Katere so najuspešnejše šole pri nas

Najbolj uspešni OŠ Majde Vrhovnik in Gimnazija Bežigrad. SVIZ pravi, da gre za zlorabo NPZ, ministrstvo pa, da gre za samopromocijo avtorjev.

Objavljeno
12. februar 2014 10.55
Posodobljeno
12. februar 2014 11.20
Preverjanje znanja na Osnovni šoli Majde Vrhovnik
Ni. Č., Delo.si, S. M., šolstvo
Ni. Č., Delo.si, S. M., šolstvo

Ljubljana - Zasebna mednarodna Fakulteta Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor, s sedežem v Salzburgu, je objavila seznam najuspešnejših stotih osnovnih šol in 81 srednjih šol. Razvrstili so jih glede na osvojene točke na nacionalnih preizkusih znanja in maturi.

Seznam osnovnih šol je nepopoln, je opozoril Jurij Toplak s fakultete Alma Mater, a ga bodo dopolnili, ko jim bo Državni izpitni center (RIC) posredoval še preostale podatke za leti 2012 in 2013. 

Osnovne šole so se točkovale na podlagi rezultatov z Nacionalnega preverjanja znanja v zadnjih treh letih, kar je po mnenju Toplaka odraz uspešnosti osnovnih šol na NPZ, in ni nujno tudi odraz kakovosti šol.

Na prvem mestu med 100 osnovnimi šolami je OŠ Majde Vrhovnik, na drugem je piranska osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro, na tretjem osnovna šola Kolezija, na četrtem osnovna šola Prežihovega Voranca Ljubljana, na petem pa osnovna šola Milana Šuštaršiča.

Med prvimi petimi najuspešnejšimi srednjimi šolami pri maturi v zadnjih treh letih so Gimnazija Bežigrad, Škofijska klasična gimnazija, Gimnazija Vič, Gimnazija Želimlje in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Na seznamu je skupaj 81 srednjih šol.

Dopolnjeni seznam bodo na spletni strani objavili marca. Lestvico bodo zatem vsako leto posodobili.

Buren odziv SVIZ in MIZŠ

Tako učiteljski sindikat kot pristojno minsitrstvo sta se odzvala in opozorila, da gre za zlorabo NPZ oziroma samopromocijo avtorjev raziskave.

Lestvica, kot so zapisali v sporočilu predstavniki ministrstva, prav nič ne pove o kakovosti šol. »Pove samo, kakšna je bila v nekem trenutku raven znanja enega dela osnovnošolske in srednješolske generacije na točno določenem preizkusu znanja. Poleg tega nikakor ne more veljati za leto 2014, saj v letu 2014 še nista bila izvedena niti nacionalno preverjanje znanja niti matura.«

Tako imenovana »Metodologija« zasebne fakultete Alma Mater Europaea ima, kot sporočajo z ministrstva, več pomanjkljivosti, od katerih izstopajo arbitrarnost posameznih odločitev brez argumentacije in neodgovorna raba podatkov brez upoštevanja značilnosti šolskega sistema in uporabljenih podatkov. »Sicer pa za oceno metodologije manjka najpomembnejši podatek - čemu naj bi tovrstna razvrstitev služila? Če je namen lahkotna zabava, provokacija ali promocija posameznikov in/ali institucij, potem je vsakršen komentar odveč. Če pa želi biti v pomoč učencem/dijakom, staršem, učiteljem, šolam in šolskemu sistemu, pa svojega namena ni dosegla.«

Ne gre pozabiti še pomembnega dejstva, dodajajo na ministrstvu, da Zakon o maturi v 18.a členu med drugim pravi, da se podatki iz letne analize o kakovosti mature ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik SVIZ, je zapisal, da so v SVIZ zgroženi nad načinom razvrščanja osnovnih in srednjih šol na lestvici »najuspešnejših«. Metodološko povsem nestrokovna obdelava podatkov, ki je številnim šolam naredila nepopravljivo krivico. SVIZ s svojo pravno pisarno zato že preverja možnost tožbe proti fakulteti Alma Mater Europaea, ki zavaja s podatki in krši zakone.

SVIZ je pristojno ministrstvo že večkrat opozoril na problematiko uporabe oziroma zlorabe dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja in pri maturi. »Na dosežke učencev in dijakov na teh preverjanjih namreč vplivajo številni družbeno-ekonomski dejavniki, kot so socialna struktura učencev in njihovih družin, ki se pomembno odraža v dosežkih učencev in učenk; prizadevnost, delo in resnost učencev; pogoji za delo na posamezni šoli in še bi lahko naštevali. Zato je kakršnokoli enačenje rezultatov teh preverjanj s kakovostjo posameznih šol, še zlasti pa s kakovostjo dela učiteljic in učiteljev, neupravičen in nedopusten poseg v njihovo integriteto,« je zapisal v svojem sporočilu.

SVIZ po besedah Sandija Modrijana od strokovnjakov in strokovnjakinj na pedagoškem področju pričakuje, da bodo javno opozorili na škodljive posledice enostranskega, nedopustno šarlatanskega rangiranja šol, ki povzroča učiteljem in učiteljicam nepopravljivo škodo. »Čeprav nam enostavno ni jasno, kako je mogoče zaobiti povsem eksplicitne zakonske prepovedi o rangiranju šol, SVIZ od šolskega ministrstva zahteva, naj nemudoma pripravi popravke zakonov, ki bodo onemogočili zlorabo prepovedi enostranskih in zavajajočih razvrščanj šol, ki omogočajo oziroma spodbujajo napačna sklepanja o kakovosti strokovnega dela učiteljev in učiteljic.«