Še brez (uradne) odločitve o sežigalnici

Termična obdelava odpadkov: Čeprav projektu še niso prižgali zelene luči, je civilna iniciativa že na nogah.

Objavljeno
12. avgust 2013 16.58
lvi_te-tol
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – O objektu za termično obdelavo odpadkov, poljudno imenovanem sežigalnica, se občasno govori že več let. Zanj sta predvideni dve lokaciji v Mostah. Ker se zadnje mesece spet pogosteje omenja in je slišati vse več glasov, ki projektu nasprotujejo, tudi stanovalce zanima, kaj je v zvezi s tem že odločeno.

Postavitev objekta za energetsko izrabo odpadkov je v pristojnosti države, ki pa naj bi pri tem – če bo sežigalnica stala v Ljubljani – sodelovala s Te-Tolom. Tako proizvedena toplotna energija bi bila namreč speljana v daljinski sistem ogrevanja. Upravitelj sežigalnice bo dobil državno koncesijo, vendar to po zakonu ne more biti Te-Tol, ker je gospodarska, ne javna družba. Za koncesijo bi se lahko potegovalo javno podjetje Energetika Ljubljana, s katerim se bo Te-Tol jeseni dokončno združil.

Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) smo izvedeli, da država še ni odločila o gradnji takšnega objekta, je pa umeščen v operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki do leta 2020. Na vprašanje, kdaj bo odločitev sprejeta, niso odgovorili, a kot kaže, vsi njihovi argumenti govorijo v prid takšnemu objektu. Zapisali so, da so objekti za termično obdelavo del infrastrukture, potrebne za ravnanje z odpadki, ker vseh komunalnih odpadkov ni mogoče predelati. »Smiselno je, da se izkoristi energetski potencial tistih, ki se jih ne da več reciklirati oziroma odlagati na odlagališča.« Pri tem poudarjajo, da se takšne naprave uvrščajo med naprave za predelavo odpadkov, katerih končni produkt sta toplota in električna energija. Čeprav o letnicah gradnje še ne govorijo, je jasno, da bo objekt smiseln šele, ko bo (predvidoma leta 2017) dokončan RCERO.

Denarja za dokumentacijo ni

Ko bo odločitev o gradnji objekta sprejeta, bo treba pripraviti državni prostorski načrt (možni sta lokaciji na območju Te-Tola ali ob Letališki cesti), pri tem pa zagotoviti, da objekti izpolnjujejo vse predpisane pogoje, tudi glede emisij v okolje, razlagajo na MKO. Po njihovih besedah praksa iz drugih evropskih mest kaže, da take naprave »nikakor ne povzročajo čezmernih vplivov na okolje«. Pobuda za pripravo DPN še ni bila podana, prav tako v državnem proračunu še niso zagotovljena sredstva za pripravo dokumentacije, pravijo na MKO. In dodajajo: »Načrtovanje in gradnja objekta za termično obdelavo odpadkov sta odvisna od več dejavnikov, okoljskih, prostorskih, finančnih, lokalne sprejemljivost ... Uspešnost projekta lahko pričakujemo takrat, ko bodo vsi našteti dejavniki usklajeni.« Država pri gradnji objekta, ki je ocenjen na okoli 120 milijonov evrov, računa na evropska sredstva.

Civilna iniciativa je proti

Čeprav o gradnji objekta še ni dokončno odločeno, pa so vse pogostejše aktivnosti nasprotnikov sežigalnice. Potem ko so pozimi Ekologi brez meja organizirali sestanek o tej temi, na katerem so poudarili, da je treba projekt preprečiti, še preden se zanj začne porabljati javni denar, je bila ustanovljena civilna iniciativa Ne sežigalnicam. Kot so nam odgovorili, so njihovi člani stanovalci Fužin, Štepanjskega naselja in Most, poleg Ekologov brez meja pa jih podpirajo tudi druga okoljevarstvena društva (Umanotera, Focus, Eko krog). V civilni iniciativi so prepričani, da je celoten projekt voden nepregledno, nekakovostno in predvsem v nasprotju z interesi prebivalcev. »Menimo, da je potrebna strokovna in neodvisna javna razprava o načrtovani gradnji sežigalnice, ki bo nedvomno dokazala, da Slovenija ne potrebuje dodatne sežigalnice ali sosežiga v cementarnah, saj bomo zahteve direktiv EU dosegli brez sežigalnice.«

V ozadju so kapitalski interesi

S četrtno skupnostjo ali občino ne sodelujejo, po njihovem bi bila to izguba energije. »Namere MOL so jasne, saj so v ozadju kapitalski interesi, ČS Polje pa, verjetno zaradi politične pripadnosti, projekt nekritično podpira. Odločitev o nesodelovanju temelji na preteklih slabih izkušnjah, ko smo izražali dvome o projektu.« Doslej so obveščali lokalno prebivalstvo, »kajti mnogi o načrtovani gradnji ne vedo nič«, kar pripisujejo »načrtnemu molku o namerah občine in Te-Tola«. Poslali so tudi dopis na evropsko komisijo, v katerem dokazujejo, da za tak objekt v Sloveniji ne bo dovolj odpadkov, zato ekonomsko ni smiseln. Za prihodnje tedne pa napovedujejo nove obveščevalne aktivnosti in javne dogodke.