Mestna knjižnica Kranj je vse dražja

Mestni svet bo prihodnjo sredo razpravljal o povišanih zahtevah prodajalcev.

Objavljeno
17. junij 2011 13.58
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj
Kranj – Več kot enomesečna selitev knjižnega in neknjižnega gradiva ter opreme v obnovljene prostore nekdanje blagovnice Globus je skoraj končana. Knjižnico bodo odprli 29. junija, koliko denarja bo morala občina še plačati prodajalcem – IC Domu, Globusu trgovini in Primorju –, pa še vedno ni jasno.

Do zdaj je občina za prostore plačala 6,3 milijona evrov kupnine (celotna dogovorjena vsota je 6,6 milijona evrov), prodajalci prostora pa so dodatno zahtevali še 1,91 milijona evrov. Direktor občinske uprave Mitja Herak je včeraj povedal, da sta izvedenca gradbene in pravne stroke Branko Dolenc in Miha Juhart ugotovila, da je zahtevek prodajalcev deloma utemeljen. Priznala sta 1,466 milijona evrov dodatnih del, o morebitni sklenitvi novega aneksa k pogodbi pa bodo v sredo razpravljali na mestnem svetu. Občina in prodajalec sta se dogovorila, da si bosta stroške za izvedenca razdelila.

Končna površina knjižničnih prostorov je 5396 kvadratnih metrov, čeprav je bila še prejšnji mesec 5392. Mendi Kokot, pristojna za stike z javnostjo na Mestni občini Kranj, je včeraj pojasnila, da se je občina v dodatku številka dve k osnovni pogodbi zavezala plačati 5150 kvadratnih metrov. Čeprav povečanja kvadrature v izmeri 202,58 kvadratnih metrov ni priznala, jo bo glede na ugotovitev izvedencev morala plačati.

Podražitev za 1,46 milijona evrov je posledica sodobnejših tehničnih rešitev, pravi Mendi Kokot, dodaten strošek bo tudi notranja oprema, ki bo predvidoma stala 2,5 milijona evrov. Znesek ni natančen, saj morajo ponoviti razpis za avdio-vizualno in računalniško opremo. Še najmanj dodatnih 30.000 evrov bodo stroški transporta in drugi »operativni odhodki«, ki so bili že pred tem ocenjeni na milijon. Če torej seštejemo, bo knjižnica skupaj stala več kot 11 milijonov evrov.

Na vprašanje Dela, zakaj so povišanje zahtevka v sredo uvrstili na dnevni red seje mestnega sveta, medtem ko so 620.000 evrov vredno poravnavo s Stanovanjsko zadrugo Gorenjske (SGZ) izpeljali brez vednosti svetnikov, je Mendi Kokot povedala, da je šlo v primeru SZG za sodno poravnavo, sklenjeno pred sodnikom in v skladu z določbami zakona o pravdnem postopku. Poslovnik ne določa, da bi o sodni poravnavi moral odločati mestni svet. Pri nakupu prostorov za knjižnico pa gre za zahtevek prodajalca po dodatni kupnini, tako da primerljivost s sodno poravnavo ni mogoča.