Spremembe cen lahko omili le še vlada

Občina upa na odlog uredbe oziroma davka na dež – Na slabšem bodo prebivalci večstanovanjskih objektov.

Objavljeno
25. marec 2014 18.00
Mesto Ljubljana,dež,kaplje,slabo vreme,Ljubljana Slovenija 14.01.2014
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – »Če vlada do 28. marca ne bo prestavila roka za uveljavitev svoje uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na 1. julij, bomo z aprilom začeli zaračunavati tudi odvajanje in čiščenje deževnice s streh.«

To je dejal župan Zoran Janković na včerajšnji tiskovni konferenci, potem ko je razložil, da so direktorja Vo-Ke Krištofa Mlakarja v ponedeljek poklicali na sestanek v vladne prostore. Tam je predstavil predlog, po katerem naj bi med trimesečnim odlogom novi obračun komunalnih storitev (vodarina, kanalščina) nekoliko spremenili, tako da bi bil pravičnejši za vse. Po novi metodologiji obračuna cen bi namreč v enostanovanjskih objektih zdaj plačevali bistveno manj, v večstanovanjskih pa tudi 30 odstotkov več kot doslej.

Povedano drugače, župan pričakuje, da bo vlada na četrtkovi seji sledila Mlakarjevemu predlogu, po katerem bi omrežnino v večstanovanjskih blokih spremenili tako, da bi posamezni enoti zaračunali pol manj, kot je predvideno zdaj. Poleg tega naj bi omrežnino za odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode zaračunavali le glede na tloris strehe in ne po vodomeru za dovedeno pitno vodo.

Če vlada predlogov ne bo podprla oziroma ne bo odobrila odloga uveljavitev uredbe (sprejeta je bila januarja lani, občine pa so imele 15 mesecev časa, da jo uveljavijo), pa bo tudi v Ljubljani začel veljati nov obračun komunalnih storitev in s tem nove cene.

Kot je dejal Mlakar, so na Vo-Ki izračunali, da se jim zaradi nove uredbe in drugačnega obračuna cen prihodki ne bodo zvišali skoraj nič (leta 2012 so znašali 32,74 milijona evrov, letos naj bi jih bilo nekaj manj kot 20 tisočakov več).

Novosti je več, najpomembnejša pa je, da bodo v večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, vsaki zaračunali omrežnino s količnikom 1 (ta pomeni premer vodomera 20 milimetrov). Tega bodo upoštevali tako pri oskrbi s pitno vodo kot pri odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Poleg tega bodo spremenjeni količniki omrežnine po premerih vodomerov, na podlagi katerih izračunajo stroške omrežnine. Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, pa bodo po novem mesečno zaračunavali storitve, povezane z greznicami in malimi čistilnimi napravami.

Ločeno se bo zaračunavala še cena odvajanja in čiščenja padavinskih voda s streh (davek na dež), in sicer glede na količino odvedene vode. Ta bo odvisna predvsem od velikosti strehe in tega, ali je padavinska odpadna voda speljana v kanalizacijo ali ponikovalnico.

Na položnicah bosta namesto petih postavk za oskrbo s pitno vodo zdaj le dve, vendar bo v vodarini vključeno tudi vodno povračilo, pri omrežnini pa strošek obnove in vzdrževanja infrastrukture ter priključkov. Pri kanalščini bo po novem pet postavk (prej štiri), pri čemer bodo povsem spremenjeni tako izrazi kot obračuni (osnova bosta ceni storitve in omrežnine), dodano pa odvajanje in čiščenje padavinskih voda.

Vo-Ka je sicer Ljubljančanom poslala kar 35.029 anket, ti pa so jih z zahtevami za popravke vrnili 11.221. Mlakar je zatrdil, da so zdaj podatki usklajeni in da neskladij, zlasti v zvezi s kvadraturo streh, v škodo meščanov ni več.