Tudi v Ljubljani se podražitvam komunale ne bo moč izogniti

Za koliko bodo cene dvignili, bo znano čez dva meseca, ko bodo pripravljeni izračuni in analiza trenutnih cen.

Objavljeno
05. december 2012 16.29
*acr*LJUBLJANSKE ULICE IN CESTE
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana

Ljubljana – Prvega januarja prebivalcev glavnega mesta še ne bodo presenetile višje cene komunalnih storitev, kot so to že napovedale nekatere druge občine. A tudi Ljubljančanom ne bo prizaneseno; na Javnem holdingu Ljubljana trenutno opravljajo analizo cen, njihovo spremembo pa lahko pričakujemo kmalu po novem letu.

Kot je znano, 1. januarja začne veljati nova uredba o metodologiji za določanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, s katero vlada cene za preskrbo s pitno vodo, ravnanje z odpadnimi vodami in ravnanje z odpadki prepušča občinam. Doslej je soglasje k cenam za te storitve dajalo ministrstvo za okolje, ki je cene mnogo izvajalcev storitev držalo pod tržnimi.

Nekatere občine so tako že napovedale precejšen dvig cen. Pa Ljubljana? Na JHL, v okviru katerega delujeta javni podjetji Snaga in Vodovod-Kanalizacija, o tem, kolikšne spremembe cen lahko pričakujemo, še molčijo. »Pred kakršnokoli spremembo bomo najprej pripravili temeljito analizo, ki bo podlaga za nadaljnje odločanje o morebitni pripravi elaborata za pristojne organe. V primeru spremembe cene je najprej treba pripraviti predlog in ga potrditi na ustreznih organih,« je sporočila predstavnica JHL za odnose z javnostmi Justina Simčič.

»Korekcija cene bo potrebna«

In dodala, da trenutno še ne morejo podati natančnejših odgovorov, »znano dejstvo pa je, da dejavnost odvajanja odpadne vode in veljavna cena storitev gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov in obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ne pokrivajo lastne cene«.

Metodologija za oblikovanje cen je menda precej zahtevna, zato lahko predlog novih cen pričakujemo v mesecu in pol do dveh, smo še izvedeli. Preden bodo nove cene začele veljati, jih bosta morala potrditi še nadzorni svet JHL in svet ustanoviteljev, v katerem so predstavniki vseh občin ustanoviteljic (poleg Ljubljane so to še Medvode, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Škofljica, Dol pri Ljubljani in Horjul). O višjih cenah pa ne bodo odločali občinski sveti, saj postopek tega ne predvideva.

Snaga četrtino pod lastno ceno, Vo-Ka kar 70 odstotkov

Nina Sankovič, predstavnica za odnose z javnostmi v Snagi, je povedala, da je trenutna cena javnega podjetja za približno četrtino nižja od lastne cene, in dodala, da Snaga že tretje leto zapored posluje z izgubo. »Zato bomo morali notranje rezerve poiskati znotraj podjetja, po drugi strani pa bo potrebna tudi korekcija cene.« Snaga je sicer cene nazadnje dvignila pred dvema letoma in pol. Povprečna mesečna položnica za njene storitve znaša 11 evrov.

Še večja je razlika med veljavno in polno ceno Vo-Ke. »Po izračunu za leto 2011 je trenutna cena odvajanja odpadne vode za približno 70 odstotkov pod lastno,« pravi Justina Simčič. Prav tu najverjetneje lahko pričakujemo največji dvig, saj se je odvajanje komunalne odpadne vode zadnjič podražilo pred osmimi leti. Toda v nasprotju s Snago Vo-Ka kljub temu vsa pretekla leta posluje z dobičkom. Lani je ustvarila dva milijona evrov čistega dobička, leto prej pa več kot pet milijonov. Tudi v letošnjih prvih devetih mesecih je poslovala pozitivno, ustvarila je 0,8 milijona evrov presežka.