Kaj moramo vedeti ob objavi podatkov o pripisani vrednosti nepremičnin?

Objavljamo odgovore Geodetske uprave RS (Gurs) na najpogostejša vprašanja v zvezi z oceno vrednosti nepremičnin.

Objavljeno
28. december 2011 19.36
Posodobljeno
28. december 2011 20.00
Milka Bizovičar, gospodarstvo
Milka Bizovičar, gospodarstvo
Ali objavljene ocene vrednosti nepremičnin odražajo trenutno stanje?

Ne. Podatki veljajo na dan 1. julij 2010. Geodetska uprava bo v prvi polovici naslednjega leta izračunala spremembe vrednosti iz evidence trga nepremičnin, in če bi se vrednosti na katerem izmed območij ali za katero izmed vrst nepremičnin spremenile za deset odstotkov navzgor ali navzdol, bodo to popravili tudi v registru nepremičnin, ker je zdaj objavljen tudi podatek o vrednosti nepremičnin.

Zakaj se je pripisana vrednost moje nepremičnine bistveno spremenila, če so podatki enaki kot lani, ko sem prejel obvestilo o poskusnem vrednotenju?

Gurs je do januarja sprejemal ugovore lastnikov nepremičnin na vrednost in modele vrednotenja. Upošetval jih je več kot 80 odstotkov, rezultat pa sta popolnoma na novo postavljena modela vrednotenja za kmetijska
zemljišča in gozdove. Pri modelu za hiše so se spremenila nekatere cone, ki predstavljaljo področja s primerljivimi cenami nepremičnin. Spremembe so najpogosteje vplivale na znižanje ocenjene vrednosti nepremičnin.

Po kakšnem ključu je bil narejen izračun? Ali lahko sam izračunam vrednost moje nepremičnine?

Geodetska uprava je objavila tabele in navodila za izračune na spletni strani.

Kje lahko najdem podatke o vrednosti mojih nepremičnin?

Podatki so na spletnem portalu Prostor, Javni vpogled v podatke o nepremičninah), kjer lastniki lahko nepremičnine iščejo na podlagi naslova ali identifikacijske številke. Druga možnost je uporaba aplokacije OVN-DOM . Dostop vanjo je možen s kodo, ki so jo lastniki nepremičnin prejeli lani oktobra. Novo kodo lahko ponovno pridobimo na geodetskih izpostavah. Ta način dostopa omogoča lastniku, da na enem mestu vidi vse nepremičnine v njegovi lasti.

Kaj, če se ne strinjam z vrednostjo nepremičnine?

Pritožba ni možna. Če je vrednost nerazumno nizka ali visoka, je dobro preveriti podatke o nepremičnini. Če ne ustrezajo dejanskemu stanju, tudi vrednost nepremičnine ni pravilno izračunana.

Kako bo podatke uporabljalo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve?

Ministrstvo: Pri ugotavljanju materialnega položaja se upošteva dohodek in premoženje posameznika oziroma oseb.Premoženje se upošteva tako, da se dohodki oseb povečjo za fiktivno določen dohodek in sicer v višini letnega zneska obresti, izračunanih od vrednosti premoženja, ki se upošteva po tem zakonu (razen pri tistih pravicah, ki so vezana na denarno socialno pomoč). Pri tem se upošteva povprečna letna obrestna mera za gospodinjstava za vezane vloge nad 1 letom do 2 let za leto pred letom vložitve vloge po podatkih Banke Slovenije ( za leto 2010 je to 3,41). Primer: za osebo, ki ima vikend, vreden 70.000 eurov, se izračuna, koliko obresti bi mu to premoženje prineslo, če bi imel ta znesek vezan na banki in se mu potem ta znesek obresti pripište k njegovim drugim dohodkom.

Kdaj lahko pričakujemo davek na nepremičnine?

Ministrstvo za finance: Predlog zakonodaje glede uvedbe davka na nepremičnine je bil v mandatu te vlade pripravljen, vendar zaradi upoštevanja različnih stališč koalicijskih partnerjev postopka koalicijskega usklajevanja ni bilo mogoče pravočasno zaključiti. Ker zakona ni mogoče obravnavati kot »tekoči posel«, nadaljnja obravnava predloga zakona v okviru vlade ni predvidena. Menimo, da bo opravljeno delo na tem področju lahko dobra strokovna podlaga prihodnjim odločitvam.