Rogaška Slatina: Povečanje atraktivnosti občinskega centra

Vrednost celotnega projekta znaša blizu dva milijona evrov.

Objavljeno
08. julij 2014 18.50
Vili Einspieler, Celje
Vili Einspieler, Celje

Rogaška Slatina - Župan Boris Kidrič je ob odprtju objekta, ki je v center mesta prinesel pokrito tržnico, parkirno hišo, razgledno teraso in prenovljeno podobo dela avtobusne postaje, poudaril, da je projekt upravičil velika pričakovanja.

Vrednost celotnega projekta, ki so ga končali v letu dni, znaša 1,79 milijona evrov, največ denarja pa je šlo za gradbena, obrtniška in instalacijska dela. Po mnenju Borisa Kidriča so pridobili pomembne nove vsebine, tako za občane kot tudi za številne goste tega zdraviliškega kraja.

Nov objekt stoji v bližini Zdraviliškega parka med avtobusno postajo in objektom Pošte Slovenije. Zazidana površina objekta znaša 1207, neto tlorisna površina pa 4047 kvadratnih metrov. Pročelni del pritličja zaseda tržnica površine 115 kvadratnih metrov. V preostanku pritličja in v petih medetažah je parkirna hiša »Center« s kapaciteto parkiranja 78 osebnih vozil. Parkiranje je brezplačno. Na pohodni in ozelenjeni strehi objekta je urejena razgledna terasa, ki je povezana s hribom v zaledju. V okviru zunanje prenove avtobusne postaje so zamenjali dotrajane fasadne panele in okna ter obnovili tlakovanja pod arkadami in ozelenili prostora med novogradnjo in lokalno cesto.

Projekt »Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine« so v občini začeli pripravljati leta 2011. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja so ga leta 2012 prijavili na javni razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Leto kasneje je občina prejela sklep o sofinanciranju v višini 648.386 evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Dodatnih 573.396 evrov je zagotovil državni proračun, preostala potrebna sredstva pa je občina zagotovila iz lastnih virov.