Magdalenke zmagale v sporu proti državi zaradi samostana Studenice

Sodišče je cerkvenemu redu prisodilo 92.000 evrov odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe objekta.

Objavljeno
09. januar 2013 20.32
Posodobljeno
10. januar 2013 14.00
SAMOSTAN STUDENICE
Robert Galun, Maribor
Robert Galun, Maribor

Maribor – Konvent magdalenk, ki obstaja samo še formalno, saj pri nas ne živi več niti ena pripadnica tega reda, je dobil tožbo proti državi zaradi nezmožnosti uporabe samostana Studenice. Sodišče mu je prisodilo 92.552,27 evra odškodnine.

Konvent magdalenk Marije Magdalene de Poenitentia in Republika Slovenija sta se na tukajšnjem okrožnem sodišču pravdala skoraj štiri leta, od februarja 2009. Odvetnik Matej Pirih, ki v sodnih sporih zastopa Nadškofijo Maribor, je v imenu magdalenk zahteval 622.000 evrov, kolikor bi bila po njegovem prepričanju skupaj z obrestmi primerna odškodnina zaradi nezmožnosti uporabe samostana Studenice pri Poljčanah.

Sporno je obdobje devetih let od uveljavitve zakona o denacionalizaciji 7. decembra 1991 do konca leta 2000, ko je država Cerkvi vrnila studeniški samostan. Tega je država nacionalizirala leta 1949 in v njem uredila stanovanja.

Sporna višina odškodnine

Med dolgotrajnim sodnim postopkom vprašanje odškodnine nikoli ni bilo sporno, zapletlo se je zaradi višine. Sodišče je zato v postopek pritegnilo izvedenko Danico Gerbec, ki je izračunala, da bi imele magdalenke dobrih 92 tisočakov zaslužka, če bi dale samostan v neprofitni najem.

Odvetnik Pirih ni bil zadovoljen z izračunom Gerbčeve in je zahteval, da preračuna znova. Ta je tako morala izračunati še dve odškodnini: na dan vložitve tožbe decembra 2005 in na dan izdelave dopolnitve izvedenskega mnenja septembra 2011. Po prvi različici bi magdalenke dobile 268.000 evrov odškodnine, po drugi pa 328.000 evrov, vendar je izvedenka na eni izmed poznejših obravnav pojasnila, da sta bila izračuna v nasprotju z zakonodajo, ker je morala uporabiti določila odloka, ki takrat še ni veljal.

Sodišče se je odločilo za 92.552,27 evra odškodnine, je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi na državnem pravobranilstvu Anita Drev; k vsoti bo treba, če bo sodba postala pravnomočna, prišteti še obresti. Drevova pravi, da je sodišče tudi odločilo, da je tožeča stranka, torej magdalenke, dolžna Republiki Sloveniji povrniti stroške postopka v višini 5.118,90 evra.

Magdalenke se bodo pritožile

Odvetnik Pirih s sodbo ni zadovoljen in se bo pritožil, na državnem pravobranilstvu pa bodo odločitev o morebitni pritožbi sprejeli po podrobni preučitvi sodbe, saj se pritožbeni rok še ni iztekel, poudarja Drevova, ki je še zapisala, da si je Republika Slovenija ves čas postopka prizadevala, da bi se zadeva čim hitreje rešila, vendar je tožeča stranka vztrajala pri plačilu zneska v celotni vtoževani višini, zato do mirne rešitve spora ni prišlo.