Spor s Tritonisom gre na višje sodišče

Janković se bo pritožil na razveljavitev prodaje zemljišč ob Vojkovi, saj verjame v končno zmago.

Objavljeno
26. november 2013 18.02
Župan Zoran Janković na novinarski konferenci v Ljubljani 6.avgusta 2013.
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Mestna občina se bo pritožila na razsodbo okrožnega sodišča, ki je za nično razglasilo pogodbo, s katero je MOL zasebnemu podjetju Tritonis ob Vojkovi cesti prodala »funkcionalno« zemljišče s parkirišči za milijon evrov.

To je glavno sporočilo župana Zorana Jankovića, ki se je vendarle odzval na omenjeno sodbo. Pojasnil je še, da v zvezi s spornima nepremičninama na okrožnem sodišču tečejo tri tožbe in da je bila ena na prvi stopnji razsojena v prid MOL, druga pa proti njej. Ker sta zadevi po njegovem mnenju skoraj enaki, je prepričan, da je občina v sporu »na varni strani«. O odstopu ni razmišljal in še vedno ne, kajti verjame v pravosodje. Direktorju Tritonisa Damjanu Bremcu, ki mu je ponudil, da bo pri svojih tožbenih zahtevkih milosten, če takoj odstopi, pa odgovarja, da mu on pač ne more postavljati nikakršnih pogojev.

Župan je sicer predstavil dokument, v katerem piše, da si tožba PNZ proti MOL in Tritonisu in tožba obrambnega ministrstva proti MOL in Tritonisu nasprotujeta, četudi sta bili obe vloženi zaradi ugotavljanja ničnosti prodajne pogodbe in razveljavitve vknjižbe lastninske pravice za ista zemljišča.

Pri prvi je sodišče odločilo, da navedbe PNZ niso utemeljene in da parceli, ki ju je na javni dražbi MOL prodala Tritonisu, nista funkcionalno zemljišče. Zato pogodba ni nična in tožba je bila na prvi stopnji zavrnjena. Nasprotno pa je v drugi navedeni tožbi sodišče menilo, da je občina prodala skupno funkcionalno zemljišče, ki pripada petim objektom ob Vojkovi za normalno rabo, zato je pogodbo razglasilo za nično. Zvedeli smo še, da o tožbi Tritonisa proti MOL z zahtevkom za razvezo prodajne pogodbe, vračilo kupnine, povračilo stroškov in škode sodišče še ni izdalo sodbe.

Stavijo na zmago

Čeprav sta si dve sodnici vsaka po svoje razlagali funkcionalno zemljišče in različno razsodili, na MOL »utemeljeno pričakujejo«, da bo razsodba na višjem sodišču njim v prid.

Mimogrede so na občini razkrili še podatek, da Tritonis v sklopu iste stanovanjske soseske razpolaga z zelenico na sosednji parcelni številki, ki da je po svoji naravi »bistveno bližje statusu funkcionalnega zemljišča soseske kot zemljišče MOL iz sporne prodajne pogodbe«. V zemljiški knjigi so namreč ugotovili, da je Tritonis kot lastnik to parcelo najprej prodal družbi Lokal (njen lastnik je direktor Tritonisa), potem pa je Lokal isto zemljišče prenesel nazaj na Tritonis. Zakaj je to storil, se niso spraševali, so pa zapisali, da se »pri tem upravičeno postavlja vprašanje o morali tistega, ki zgolj zaradi lastnih interesov meni, da predpisi, predvsem pa morala, veljajo zgolj za druge, zanj pa ne«.

Cirkusa SDS ima dovolj

Župan se je obregnil tudi ob dogajanje na ponedeljkovem nadaljevanju novembrske seje mestnega sveta. Še enkrat je ponovil, da »ima afnanja, ki ga izvaja stranka SDS, dovolj« in da ga moti, da so raje zganjali cirkus v preddverju magistrata, kot da bi šli na sejo in odločali o pomembnih rečeh za Ljubljano.

Glede snemanja sej mestnega sveta pa je napovedal, da bodo spremembe poslovnika, ki bodo omogočile videosnemanje, najverjetneje obravnavali na januarski seji, saj mora do 20. decembra pripraviti še gradivo za svetnike in odbore. Zatrdil je, da bo predlagal neposredne prenose, ki naj bi jih zagotovili v okviru mestnih tehničnih služb. Kako bi to tehnično izvedli in koliko bi stalo, pa še ni znal napovedati.

Bojda nič ne ve

O nadaljnji usodi prenove in preureditve Plečnikovega stadiona, ki ju vodi družba Bežigrajski športni park, je Janković povedal, da bi bila velika napaka, če bi se Joc Pečečnik iz projekta umaknil. Ko smo ga vprašali, ali so mu znana Pečečnikova poročila o velikih spremembah, ki menda vključujejo trgovski center in spreminjanje statusa spomenika iz državnega v lokalnega, o katerih je na ponedeljkovi seji govoril Miha Jazbinšek, je odvrnil, da ne. Prav tako bojda ne ve za kakršnekoli spremembe projekta. Zatorej poročil, za katera bi moral kot družbenik v BŠP vedeti prvi, tudi ni mogel zamolčati mestnim svetnikom, je še dodal.