Zadovoljni in še kar srečni

In vendar smo z življenjem zadovoljni bolj kot Evropejci!

Objavljeno
19. junij 2014 23.53
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Vaše možnosti za gostilniško zabavljanje čez državo in standard so zdaj precej slabše, kakor so bile, preden so raziskovalci položili na mizo najnovejše spričevalo o blaginji v Sloveniji.

Podatki iz resne študije torej kažejo, da je bil leta 2013 delež zadovoljnih ljudi v Sloveniji še vedno na zelo visoki ravni: mednje se je uvrstilo kar 82 odstotkov prebivalcev.

To dokazuje kazalnik »zadovoljstva z življenjem«, ki po pojasnilih stroke šteje celo za najpomembnejši izraz blaginje posameznikov! Tu je Slovenec celo prekašal Evropo, kjer delež zadovoljnih prebivalcev doseže komaj 77 odstotkov.

Prihodnje leto bomo morda že bliže Evropi, kajti po kazalnikih blaginje v Sloveniji se zmanjšuje zadovoljstvo s tistimi področji življenja, ki jih ureja država, in hkrati se povečuje pričakovanje, da se bodo razmere še poslabšale.

Merilec sreče, ki šteje za dopolnilni kazalnik o zadovoljstvu z življenjem, kaže, da je pri nas celo sreča zelo razširjena: na lestvici od 0 do 10 je bil Slovenec leta 2012 povprečno srečen za 7,26. To ni bilo veliko slabše od Evropejca, ki je ocenil, da je povprečno srečen za 7,46.

Takšna, strokovno zbrana dokazila o kar prijetnem razpoloženju med slovenskim prebivalstvom, so pravo presenečenje, če pomislimo, kako slaba je statistika o plačah in pokojninah, ko jih primerjamo z nujnimi izdatki, kako zlovešča so gibanja na trgu dela in na zavodu za zaposlovanje.

»Zaupanje ljudi v institucije je bilo leta 2012 v Sloveniji majhno, leta 2013 pa se je še znižalo,« beremo v poročilu o kazalnikih blaginje.

In vendar je prebivalec Slovenije po resni študiji o blaginji povprečno zadovoljen in ne tako zelo nesrečen. Ohranimo veselje in si recimo: To je naš kapital!