Na visokih strokovnih šolah obvezno kadri z izkušnjami v neakademski sferi

Visoko šolstvo: Dva tedna časa za pripombe na izhodišča novega zakona.

Objavljeno
16. februar 2015 21.11
Ljubljana 21.11.2012 - Studentje na FDV-ju.foto:Blaz Samec/DELO
Tina Kristan, Ozadja
Tina Kristan, Ozadja
Ljubljana – Izhodišča za novi zakon o visokem šolstvu so pripravljena. Omogočajo ustanavljanje politehnik in pod milejšimi pogoji poučevanje v angleškem jeziku ter vzpostavljajo sistem vračanja sredstev, če posameznik ne bo uspešno zaključil študija.

Predlogi delovne skupine, ki jo je imenovala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Stanka Setnikar Cankar, vodil pa državni sekretar Peter Maček, ločijo med polnim in delnim študijem. Slednji bi omogočal daljši čas izobraževanja. Oba bi lahko bila ali brezplačna ali plačljiva. Vsakdo ne glede na starost in zaposlitveni status bi imel eno možnost brezplačnega študija na prvi in drugi stopnji. Študenti bi lahko enkrat ponavljali, če študija ne bi uspešno zaključili, pa bi morali vrniti del sredstev, ki jih je država namenila za njihov študij. Na prvi stopnji sicer le, če posameznik v letu dni ne bi pridobil niti 10 odstotkov kreditnih točk. Pravice, ki izhajajo iz statusa, bi pri klasičnem študiju ostale enake, vpisani na študij na daljavo pa po novem ne bi imeli možnosti subvencioniranega bivanja in prevoza. Število vpisnih mest bi bilo določeno v pogodbi med ministrstvom in zavodom. Izhodišča omogočajo pod določenimi, milejšimi pogoji študij le v tujem jeziku.

 Danes predstavljene ideje pa eno izmed večjih sprememb, tako glede na veljavno zakonodajo kot tudi na zadnji predlog, ki so ga pripravljali na ministrstvu še pod vodstvom Jerneja Pikala, uvajajo na področju strokovnega izobraževanja. Visokošolske strokovne programe bi sicer še naprej lahko izvajale univerze, lahko pa bi se zavodi povezovali v politehnike. V obeh primerih bi morali na strokovnih programih imeti 30 odstotkov predavateljev z najmanj triletnimi delovnimi izkušnjami iz neakademskega sveta. Predlagajo tudi, da se določi minimalni obseg obveznega praktičnega usposabljanja študentov.

Pisci si kot cilj niso zastavili le povezovanja teorije s prakso, temveč tudi večje povezovanje univerz in javnih raziskovalnih zavodov. Ti bi morali biti po novem vključeni v pedagoški proces na univerzi, ki bi imele poleg rektorja tudi poslovnega direktorja. Razpisi za zaposlovanje predavateljev bi bili mednarodni.

Deležniki imajo za pisne pripombe dva tedna časa. Po neuradnih odzivih teh ne bo malo. Ministrica sicer pričakuje, da bi zakon lahko šel skozi parlamentarno proceduro do konca leta.