Palamentarni odbori danes o škodljivih subvencijah

Umanotera ugotavlja, da se iz proračuna namenja za več kot 500 milijonov evrov okolju škodljivih subvencij.

Objavljeno
19. september 2013 10.10
fajfar*Lapuhovo polje
K. V., Delo.si; STA
K. V., Delo.si; STA

Ljubljana - Trije parlamentarni odbori bodo na današnji izredni seji na zahtevo poslanskih skupin SD, PS in DL razpravljali o možnostih za zmanjševanje proračunskega primanjkljaja z zmanjšanjem okolju škodljivih subvencij.

Pristojna ministrstva naj bi zadolžili, da pripravijo predlog postopnega zmanjševanja teh subvencij brez večjih družbenih konfliktov, navaja Slovenska tiskovna agencija.

Parlamentarni odbori za finance in monetarno politiko, za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter za infrastrukturo in prostor bodo danes obravnavali poročilo organizacije Umanotera z naslovom Zelena proračunska reforma za Slovenijo: odzivanje na krizo s trajnostno vizijo.

Umanotera namreč v omenjenem poročilu ugotavlja, da se iz proračuna namenja za več kot 500 milijonov evrov okolju škodljivih subvencij. Zaradi tega spletna skupnost za aktivno državljanstvo Tretji člen skupaj s posamezniki in organizacijami poziva vlado, naj v rebalansu proračuna za leto 2014 ukine škodljive subvencije v sektorjih energije, transporta in kmetijstva v višini vsaj 100 milijonov evrov.

Predlagatelji seje sicer ne zagovarjajo hitrega zmanjševanja teh subvencij, pač pa naj bi na današnji seji poskusili najti odgovor na vprašanje, katere bi bilo mogoče brez globokih družbenih konfliktov upoštevati že pri sprejemanju proračunskih dokumentov za prihodnja leta.

Kot kaže Umanoterino poročilo, lahko zelena proračunska reforma hkrati pripomore k okoljskim izboljšavam, gospodarskemu zakonu in zmanjševanju proračunskega primanjkljaja, je zahtevo za sklic seje pojasnil Matevž Frangež (SD).

Konsolidacijski ukrepi, doslej sprejeti v Sloveniji, ne vključujejo vizije za prihodnji trajnostni razvoj, medtem ko nasprotno - zelena proračunska reforma - ob konsolidaciji javnih financ spodbuja razvoj bolj učinkovitega in okolju prijaznega gospodarstva, je zapisal Frangež.