Počitniških devet tednov in pol

V šolskem letu 2014/15 bo zaradi povečanja števila učencev v osnovnih šolah 152 novih oddelkov.

Objavljeno
21. junij 2014 22.16
Naj učiteljica Natalija Rožnik za Ono. Ljubljana,17.06.2014
Sonja Merljak, šolstvo
Sonja Merljak, šolstvo
Ljubljana – Še dva dni, in na počitnice se bodo odpravili osnovnošolci in dijaki. Devetošolci so spričevala že dobili, maturanti pa so ravno končali ustne izpite. Za rezultate bodo izvedeli 14. julija.

S torkovo podelitvijo spričeval, priznanj in pohval se bo za dobrih 163.000 osnovnošolcev oziroma 78.000 dijakov začele težko pričakovane počitnice. Letošnje bodo dolge devet tednov in pol.

Šolsko leto je zaznamovalo pogled na deset let devetletke, razprave o upadanju avtoritete učiteljev, o težavah, s katerimi se spopadajo otroci s posebnimi potrebami, o morebitnem porastu nasilja v šolah in o vplivu revščine na enake možnosti otrok v izobraževanju. Dijaki in študenti so protestirali zaradi grožnje, da bodo ostali brez subvencioniranega prevoza. Šolsko leto je zaznamovala še razprava o morebitni uvedbi šolskih uniform in o tem, kako naj šole izterjajo dolgove od neplačnikov kosil oziroma različnih dejavnosti.

V veljavo so stopile nekatere spremembe, med njimi večja avtonomnost šol pri izvedbi dejavnosti, ki zahtevajo daljšo strnjeno izvedbo največkrat zunaj prostorov šole (na primer strnjeno izvajanje obveznih izbirnih predmetov, projektne naloge); in enotnost pri podeljevanju statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje oziroma je perspektivni ali vrhunski športnik. Podrobneje so bile definirane posamezne kategorije statusa učenca. Zaradi finančnih težav se je za dve leti preložilo izvajanja šole v naravi kot del obveznega programa.

Več učencev povzroča skrbi

V šolskem letu 2014/15 bo zaradi povečanja števila učencev v osnovnih šolah 152 novih oddelkov. To še posebno skrbi ravnatelje. »Do 25. junija moramo oddati finančni in kadrovski načrt ter program dela, kar smo po navadi delali septembra,« pravi Milan Rejc, predsednik združenja ravnateljev. »Osnovne šole obenem prehajamo na kosovno financiranje, kar pomeni, da standardi in normativi ne igrajo več glavne vloge pri financiranju. To pelje v razpad sistema financiranja osnovnih šol. Kaj takega se nam do zdaj še ni zgodilo. Če ni denarja, bi morala vlada spremeniti standarde in normative, ne pa da to prepušča ravnateljem in nas tako sili v nestrokovne rešitve. Tudi v tem letu smo zavezani k zmanjšanju obsega zaposlovanja za odstotek. Glede na povečanje števila učencev bo v marsikaterem zavodu to nemogoče doseči. Potem pa naj načrtuje in izvaja, kdor to zna.«

Novosti v prihodnjem šolskem letu

V prihodnjem šolskem letu bo 167.962 osnovnošolcev v 8502 oddelkih pričakalo nekaj sprememb. Na 61 izbranih šolah bodo začeli obvezno poučevanje prvega tujega jezika v drugem razredu, ki ga bodo v naslednjih dveh letih razširili še na vseh 450 osnovnih šol.

Druga pomembna novost je uvajanje neobveznih izbirnih predmetov v četrtem razredu (in v naslednjih letih še v petem in šestem razredu). Ti bodo, ko se bodo učenci zanje enkrat odločili, postali obvezni. Šolarji bodo lahko izbirali med drugim tujim jezikom, umetnostjo, računalništvom, športom in tehniko. Učenci sedmih razredov (in potem postopoma še osmih in devetih) pa bodo lahko kot neobvezni izbirni predmet izbrali pouk tujega jezika. S tem jim bo po besedah ministrstva prepuščena izbira učenja tujega jezika glede na njihove zmožnosti. Pouk drugega tujega jezika kot obveznega predmeta pa bodo za učence 8. razreda še naprej izvajale tiste šole, ki so bile izbrane po sklepu ministra.