Konec meseca začnejo veljati nova pravila za roaming

V celotni EU bomo izkoriščali domače zakupljene količine, a do 15. 6. 2017 bomo še plačevali pribitke.

Objavljeno
02. april 2016 16.45
Matjaž Ropret
Matjaž Ropret

Konec meseca se bodo znova spremenila pravila o zaračunavanju gostovanja v mobilnih omrežjih v Evropski uniji (in nekaterih »pridruženih« državah). Konec je najvišjih dovoljenih cen, ki jih je predpisala evropska komisija, tudi v tujini bodo lahko uporabniki izkoriščali doma zakupljene količine. Vendar do 15. junija prihodnje leto ob plačevanju pribitkov.

V EU vse od julija 2007 poznamo omejitev najvišjih cen v gostovanju. Te so vsako poletje nekoliko znižali, vmes je evropska komisija regulacijo podaljšala, lani pa so cene ostale enake, medtem ko so potekala pogajanja o popolni odpravi roaminga. Oktobra lani jo je evropski parlament potrdil (in hkrati odprl pot padcu internetne nevtralnosti), veljati pa bo začela 15. junija prihodnje leto. Takrat naj bi bil dokončno uveljavljen princip, da je uporabnikova domača tarifa (naročniški paket) veljavna povsod po EU, vendar ob nekaterih omejitvah, ki jih določa t. i. pravična uporaba. Do tedaj pa bo od zadnjega dne letošnjega aprila teklo prehodno obdobje, ki so si ga izposlovali operaterji. Ti bodo v tem času še vedno lahko (in tudi bodo) zaračunavali pribitke na uporabo storitev v tujini. Kar pomeni, da bodo sicer uporabniki lahko koristili zakupljene količine oziroma plačevali po domačih cenah, ne glede na to, kje v EU bodo priključeni v mobilno omrežje, vendar bodo vsakič doplačali še pribitek. Ta je posledica tega, da so v veljavi še stare veleprodajne (medoperaterske) cene. Tako bodo pribitki šli k tistim operaterjem, ki zagotavljajo gostovanje.

Kaj vse to pomeni?

Evropska komisija je, to ste najbrž že razbrali, za nekaj več kot leto po nepotrebnem zapletla sistem. Pribitke bodo operaterji zaračunavali, če bodo uporabniki izkoriščali domače zakupljene količine ali če bo domača cena nižja od zdajšnje regulirane cene. Pribitki so taki: 6,1 centa za minuto odhodnega klica, 2,44 centa za sms in prav tako 6,1 centa za megabajt podatkov (vse cene so z ddv). Dohodni klic v vsakem primeru stane 1,391 centa na minuto (razen pri zakupljenih količinah za tujino). Pribitkov ne bo, če je domača cena višja in če ima uporabnik zakupljene posebne količine za roaming. V vsakem primeru operater lahko zaračuna višjo ceno. V nekaterih primerih, denimo za sms-e ali za prenos podatkov v določenih paketih, bo to lahko pomenilo tudi dva- ali celo trikrat višjo ceno (22 namesto 7 centov za sms), večinoma pa naj bi bilo gostovanje vendarle cenejše kot doslej.

Toda naj opozorimo, da je v tem prehodnem obdobju še vedno treba biti previden. Ura pogovora pomeni 3,66 evra pribitka, 100 MB prenesenih podatkov pa 6,1 evra dodatnega stroška. Šele s popolno odpravo roaminga bodo lahko miselne ovire padle, vendar bo evropska komisija še določila principe pravične uporabe. Kar bo verjetno pomenilo, da bodo v tujini veljale določene najvišje količine, morda pa bo določeno tudi, koliko časa (dni) bo uporabnik lahko v tujini oziroma po koliko dneh se bo moral vrniti domov. Brez teh omejitev bi se lahko razpasla praksa, da bi uporabniki množično naročali kartice sim tujih operaterjev, ker bi bile cenejše, in jih uporabljali doma.

Spremembe pri slovenskih operaterjih

Zaradi nove ureditve je predvsem Simobil moral nekoliko prilagoditi del ponudbe. Večjih sprememb ni pri T-2, Telekomu Slovenije in Telemachu. Pri Telekomu še naprej velja omejitev dnevne porabe na 2,90 evra pri nekaterih paketih – do tega zneska se obračunavajo pribitki, potem ne več. Medtem Simobil, ki ima pri paketih ultimativni in silvester podobno mesečno omejitev na 10 evrov, zaradi zahteve agencije za komunikacijske omrežja in storitve naročnikom daje možnost, da si to omejitev znova vključijo, sicer bodo ostali brez nje. Kdor storitve v tujini uporablja pogosteje, bo z omejitvijo na boljšem, ob občasnih klicih ali sms-ih pa bo ostal pod desetimi evri mesečnega stroška in je ta možnost zanj precej brezpredmetna.

Poleg tega je Simobil spremenil paketa orto tripster in orto tripster plus, kjer gigabajt podatkov za tujino ne bo več kombiniran z domačo uporabo, ampak bo namenjen zgolj gostovanju, naročniki pa bodo deležni dodatnega gigabajta za Slovenijo.

Večina operaterjev bo tudi še naprej ponujala opcije dodatnega zakupa za tujino, ali posebej (denimo eu neskončno pri Simobilu) ali znotraj paketov (eu brezskrbni pri Telekomu ali največ pri Telemachu). V teh primerih se najprej izkoristi zakupljena količina za tujino, nato pa domača s pribitki ali se hitrost prenosa podatkov zniža in se plačujejo pribitki ob dodatni uporabi. Poleti pričakujemo dodatne ponudbe vsaj za Hrvaško. Sicer pa bodo posebne ponudbe za roaming operaterji le še stežka uporabljali kot konkurenčno prednost, morda le še za države, ki jih evropska uredba ne zajema, denimo Srbijo, Švico, ZDA in še kakšno. Kaj utegne prinesti popolna odprava roaminga čez dobro leto, pa si preberite v okvirčku.