Eurobasket bo polnil žepe le lokalom v centru

Občina bo med prvenstvom dala možnost podaljšanja obratovalnega časa do 5. ure zjutraj samo lokalom v središču mesta. Gostinci ob prizoriščih tekem pa ostajajo na suhem.

Objavljeno
01. julij 2013 17.41
LJUBLJANA 19.07. 2012 natakarji gostinstvo strezzba... Foto: ALESS CCERNIVEC/Delo
Nina Krajčinović, Ljubljana
Nina Krajčinović, Ljubljana
Ljubljana – Čez dva meseca se bo v mestu začelo evropsko prvenstvo v košarki, vstopnice so že v predprodaji, vsi pa niso preveč zadovoljni. Občina se je namreč odločila, da bo med prvenstvom samo lokalom v središču mesta dala možnost podaljšanja obratovalnega časa do 5. ure zjutraj.

Gostinci v središču mesta so z daljšim delovnim časom seveda zadovoljni, izključujoči odnos občine pa se ne zdi pošten tistim, ki imajo lokale v bližini Stožic in Tivolija, kjer bo prvenstvo potekalo.

Svoje stališče so izrazili tudi v četrtni skupnosti Center, kjer pravijo, da bi izjema lahko postala pravilo in da mora predlagana sprememba bolj restriktivno in natančno določiti merila za opredelitev prireditev, pomembnih za Mestno občino Ljubljana.

Lokali bodo lahko odprti do pete ure zjutraj

Na prihodnji seji mestnega sveta, ki bo v ponedeljek, bodo mestni svetniki obravnavali predlog odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov, v katerega je občina dodala predlog spremembe odloka, s katerim bi gostinci v središču mesta lahko v času »prireditev, pomembnih za občino«, podaljševali delovni čas.

V veljavnem odloku je določeno, da lahko gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov v centru obratujejo do 24. ure, samostojni gostinski vrtovi pa do ene ure zjutraj. »Med pomembnimi prireditvami, kot so mednarodne športne prireditve (evropsko prvenstvo v košarki), je zaradi popestritve ponudbe v interesu MOL, da se gostincem v ožjem mestnem središču omogoči daljše obratovanje na gostinskih vrtovih, in sicer do pete ure zjutraj naslednjega dne,« so zapisali v predlogu spremembe odloka.

Zanimalo nas je, kako natančno bi določali »prireditve, pomembne za MOL«, a nam z občine na to vprašanje niso jasno odgovorili. Podali so le zelo splošen odgovor, v katerem so zapisali, da je »evropsko prvenstvo v košarki izjemnega pomena, saj je to dogodek, ki se ne zgodi prav pogosto«, ter poudarili, da je to »izjemna priložnost za promocijo mesta« in hkrati »priložnost za izboljšanje gospodarske situacije«.

»Želimo si, da bi se obiskovalcem prvenstva Ljubljana vtisnila v spomin kot gostoljubno in prijazno mesto, v katerem so se dobro počutili, si ogledali tekme, se pri tem zabavali, in da nas bodo znova obiskali,« so sklenili.

Naši vprašanji o tem, zakaj možnosti podaljšanja delovnega časa ne ponudijo tudi gostincem, ki imajo lokale v neposredni bližini objektov, v katerih bo prvenstvo, ter katere prireditve spadajo med »prireditve, pomembne za MOL«, sta tako ostali brez odgovora.

Izključujoči odnos do lokalov ob prizoriščih

Smo pa o tem, kaj menijo o izključujočem odnosu občine, povprašali gostince z lokali v bližini Stožic in Tivolija.

Tisti za Bežigradom so si edini, da podaljšanje obratovalnega časa zgolj v centru mesta ni pošteno, saj bi se veliko obiskovalcev tekem zagotovo želelo zabavati tudi bližje prireditvenih objektov. Sploh ker je v bližini tudi hotel, v katerem jih bo najbrž tudi precej prenočevalo.

Nekaj od njih se je tudi že odpravilo na upravno enoto s prošnjo za možnost podaljšanja delovnega časa, a so jim odgovorili, da ta zanje ostane nespremenjen. Medtem ko bodo torej gostinci v središču mesta septembra lahko preštevali zaslužek vse do pete ure zjutraj, bo večina tistih za Bežigradom morala goste s svojih vrtov spraviti do desete ure zvečer, vrata lokalov pa zapreti ob 23. uri.

Odločitev občine se zdi nepoštena tudi Žigi Födranspergu, lastniku športnega bara Lepa žoga v neposredni bližini Tivolija. Ta se je z nesmiselnim skrajšanjem delovnega časa, tako kot seveda tudi vsi drugi gostinci na robu središča, srečal že v začetku leta ob sprejetju zdaj veljavnega odloka, ki je vsem skrajšal delovni čas za eno uro.

Že to mu je povzročilo nemalo preglavic, saj se vse pomembne tekme, ki jih v živo prenašajo tudi v Lepi žogi, začnejo malo pred deveto uro zvečer, kar pomeni, da je treba goste takoj po koncu prenosov metati ven. Na vrtu Lepe žoge, v neposredni bližini katere ni stanovalcev, sicer gostje lahko posedajo do enajste zvečer, v lokalu pa do 24. ure. Enako bo veljalo med prvenstvom, kljub temu da je to skoraj edini športni bar v Ljubljani.

Okoliški stanovalci predlagajo tretjo uro zjutraj

Svoje stališče so podali tudi stanovalci iz središča mesta, ki menijo, da je odprtje lokalov do pete ure zjutraj vseeno predolgo, saj se potem »vse skupaj zavleče s pospravljanjem vrtov in teras«, ter da bi lahko »razmislili o podaljšanem obratovalnem času do 3. ure naslednjega dne«.

Tudi njim pa ni čisto jasno, kaj pomeni opredelitev »prireditve, pomembne za MOL«, zato predlagajo, naj se te »določijo z vsakoletnim programom prireditev MOL«, ter zahtevajo, da gostinci, ko bodo prosili za podaljšan delovni čas, k prošnji »priložijo tudi glasbeni program, ki ga nameravajo pripraviti v času podaljšanega obratovalnega časa« in ki mora biti »prilagojen okolju starega mestnega jedra ter ustvarjati prijetno okolje za vse goste«.

V ČS Center so sicer zadovoljni, da evropsko prvenstvo gostuje pri nas, predlagajo pa še, da se tam, kjer se bo dogajala glavnina programa, postavijo mobilne javne sanitarije in koši za ločeno zbiranje smeti.