Gradnja gimnastičnega centra v rokah občine

Dvorana Cerar-Pegan-Petkovšek: MOL želi evropska sredstva, GZS pa upa, da bodo začeli graditi prihodnje leto. 

Objavljeno
01. julij 2013 15.36
Ljubljana 27.09.2011 - Saso Bertoncelj.foto:Blaz Samec/DELO
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek
Ljubljana – Javno-zasebnega partnerstva, v okviru katerega bi zgradili nacionalni gimnastični center, ne bo. Gimnastična zveza je namreč odstopila od realizacije projekta na takšen način, saj ni uspela zagotoviti finančnih sredstev. Usoda gimnastične dvorane je zdaj v rokah MOL.

Mestni svetniki bodo na seji prihodnji teden odločali o prenehanju veljavnosti akta o javno-zasebnem partnerstvu (JZP) za projekt Nacionalni gimnastični center. Akt so sprejeli leta 2011, nato pa je občina objavila razpis za zasebnega partnerja, na katerega se je po večkratnem podaljšanju rokov in spreminjanju pogojev lani septembra vendarle prijavila Gimnastična zveza Slovenije. Ta je bila sicer že ves čas mišljena kot glavni investitor objekta, ki sicer ne vključuje pomembnejših komercialnih dejavnosti.

A GZS ni uspelo zagotoviti dovolj finančnih sredstev za gradnjo dvorane, ki jo načrtujejo že več let in bi bila nujna za ustvarjanje normalnih pogojev za trening slovenskih telovadcev. »Edini potencialni zasebni investitor se je umaknil iz projekta, ker mu glede na zaostrene gospodarske razmere ni uspelo zagotoviti zaprtja finančne konstrukcije projekta,« so v obrazložiti prenehanja akta o JZP zapisali v občinski upravi in dodali, da so bile tako »izčrpane možnosti za realizacijo projekta v okviru JZP«.

Jernej Salecl, v. d. generalnega direktorja GZS, je pojasnil, da je »zagotoviti toliko milijonov v teh gospodarskih razmerah čedalje težje, ne samo v smislu sponzorskih in donatorskih sredstev, ampak je tudi na bankah zelo težko dobiti kredite, tudi za investicije«. »Zato smo ocenili, da je znotraj tega modela, ki se predlaga mestnemu svetu, najboljša možnost, da se projekt uresniči in da se realizira relativno hitro,« je dodal Salecl.

Predlog, da investitorstvo prevzame MOL

Ob prenehanju akta o JZP vodja občinskega oddelka za šport Marko Kolenc namreč predlaga, da se preverijo možnosti za realizacijo projekta v kakšni drugi obliki. Priložen je tudi predlog strokovne komisije (ki jo poleg Kolenca sestavljajo še Tadeja Möderndorfer, Tanja Dornik in Urša Otoničar iz mestne uprave ter Drago Banović iz javnega zavoda Šport Ljubljana), naj se projekt Nacionalni gimanstični center realizira tako, da MOL prevzame investitorstvo ter projekt izvede v okviru razpoložljivih lastnih in drugih državnih in evropskih virov.

MOL je doslej sicer načrtovala, da bo njen vložek v projekt predvsem zemljišče, finančno pa pri gradnji ne bo pomagala. To se je, kot kaže, spremenilo. Župan Zoran Janković je že napovedal, da bodo kandidirali za evropska sredstva, ker gre za projekt nacionalnega pomena. V letošnjem proračunu MOL je sicer v postavki Nacionalni gimanstični center z rebalansom, ki ga bodo svetniki obravnavali na isti seji, zagotovljenih 300.000 evrov, kar naj bi šlo za odkup projektne dokumentacije za gimanstični center od GZS.

MOL bo zagotovila dobro polovico sredstev

Več denarja za projekt, katerega vrednost je v načrtu razvojnih programov trenutno ocenjena na skoraj 13 milijonov evrov, je predvidenega v prihodnjih letih, za kar bo morala MOL še pripraviti rebalans proračuna za leto 2014 in proračun za 2015. Prihodnje leto naj bi po trenutnih načrtih občina zagotovila 2,2 milijona evrov, leto pozneje pa še pet milijonov. Prihodnje leto dobrih pet milijonov evrov pričakujejo še iz državnih in evropskih sredstev ter sredstev GZS. Tako je mogoče pričakovati, da bo realizacija projekta odvisna predvsem od uspešnosti pri pridobivanju denarja EU. Pri tem je treba dodati, da je nekdanji generalni direktor GZS in vodja projekta Cerar-Pegan-Petkovšek Edi Kolar z nastopom nove vlade zasedel mesto v. d. generalnega direktorja direktorata za šport na ministrstvu, ki bo odločalo o delitvi evropskih sredstev.

Začetek gradnje prihodnje leto?

Jernej Salecl pravi, da pričakujejo, da bi se gradnja objekta lahko začela prihodnje leto, trajala pa naj bi deset mesecev, a priznava, da je to zdaj odvisno predvsem od občine. Povedal je, da je dokumentacija za gradbeno dovoljenje že skoraj pripravljena in da bodo vlogo na upravno enoto dali že poleti. V GZS so MOL že prosili, naj sedanje arhitekturne rešitve in dokumentacije ne spreminja, »saj zagotavlja ohranitev optimalne namembnosti dvorane za izvajanje vseh pojavnih oblik gimnastike«.

Glede nadaljnjega sodelovanja med MOL in GZS pri projektu Salecl pravi, da podrobnosti še niso dogovorjene. Tako še ni znano, ali bo zveza občini za objekt plačevala najemnino. Predvidoma bo imela GZS v objektu domicil in poslovne prostore, poleg njih pa bodo v dvorani trenirala tudi društva, ki delujejo na področju Ljubljane in so financirana na podlagi letnega programa športa MOL, pojasnjuje Salecl.