Zaradi parkirišč nočejo biti še enkrat izigrani

Lastniki bloka ob bodočem Sparovem centru v Zalogu hočejo neizpodbojna zagotovila, da ne bodo ostali brez parkirnih prostorov.

Objavljeno
26. februar 2015 17.16
Agrokombinatska Zalog
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Gradnja poslovno-upravnega centra Zalog v javno-zasebnem partnerstvu (JZP) med MOL in podjetjem Spar je še vedno na mrtvi točki. Z lastniki sosednjega bloka kljub sestankom ni dogovora o parkirnih prostorih.

Etažni lastniki poslovno-stanovanjskega bloka Zaloška 269/Agrokombinatska 2a in njihov upravljavec Marbona so včeraj občinski službi za lokalno samoupravo poslali pripombe k zapisniku sestanka, ki so ga imeli 11. februarja v Polju. Lastniki bloka so dali vedeti, da so iz njega izpuščene njihove bistvene zahteve. Če MOL in Spar želita, da ustavijo upravni spor v zvezi z izdanim gradbenim dovoljenjem za PUC Zalog oziroma se odrečejo vlogi za ugotavljanje pripadajočih zemljišč k objektu Zaloška 269/Agrokombinatska 2a, morata vsakokratnemu lastniku lokala v bloku omogočiti 24-urno brezplačno parkiranje v garaži novega centra po sistemu en daljinec na lokal. Poleg tega pa obiskovalcem njihovih lokalov zagotoviti dogovorjeno dveurno brezplačno parkiranje. Potem hočejo biti stranke v postopku pri vzpostavitvi in spreminjanju prometno-parkirnega režima, pri čemer mora biti sklep sprejet soglasno, da jim zagotovijo nadomestno parkiranje med gradnjo in pripravijo notarski zapis z neposredno izvršljivostjo. Ali pa da se upošteva denarno nadomestilo ob nespoštovanju pogodbe.

Gre res za izsiljevanje?

Iz zabeležke februarskega sestanka je mogoče razbrati, bo dogovor težko doseči, če bosta MOL in Spar vztrajala pri svojem. Zahteve lastnikov bloka, ki so povzetek osnutka pogodbe, pripravljenega po pogovoru med njimi in podžupanom Dejanom Crnekom, je Igor Domjan iz Spara namreč označil za nesprejemljive in izsiljevanje (predvsem zaradi predvidene odškodnine). Dejal je, da so na dogovarjanje pripravljeni na podlagi medsebojnega zaupanja, ne pa izsiljevanja.

Zahteve etažnih lastnikov niso sprejemljive niti za župana Jankovića, ki meni, da mora biti parkirni režim enak za vse uporabnike. Pravice etažnih lastnikov do parkiranja pa so bile po njegovem mnenju dogovorjene že s sporazumom iz marca 2013. Upravnik Zaloške 269/Agrokombinatska 2 Marko Vukman je odvrnil, da je blokovce strah, ker Spar ni podpisnik sporazuma, v pogodbi o JZP pa ni zapisan način zagotavljanja parkiranja za lastnike bloka.

Žrtve Megrada

Predsednica ČS Polje Minka Jerebič je opozorila, da je Megrad Inženiring etažne lastnike pred leti izigral (prepričani so bili, da so z lokali kupili tudi parkirne prostore, a je šlo le za začasno pravico do uporabe zemljišč po pogodbi s takratno KS Zalog) in da je žrtev tega podjetja tudi MOL. Čeprav si večina Založanov želi, da čim prej začnejo graditi PUC Zalog, je vprašanje, kdaj se bo to zgodilo. Lastniki bloka se namreč boje, da jih ne bi izigrali še enkrat.