Izkoristiti želijo idealno prometno lego

Saša Likavec Svetelšek Nova županja Hrpelj - Kozine je mandat začela s 600.000 evri primanjkljaja

Objavljeno
17. december 2014 23.03
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Hrpelje – Ko je občino prevzela županja Saša Likavec Svetelšek, je ta dolgovala 600.000 evrov, zdaj jih še 476.000, zato se zadolževanju ne bodo mogli izogniti. Županja kljub temu napoveduje, da bodo skrbeli za mlade in podjetnike ter bolje izkoristili lepo naravo in idealno prometno lego.

Saša Likavec Svetelšek (SD) je stanje v občinski blagajni po prevzemu funkcije ugotavljala sama, saj prejšnji župan Zvone Benčič Midre ni opravil predaje poslov in je pretrgal vse stike z občinsko upravo.

Ko je bil župan Zvone Benčič Midre, ste bili direktorica občinske uprave. Niste vedeli za občinske dolgove?

Po 7. novembru smo poplačali toliko že zapadlih terjatev, da ta dolg na današnji dan znaša 476.000 evrov. Župan je bil glavni odredbodajalec in izvrševalec proračuna. On je bil tisti, ki je računovodji odrejal, kdaj bo kateri račun plačan. Dolgove poravnavamo, prioriteto pa imajo zelo stari dolgovi in tisti, ki jim naš denar pomeni preživetje.

Komu občina še dolguje?

Zdravstvenemu domu Sežana za tri leta skupaj 150.000 evrov, Kosovelovi knjižnici Sežana 84.000 evrov, Avrigu za šolske prevoze 52.000 evrov, Komunalno stanovanjskemu podjetju Sežana 37.000 evrov, na dolgem seznamu pa so na primer še osnovna šola, vrtec, občina Sežana, zdravstveno zavarovanje za brezposelne. Pokrili smo tudi 60.000 evrov likvidnostnega kredita in ga s tem odplačali. Januarja ga bomo ponovno najeli, ne gre drugače. Nismo sestavili še niti prihodkovne strani proračuna 2015, ker še niso znana izhodišča. Na podlagi znanih dejstev pa lahko rečem, da proračun ne bo večji od petih milijonov evrov. Investicije bodo skromne.

Bili ste in ste še vedno članica sveta Zdravstvenega doma Sežana, občinski nadzorni odbor pa je vodila Irena Stropnik, ki je iz vaše stranke (SD) in ste jo zdaj imenovali za podžupanjo.

Svetu sem lahko le obljubljala, da bo občina svoj dolg poravnala in res ga bo. Načrt nadzornega odbora, ki ga je ta predstavil občinskemu svetu, je bil izpolnjen.

Tudi občinski svetniki so spraševali o stanju občinskih financ.

Da, a nikoli nič izvedeli.

Pod vodstvom prejšnjega župana se občina Hrpelje - Kozina edina izmed občin na Krasu ni vključila v projekt Živega muzeja Krasa. To je točka dnevnega reda današnje seje. Ste se odločili popraviti »napako«?

Hrpelje - Kozina je pretežno brkinska občina. Nevključitev je bila posledica tega, da v projektu nikjer niso bili omenjeni ne Brkini ne Čičarija oziroma da so bili zapostavljeni. Projekt Živi muzej Krasa je namenjen Krasu, mi se bomo v ta projekt vključili, obenem pa bomo poskušali poiskati organizacijo in sodelovanje z drugimi brkinskimi občinami za razvoj in promocijo Brkinov. Poglejte samo, kako »zlikana« je Glinščica na italijanski strani, na naši pa ...

V katero smer si želite zapeljati razvoj občine Hrpelje - Kozina v tem mandatu?

Da bi postali do mladih prijazna občina, da bi razvili živahno podjetniško klimo in da bi izkoristili lepo in ohranjeno naravo ter idealno prometno lego. Blizu so nam Trst, Koper in Reka. Za začetek v soboto organiziramo srečanje naših podjetnikov s Tanjo Fajon, bankami in drugimi, zato da bi iz prve roke dobili informacije o možnosti pridobivanja evropskega denarja. Začeli bomo tudi z energetsko sanacijo javnih zgradb, najprej šole in telovadnice. Za ta namen doslej ni bil porabljen niti evro.