Izbirajo izvajalca za postavitev mostu v Mednem, a denarja ni

Obnova 17 mostov in postavitev montažnega mostu je odvisna, ali bo v rebalansu državnega proračuna za ta namen 10 milijonov.

Objavljeno
09. februar 2015 20.14
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Medvode – Most v Mednem je eden izmed 17, na katerih zaradi dotrajanosti že eno leto velja omejitev prometa. Do sprejetja rebalansa državnega proračuna ne bo jasno, ali sploh bo denar za obnovo, Direkcija za infrastrukturo (Drsi, do lani se je imenovala Direkcija za ceste) pa kljub temu že izbira izvajalca za postavitev montažnega mostu.

Za odpravo prometnega zamaška v Mednem na regionalni cesti Ljubljana–Kranj so na Drsi načrtovali postavitev montažnega mostu. Zaradi dotrajanega starega je namreč od 25. januarja lani tam izmenični enosmerni promet, v konicah ob delavnikih pa ga ob semaforjih usmerjata dva delavca. Ker bi morali pri obnovi most zapreti, so se odločili za gradnjo nove obvozne ceste, a je projekt, za katerega še niso pridobili niti vseh potrebnih zemljišč, ustavljen. Za obvoznico bi morala občina Medvode v dveh letih prispevati milijon evrov, še milijon pa Mestna občina Ljubljana in Drsi.

Samo začasni most in tri ponudbe

Kot delno rešitev so zato v Drsi predvideli montažni most, čez katerega bi do letošnjega poletja speljali promet iz medvoške smeri proti Ljubljani, medtem ko bi po obstoječem potekal promet iz Ljubljane proti Medvodam. Na razpis, ki se je iztekel 4. februarja, so dobili tri ponudbe v razponu od 305.929 evrov do 429.599. Najprimernejšega bodo izbrali najpozneje v 45 dneh, a ni gotovo, ali bodo sploh sklenili pogodbo, saj ni znano, ali denar bo. Izvajalec bi moral namreč montažni most postaviti 120 dni po podpisu pogodbe.

»V proračunu bi morali nujno najti denar za montažni most. Ne gre samo za naše občane, problem je širši, regijski,« pravi medvoški župan Nejc Smole. Danes se bodo v Medvodah sestali župani občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri in Medvode in poslali apel pristojnim za ukrepanje.

»Tovornjaki stojijo v kolonah tako pred železniško zapornico na Trati kot v Mednem oziroma Medvodah in zaradi tega imamo veliko škodo,« nam je povedal lastnik transportnega podjetja, ki ni želel biti imenovan. »Država pobira davke, občine dobivajo poprečnino, mi plačujemo cestnine in vinjete. Naloga države je zagotoviti ustrezno prometno infrastrukturo.«

Vse je odvisno od rebalansa

Direkcija RS za ceste je lani na podlagi poročil Zavoda za gradbeništvo zaradi preprečitve ogrožanja varnosti prometa oziroma življenja in zdravja ljudi ter preprečitve nastanka večje gospodarske škode odredila omejitve in predpisala dovoljeno prometno obremenitev na 19 premostitvenih objektih.

Obnova gre h koncu v Prestranku in pri Skrlinovem gradu, na viaduktu Trojane (ki sicer ni bil na seznamu) pa bodo končali konec poletja. Katere od 17 mostov bi lahko obnovili še letos, na Drsi odgovarjajo, da bo vse znano po sprejetju rebalansa proračuna. Skupna investicijska vrednost obnove je približno deset milijonov evrov, od tega je vrednost gradbenih del okoli devet milijonov. Projektne rešitve vsebujejo le najnujnejše rekonstrukcije premostitvene konstrukcije.

Omejitve na 17 mostovih

Do nadaljnjega ostajajo omejitve iz januarja oziroma junija lani: v Mednem, Vidmu in Ušniku velja izmenični enosmerni promet, v krajih Ledinščica, Straška, Gora, Ozeljan, Kluže, Šubca, Trenta, Plave, Trbonje, Krplivnik, Orehovo, Šmarje, Podselo in Britof pa omejitev največje masne obremenitve.