Odslužena elektronika je lahko nevarna

Pri nepravilnem ravnanju z odpadnimi aparati lahko nevarne snovi uidejo v zrak, tla in vodo.

Objavljeno
27. marec 2014 17.17
Slopak, družba za ravnanje z odpadno embalažo
Slopak, družba za ravnanje z odpadno embalažo
Odpadna električna in elektronska oprema (krajše OEEO) spada med odpadke, ki lahko močno obremenjujejo okolje. Med tovrstno elektroniko uvrščamo izdelke, kot so mobilni telefoni, računalniki, mali in veliki gospodinjski aparati, ki za nas nimajo več uporabne vrednosti. Pri nepravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo lahko nevarne snovi uidejo v zrak, vodo in tla. Negativni vplivi na okolje imajo lahko kratkoročni ali dolgoročni učinek in zato je še posebno pomembno, da se ta vrsta odpadkov zbira ločeno od drugih vrst.

Največ velikih gospodinjskih aparatov

Leta 2012 je bilo na trg danih 26.129 ton električne in elektronske opreme, pri čemer največji delež predstavljajo veliki gospodinjski aparati (16.112 ton). Sledita potrošniška (2413 ton) ter IT- in telekomunikacijska oprema (2137 ton). V primerjavi z letom 2007, ko je je bilo na trg dane 35.335 ton, kar je največ v zadnjih petih letih, je bilo leta 2012 tovrstne opreme na trgu 26 odstotkov manj. Zbrane električne in elektronske opreme je bilo za 9430 ton, od tega kar 6330 ton iz gospodinjstev. Predelali smo skoraj 87 odstotkov vse zbrane opreme, to je 8184 ton.

Pazljivo pri oddaji

Odpadna elektronska in električna oprema nikakor ne spada v zabojnik za mešane komunalne odpadke, na ekološke otoke ali na odlagališča. Oddamo jo lahko na za to predvidenih mestih – v zbirnih centrih pri komunalnih podjetjih. To vrsto odpadka pa lahko oddamo tudi ob nakupu novega izdelka v trgovini, manjše kose sprejmejo tudi v premičnih zbiralnicah nevarnih odpadkov. Električne in elektronske opreme pri oddaji ne smemo poškodovati, saj lahko škodljive snovi uidejo v okolje. Tako moramo biti na primer pri hladilnikih posebno pozorni, da je kompresor še vedno pritrjen. Pri nestrokovni odstranitvi kompresorja lahko škodljive snovi uidejo v zrak.

Zmanjšajmo porabo surovin in energije

Da nevarne sestavine, ki jih vsebuje odpadna elektronska in električna oprema, ne povzročijo škode okolju in našemu zdravju, jih pravilno oddajmo in s tem omogočimo postopek predelave, ne pa izpust škodljivih snovi v okolje. S ponovno predelavo zmanjšamo tudi porabo surovin in energije. S posebnimi odpadki je treba ravnati na poseben način in slediti posebnim navodilom, ki veljajo zanje. Poleg odpadne elektronske in električne opreme med nevarne odpadke uvrščamo tudi odpadne baterije, akumulatorje, zdravila in embalažo fitofarmacevtskih sredstev. Urnike njihovega zbiranja v premičnih zbiralnicah preverite pri lokalnih komunalah.