Proti getom za Rome

Z manj Romi v razredih bi novomeška občina rada pospešila integracijo.

Objavljeno
30. maj 2014 18.55
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Novo mesto – Novomeška občina je »zaradi prevelike koncentracije romskih otrok v OŠ Bršljin« dopolnila strategijo reševanja romske tematike. Svetniki so sprejeli sklep, da bo po sprejetju odloka o ustanovitvi dveh šolskih okolišev romske otroke mogoče v prvi razred vpisati na katerokoli od treh šol v okolišu.

Staršem zakon o osnovni šoli že zdaj omogoča, da otroke prepišejo na drugo šolo, vendar mora s tem soglašati šola, ki jih sprejme. V prihodnje bodo OŠ Bršljin, Center in Drska en šolski okoliš, OŠ Grm in Šmihel pa drugi. Romskim učencem iz OŠ Bršljin, ki se bodo v letih pred uvedbo skupnih šolskih okolišev prepisali na druge šole, bo občina zagotovila organiziran prevoz.

V razredu bodo največ trije romski otroci

Vodja občinskega urada za šolstvo Aleš Berger pravi, da bodo novi šolski okoliši veljali le za romske otroke, kar je v po njegovem skladu z nacionalnim programom ukrepov za Rome za obdobje 2010/15. Na ta način želijo preprečiti romsko getoizacjo bršljinske in šmihelske šole. V razredih prve je zdaj tudii po sedem Romov, kar znižuje njihovo motivacijo za izobraževanje. V prihodnje bodo v prvem razredu največ trije romski otroci, kar bo pripomoglo k njihovi hitrejši integraciji, je prepričan Berger Na šolskem ministrstvu so prepričani, da združevanje šolskih okolišev ni rešitev, ter da naj se otroci vpišejo v tisto šolo, ki jim je določena z okolišem.

Predsednik sveta staršev bršljinske šole Matjaž Kumer je zadovoljen z odločitvijo občine, da postopno zmanjša število Romov na tej šoli. To so zahtevali tudi starši, ko sta pred nedavnim dva romska učenca hudo pretepla svojega sošolca. Šolo zdaj obiskuje 134 Romov, kar je četrtina vseh učencev.

Ravnatelji pričakujejo pomoč

Ravnateljica OŠ Center Marta Pavlin je za Delo povedala, da so ravnateljem enotni šolski okoliš predstavili, a se nihče ni posvetoval s sveti staršev in s sveti šol, zato zapletov ne izključuje. »Nobena šola ne sme imeti vrat zaprtih za nobenega otroka, a morajo pred tem biti dani pravni pogoji in zagotovljeni viri financiranja,« pa je prepričana ravnateljica OŠ Drska Nevenka Kulovec. Pričakuje plačilo stroškov za prevoze in njihovo organizacijo ter strokovno pomoč občine pri izvedbi vpisa otrok, saj ravnatelji ne smejo biti prepuščeni sami sebi.