MOL z Govednikovimi dosegla dogovor o selitvi

Družina se bo najpozneje v treh letih odselila v Kašelj, MOL pa bo lahko Zaloško širila takoj tudi pri »šikani«.

Objavljeno
24. april 2014 19.25
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – MOL bo lahko Zaloško cesto gradila tudi na najbolj kritičnem odseku, to je med avtocestno obvoznico in cesto v Slape. Z družino Govednik, ki ima pod dvojnim ovinkom avtomehanično delavnico sta MOL in Dars dosegla sodno poravnavo.

V sredo so na sodišču imeli zadnjo obravnavo, v katerega so Govednikovi in je Dars vstopili že leta 1992, MOL pa leta 2002. In zdaj so končno sporazumno rešili dolgoletni spor med vsemi strankami. Z MOL so sklenili sodno poravnavo, Dars pa je istočasno umaknil razlastitveni postopek in dal predlog na zemljiško knjigo za izbris zaznambe tega postopka. MOL je nato takoj oddala zemljiškoknjižni predlog oziroma plombo za vknjižbo lastninske pravice.

S tem, je povedala Govednikova, ima MOL pridobljena vsa potrebna zemljišča za gradnjo priključka z vzhodne avtoceste in za novo (širšo) Zaloško cesto.

Selili se bodo v Kašelj

Bistvo dogovora pa je, da bodo Govednikovi v zameno za izpraznitev 1444 kvadratnih metrov zemljišča, avtomehanične delavnice s pripadajočimi poslovnimi prostori in stanovanjske hiše, dobili denar za postavitev novih objektov in približno 2000 kvadratnih metrov veliko nadomestno zemljišče v Kašlju.

Družino za eno parcelo na novi lokaciji (pridobljeno od MOL) čaka še parcelacija in šele nato vpis njenega deleža v zemljiško knjigo. Ta se je zavezala, da bo svoje nepremičnine izpraznila in zapustila najkasneje v treh letih in da se bo na svojo novo zemljiško parcelo pri Močilnikarjevi ulici preselila takoj, ko bo tam postavila novo hišo in delavnico. To pa seveda ne bo nobena ovira za takojšno širitev Zaloške ceste tudi na njenem zdaj najožjem grlu (šikani).

Ljuba Govednik je namreč prepričana, da je prav, da krajani Polja in vsi, ki se dnevno vozijo po Zaloški cesti, čim hitreje dobijo funkcionalno in dovolj široko cesto za tekoč promet ter da je ob tem poskrbljeno tudi za varnost otrok in ljudi.

Razgrnili napačni načrt

Prav zdaj je aktualno tudi javno naznanilo o razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto - MT 8/1. S terena oziroma tudi iz ČS Polje smo dobili sporočilo, da se ljudje pritožujejo, ker je razgrnjen načrt Zaloške iz leta 1998 in da je nekdo na občini naredil več kot očitno napako in poslal stare dokumente, za katere ne obstajajo več niti zakonske podlage.