Del Dravinjske doline z novo kanalizacijo in čistilnimi napravami

Zreče in Slovenske Konjice morajo do leta 2017 zgraditi še sedem manjših čistilnih naprav, denarja pa nimajo.

Objavljeno
10. november 2014 09.17
Špela Kuralt, Celje
Špela Kuralt, Celje
Zreče, Slovenske Konjice – Občini sta v projektu, ki je stal 12,7 milijona evrov, dobili več kilometrov kanalizacije in vsaka svojo čistilno napravo, ki je v Slovenskih Konjicah za zdaj le tretjinsko zasedena. Konjiški čistilni napravi se izteka poskusno obratovanje, zreška bo začela redno obratovati decembra.

Čistilna naprava v Slovenskih Konjicah je zgrajena za 14.500 populacijskih enot, za zdaj je nanjo priključenih okoli 6000 populacijskih enot. Kot je dejal župan Miran Gorinšek, se vsak dan za priklop na kanalizacijskih sistem in čistilno napravo odločajo nova gospodinjstva, kanalizacijskega sistema pa so v občini (do zdaj) zgradili toliko, da bodo čistilno napravo lahko obremenili do okoli 10.000 populacijskih enot.

V Konjicah so sicer poleg čistilne naprave v tem projektu zgradili še deset kilometrov primarnih kanalizacijskih vodov, tri zadrževalne bazene za razbremenjevanje padavinskih voda s črpališči in uredili potok Bezino. Vrednost naložbe v Konjicah je bila 8,2 milijona evrov, kohezijskih sredstev je bilo za 5,6 milijona evrov, država je dala dober milijon, občina pa 1,5 milijona evrov.

Zreška čistilna naprava, ki so jo zgradili za 8500 populacijskih enot, je že zdaj zasedena 80-odstotno, predvsem ker so nanjo priklopljeni tudi večji gospodarski objekti. Zreče so v projektu poleg čistilne naprave zgradile še dva kolektorja in dva kanalizacijska kanala. Ta del projekta je stal 4,4 milijona evrov, od tega je bilo kohezijskih sredstev 2,2 milijona evrov, državnih 670.000 in občinskih 1,6 milijona evrov.

Kaj pa drugi?

Projekt je del obsežnega projekta Celovito urejanje porečja Dravinje, v katerem sicer sodeluje 13 občin. Del v Slovenskih Konjicah in Zrečah je bil namenjen gradnji manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pri čemer so morali do konca leta 2015 poskrbeti za večje čistilne naprave (do 2000 populacijskih enot). Občine že zdaj skrbi, kako bodo poskrbeli za druga območja, kjer bodo morali zgraditi manjše čistilne naprave, za katere denarja ni.

V Slovenskih Konjicah bodo najprej iskali denar za gradnjo sekundarne kanalizacije, s katero bodo priklapljali objekte na obstoječo čistilno napravo. Kot je povedal Gorinšek, ta del kanalizacije že projektirajo. Obsega naselja Vešenik, Brdo, Dobrovnik, Tepanjski vrh in območje nekdanjega Konosa. Načrtujejo in projektirajo še tri manjše čistilne naprave, s katerimi bodo poskrbeli za naselja Žiče, Draža vas, Loče, Mlače in Zbelovo. Kdaj naj bi občani teh naselij kanalizacijo in čistilno napravo dobili, pa si Gorinšek ne upa napovedati: »Zdaj še vedno iščemo, na kakšne vire bomo lahko računali v prihodnjih letih, kajti sami bomo zelo težko ali v zelo dolgem času laho zgradili to, kar še moramo.«

Podobno je v Zrečah, kjer načrtujejo gradnjo še štirih manjših čistilnih naprav, predvsem gre za območja Stranic in Gorenja. Rok za zgraditev teh manjših čistilnih naprav je sicer do konca leta 2017.