni derivati.

Zaradi razprodaj so bila oblačila v povprečju cenejša za 12,7 odstotka, obutev za 11,6 odstotka, drugi tekstilni izdelki in dodatki za 3,6 odstotka, tkanine za 0,8 odstotka ter storitve za obleko za 0,5 odstotka.

Na gibanje cen v skupini prevoz so vplivale predvsem nižje cene rabljenih osebnih avtomobilov (za 3,4 odstotka), pogonskih goriv (za 1,8 odstotka) ter letalskih potniških prevozov (za 11 odstotkov). Pri tem so se storitve, ki so povezane s prometnimi sredstvi, v povprečju podražile za odstotek, na kar je najbolj vplivalo parkiranje, ki se je podražilo za deset odstotkov.

Na znižanje cen v skupini stanovanje so najbolj vplivale nižje cene tekočih goriv (v povprečju za 4,9 odstotka), plina (za 1,6 odstotka), daljinske energije (za 1,5 odstotka) ter električne energije (za 0,8 odstotka). Slednja je bila cenejša predvsem zaradi nižje cene uporabe elektroenergetskega omrežja.

Kljub deflaciji številne podražitve


V tej skupini velja omeniti podražitev komunalnih storitev (v povprečju za 1,6 odstotka), med katerimi se je zaradi začetka ločenega zbiranja bioloških odpadkov odvoz smeti v Ljubljani podražil za pet odstotkov. V januarju so bili dražji še trda goriva (za 2,5 odstotka), redno vzdrževanje in popravila (za odstotek) ter najemnina (za 0,8 odstotka).

Statistiki so v januarju zabeležili kar veliko število podražitev, in sicer največ pri hrani, brezalkoholnih pijačah, gostinskih storitvah ter alkoholnih pijačah in tobaku. Podražitve hrane so sezonskega značaja, višje cene gostinskih storitev pa so bile posledica tudi prilagoditev novi valuti, je pojasnila Mojca Maček Kenk.

Hrana in brezalkoholne pijače so se januarja podražili v povprečju za 1,7 odstotka, gostinske in nastanitvene storitve za 1,4 odstotka, alkoholne pijače in tobak za 0,7 odstotka, zdravje za pol odstotka, stanovanjska oprema ter rekreacija in kultura za 0,4 odstotka, komunikacije za 0,3 odstotka, raznovrstno blago in storitve ter izobraževanje pa za 0,1 odstotka.

Podražitev gostinskih storitev


Katero blago in storitve so se podražili prav zaradi uvedbe evra, je po mnenju direktorice državnega statističnega urada Irene Križnar težko reči. Že v lanskem decembru so opozorili na višje cene gostinskih storitev, zdaj pa je opaziti tudi rast cen drugih storitev. Med njimi je Križnarjeva izpostavila storitve za rekreacijo in šport, za osebno nego, čevljarske storitve in popravilo gospodinjskih naprav.

V letu dni se je skodelica ekspres kave v gostinskem lokalu podražila z 78 na 88 centov, pri čemer je bilo levji delež zvišanja cen opaziti v zadnjih dveh mesecih. Podobno velja tudi za liter kakovostnega vina v gostinskem lokalu, za katerega je bilo treba v januarju 2006 v povprečju odšteti 7,29 evra, v letošnjem januarju pa že 8,24 evra. Precej so se v zadnjem letu dni podražile tudi storitve za osebno nego, denimo modno moško striženje z 10,7 evra na 12,28 evra.

Nasprotno je bilo treba v letošnjem januarju manj kot pred letom dni odšteti za riž ali svežo žemljo, kar je po besedah Mojce Maček Kenk posledica predvsem akcijskih ponudb v trgovinah.

Z januarjem so na državnem statističnem uradu pri indeksih cen življenjskih potrebščin izvedli nekatere metodološke spremembe. Podobno kot v preteklih letih so spremenili uteži, pri čemer se je tudi letos zmanjšal delež blaga na račun večjega deleža storitev. Obenem so nekoliko revidirali seznam izdelkov in storitev, za katere se spremljajo cene.