Ljubljana: Četrt milijona na leto za avtomobile uradnikov

Se mestna uprava drži lastne prometne politike, ki meri na manjšo uporabo avtomobilov?

Objavljeno
24. januar 2014 08.46
Posodobljeno
24. januar 2014 11.00
Zoran Janković na odprtju nove postaje samopostrežnega sistema izposoje koles Bicike(lj) pri Mercatorjevem centru v Šiški v Ljubljani, 9. maja 2013
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana

Ljubljana – Občina je objavila javni razpis za poslovni najem 51 novih službenih vozil, ki jih bodo najeli za prihodnjih pet let. Poslovni najem paketa 54 vozil, ki jih imajo trenutno v uporabi, se izteče junija letos.

Iztek sedanjega poslovnega najema vozil je po pojasnilih sekretariata mestne uprave tudi razlog za objavo novega razpisa. Ta predvideva, da bo poslovni najem med drugim vključeval stroške registracije, vzdrževanja, vsa mehanska popravila, menjave in skladiščenje pnevmatik, po potrebi uporabo nadomestnih vozil, tehnični pregled, zavarovanje, vinjete in druge cestnine ter zeleno karto. Najemajo različna vozila, poleg osebnih tudi dve terenski in dve enoprostorni ter eno dostavno.

Na občini niso odgovorili na naše vprašanje, koliko denarja imajo predvidenega za najem novih vozil, češ da bo to znano po končanem razpisu (rok za oddajo ponudb je 19. februarja). Trenutno ima MOL pogodbo o poslovnem najemu sklenjeno s podjetjem Porche Leasing.

»Mesečni strošek poslovnega najema za vsa vozila je bil za letošnji januar 21.189 evrov, na letni ravni pa to znaša dobrih 254.000 evrov,« pojasnjujejo. Iz spletne aplikacije supervizor je razvidno, da je občina za poslovni najem vozil od septembra 2009 temu podjetju nakazala nekaj več kot 1,2 milijona evrov.

Poleg župana še 16 uradnikov

Kot je znano, župan Zoran Janković uporablja protokolarno vozilo audi A8, za katerega ima lastnega voznika, zanj pa občina za 60 evrov na mesec najema tudi garažo v Ulici Hermana Potočnika.

Sicer ima službena vozila v osebni uporabi po podatkih, ki so nam jih poslali z občine, 16 uradnikov na višjih položajih v mestni upravi. To so direktorica Jožka Hegler, vodja županovega kabineta Tanja Dodig Sodnik, glavna inšpektorica Bogomira Skvarča, glavni mestni redar Andrej Orač, vodja službe za javna naročila Tadeja Möderndorfer, vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič, vodja službe za lokalno samoupravo Vojko Grünfeld, vodja oddelka za urejanje prostora Miran Gajšek, vodja oddelka za finance in računovodstvo Urša Otoničar, vodja oddelka za varstvo okolja Nataša Jazbinšek Seršen, vodja oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo Robert Kus, vodja službe za notranjo revizijo Nataša Koprivšek, vodja oddelka za zdravje Tilka Klančar, vodja oddelka za šport Marko Kolenc, vodja oddelka za ravnanje z nepremičninami Simona Remih in vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik.

Občani naj uporabljajo LPP, kaj pa uslužbenci MOL?

Novo javno naročilo je zanimivo, ker gre za precejšnje zneske, ki jih občina iz proračuna plačuje za svoj vozni park in tudi za najem precejšnjega števila vozil. Večina oddelkov in služb mestne uprave ima namreč sedež v ožjem mestnem središču ali blizu njega, ta del mesta pa je s širjenjem območij s popolno prepovedjo prometa ali z omejenim lokalnim prometom za avtomobiliste vse težje dostopen.

Po drugi strani občina zadnja leta promovira prometno politiko, s katero nameravajo močno zmanjšati število avtomobilov v mestu in povečati uporabo hoje, kolesarjenja in javnega prevoza. Tako so na primer ob septembrski zapori dela Slovenske ceste in uvedbi rumenega pasu na delih Dunajske in Celovške ceste prebivalce in dnevne migrante pozivali, naj avtomobil pustijo doma in se na pot raje odpravijo z mestnim avtobusom. Najem novega paketa vozil za pet let tako vzbuja dvom, ali na občini podobno ravnanje pričakujejo tudi od svojih zaposlenih.

Avtomobili za učinkovito delo

Na MOL odgovarjajo, da v skladu s prometno politiko tudi med zaposlenimi v mestni upravi promovirajo uporabo alternativnih oblik prevoza: »Znotraj mestnega središča zaposleni vse poti opravimo peš ali s kolesom (v zadnjih treh letih smo kupili 50 službenih koles) in z LPP (v uporabi imamo več kot 50 službenih urban). Ker pa vseh del na večjih razdaljah ni možno opraviti z uporabo omenjenih prevoznih sredstev, potrebujemo službena vozila, če želimo svoje delo opravljati učinkovito in v zadovoljstvo občanov, zlasti ker sodelovanje s 17 četrtnimi skupnostmi in drugimi občinami zahteva tudi veliko terenskega dela.«

Sicer pa pravijo, da javno naročilo ne pomeni povečevanja voznega parka, ki trenutno obsega 54 vozil, temveč zmanjšanje na 51. Poudarjajo, da bodo najeli 44 vozil na kombiniran pogon z metanom in bencinom, s čimer želijo nadaljevati »ozelenitev« voznega parka in delež do okolja prijaznejših vozil povečati na dobrih 85 odstotkov.

Dodajajo, da so izvedli usposabljanje zaposlenih v mestni upravi za varčno vožnjo in da je Umanotera med primere dobre prakse pri zniževanju CO2 uvrstila tudi uporabo službenih koles ljubljanskih mestnih redarjev. »Iz vsega navedenega je razvidno, da si celovito – tako na področju hoje, kolesarjenja, javnega prevoza kot okolju prijaznejših pogonskih tehnologij – prizadevamo za bolj kakovostno mobilnost v Ljubljani,« so sklenili.