Ulični zbiralniki na pohodu

Stare elektronske opreme zberemo skoraj polovico toliko, kot pride nove na trg

Objavljeno
27. maj 2016 18.03
Elektronski odpadki
Brane Piano
Brane Piano
Velenje - Ko bo projekt gospodarjenja z elektronskimi odpadki zaključen, bo po Sloveniji postavljenih 400 uličnih zbiralnikov zanje ter za baterije. Prvih 36 bo v teh dneh PUP Saubermacher razvozil po Velenju ter v Šoštanj, Šmartno ob Paki, Nazarje, Gornji grad, Ljubno, Luče in Solčavo. Obenem bo Zeos kot nosilec projekta začel v 45 trgovskih centrih po državi urejati Zelene kote za oddajo tovrstnih odpadkov, v 30 podeželskih občin pa pošiljati vozilo za njihovo zbiranje.

Petletni projekt Life-gospodarjenje z e-odpadki je vreden 1,8 milijona evrov in direktor Zeosa Emil Šehić pravi, da 60 odstotkov denarja zagotavlja Evropska komisija iz finančnega instrumenta Life, desetino pa domače Ministrstvo za okolje in prostor.

»Pri nas smo začeli elektronske odpadke prevzemati pred desetimi leti. Ozaveščenost javnosti je v primerjavi z Evropo nadpovprečna, saj smo v Sloveniji lani zbrali že 46 odstotkov odslužene elektronske opreme v primerjavi s tisto, ki je bila kot nova dana na trg. Prevzemamo pa tudi elektronsko opremo, ki se je v mešanih odpadkih znajde od 1 do 2 odstotkov, kar je količinsko še vedno mnogo preveč,« pove Šehić.

Zato se bo Zeos v okviru projekta v naslednjih petih letih posvetil predvsem spreminjanju navad potrošnikov pri ravnanju z e-odpadki. Poleg 400 uličnih zbiralnikov in 45 zelenih kotov, kar bo ljudem ponudilo dostopnejšo in enostavnejšo oddajo tovrstnih odpadkov ter z mobilnim zbiranjem v 30 občinah na podeželju, načrtujejo še posvete z izvajalci lokalnih služb za ravnanja z odpadki in druge dogodke.

Prav dobre izkušnje območja Saša s koncesionarjem PUP Saubermacherjem so botrovalo odločitvi, da Zeos prve ulične zbiralnike postavi v tukajšnjih osmih občinah. Direktor PUP Saubermacherja Janez Herodež je ob predstavitvi zbiralnikov poudaril, da je podjetje uspešno tudi zato, ker v Saši dobro sodelujejo z občinami pri iskanju skupnih rešitev.

Partnerstvo med občinami, izvajalcem in Zeosom so včeraj župani potrdili s podpisom pogodb o prevzemu zbiralnikov v uporabo. Postavljeni bodo na ekološke otoke, vanje pa ne sodijo edino žarnice, monitorji in televizorji.