Kaj je šport brez prava?

Področje, ki je v Sloveniji popolnoma neurejeno, je področje športnega agentstva.

Objavljeno
02. november 2012 10.59
Posodobljeno
02. november 2012 11.03
mdr_SOLDEN
Blaž Bolcar
Blaž Bolcar
Kakšne so, poleg športnih rezultatov, novice s področja športa? Navadno gre za poročanje v zvezi z zlorabo dopinga, nelegalnimi stavami, neizpolnjevanjem obveznosti s strani kluba ali zveze, likvidnostnimi težavami športnega subjekta, spori na relaciji med igralcem oz. njegovim agentom in klubom, huliganizem, ipd. Gre torej za vsebine, ki so pretežno »pravne« narave. Zelo malo bomo v medijih zasledili marketinških zapisov v povezavi s športom.

Čeprav je v športu veliko vsebin, ki so tesno povezane s pravom, se tej veji prava znotraj sveta športa, ne namenja ustrezne pozornosti. Tudi na edinem dogodku s področja športnih sponzorstev, konferenci Sporto, ne.

Športni marketing in športno pravo sta v simbiozi. Bolj kot je razvit prvi, bolj mora biti razvit tudi drugi. Ni torej mogoče pričakovati športno marketinškega (posledično tudi organizacijskega) razcveta, ne da bi temu sledilo tudi športno pravo. Dejstvo je namreč, da je potrebno pravno urejanje predvsem tam, kjer postanejo poslovni odnosi bolj kompleksni, kar pa razviti športni marketing nedvomno je.

Zakaj predstavlja nezadostno pravno urejeno področje športa in športnega posla težavo? Davno so minili časi, ko je rezultat sam po sebi zagotavljal sponzorska sredstva. Danes se mora vsak športni subjekt ustrezno tržiti in sponzorju ponujati čim bolj kreativne trženjske rešitve.

Težko si je zamisliti športni subjekt, ki bo sponzorju zagotavljal ustrezno protidajatev, če se npr. na vsaki njegovi tekmi navijači pretepajo, zažigajo stole, ipd. Verjetno ni sponzorja, ki bi se želel na trgu identificirati kot nekdo, ki podpira tovrstno vedenje.

Enako velja v primeru prezadolženih športnih subjektov. Šport je verjetno edino področje civilne sfere za katerega najbolj ne veljajo določila o stečaju ali prisilni poravnavi. Ogromno je namreč športnih subjektov, ki bi morali glede na svoje poslovanje in finančno stanje že pred leti razglasiti insolventnost in sprožiti ustrezne postopke za lastno likvidacijo oz. sanacijo. Tudi tukaj ni potrebno posebej izpostavljati, da sponzorji niso zainteresirani za sodelovanje pri športnih zgodbah, kjer s svojim vložkom le pokrivajo izgubo prejšnjih let.

Izjemno pomembno področje, kjer se športni marketing in športno pravo tesno prepletata je »ambush« marketing ali marketing iz zasede (za tovrstvni marketing gre, ko se neka blagovna znamka identificra kot sponzor nekega dogodka, čeprav v resnici ni; imenujemo ga tudi »parazitski markting«, ker krade pozornost uradnim sponzorjem). Slovenija je gostila številna odmevna mednarodna tekmovanja, prihodnje leto gostimo evropsko prvenstvo v košarki, pa vendar do sedaj še ni bilo predloga po zakonski ureditivi tega področja. Na ta način bi onemogočili vse, ki bi se želeli na nedvoljen način okoristiti. Obenem pa bi s takim postopanjem omogočili organizatorjem, da dražje prodajo svoje ekskluzivne pravice in tako za svoj dogodek iztržijo več sredstev.

Mnogi registracijski pravilniki nacionalnih panožnih zvez neposredno kršijo »Bosmanovo pravilo«, ki prepoveduje omejitev števila tujcev (državljanov EU in pridruženih članic). Le vprašanje časa je, da bo nekdo pravico iskal na sodišču.

Področje, ki je v Sloveniji popolnoma neurejeno, je področje športnega agentstva. Deloma to boljše ali slabše urejajo mednarodne panožne zveze, preko katerih potem to velja tudi za nacionalne panožne zveze, ki pa se v velikem loku izogibajo jasnim in konkretnim stališčem v posameznih zadevah s tega področja. Sama zakonodaja pa športnega agenstva ne ureja posebej in je torej urejeno kot zastopanje oz. poslovodska pogodba. Kar pa, glede na specifiko športa, ni najbolj ustrezno.

Navedel sem zgolj nekaj, mogoče najbolj jasnih primerov, ki so pri nas pravno povsem podhranjeni. Ravno ustrezna pravna ureditev športu in športnim organizacijam zagotavlja določeno stopnjo urejenosti, ki je nujno potrebna za pritegnitev sponzorjev, sicer bo šport še naprej odvisen izključno od rezultatov.
Ravno zato je pričakovati, da bodo organizatorji največjega dogodka s področja športnih sponzorstev prepoznali potrebo po razvoju športnega prava brez katerega ni pravega športnega marketinga. Če ne tokrat, pa na jubilejnem, 10. Sportu.