Semič nasprotuje ukinitvi občine

Starosta lokalne samouprave dr. Stane Vlaj je ocenil predlog ministra Gregorja Viranta za populistično gesto.

Objavljeno
16. julij 2013 22.29
SEMIČ
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Semič, Pivka, Ljubljana – Semiški občinski svetniki so na vrhovne državne organe poslali sklep, v katerem nasprotujejo pobudi o združevanju občin z manj kot 5000 prebivalci. Župani malih občin od Združenja občin Slovenije pričakujejo strategijo proti združevanju oziroma ukinitvi občin.

Občinsko vodstvo hvali svoje uspehe

Semiška občina ima 3800 prebivalcev in jo Državni zbor leta 1994 ni ustanovil v skladu z zakonom o lokalni samoupravi, ki določa, da mora imeti lokalna skupnost najmanj 5000 prebivalcev. Kljub temu v občini z devetimi redno zaposlenimi ugotavljajo, da so se ljudje leta 1994 pravilno odločili, ko so na posvetovalnem referendumu podprli ustanovitev lastne občine in odcepitev iz takratne občine Črnomelj, saj so se v zadnjih dveh desetletjih »v razvoju približali slovenskemu povprečju«, čemur bi radi sledili tudi v prihodnje. V pismu, ki ga je podpisalo 14 občinskih svetnikov in županja Polona Kambič in so ga naslovili na Državni zbor, vsem političnim strankam in vladi pišejo, da jim je v zadnjih 18 letih uspelo zgraditi precej komunalne in šolske infrastrukture ter vzpostaviti pogoje za razvoj gospodarstva. Prebivalcem so omogočili višji standard bivanja in novim generacijam omogočili, da ostanejo doma na sicer demografsko ogroženem območju. Pohvalili so se tudi, da je občina po podatkih projekta Zlati kamen v letih od 2007 do 2010 zasedla sam vrh po črpanju evropskega denarja. Nasprotujejo nasilnemu združevanju in so hkrati prepričani, da se jih lahko razpusti samo z odločitvijo njihovih občanov na referendumu.

Najmanj 50 županov pričakuje pripravo strategije

Predsednik Združenja občin Slovenije (ZOS) in župan občine Pivka Robert Smrdelj je za Delo povedal, da se jim je do zdaj oglasilo najmanj 50 županov, ki od združenja pričakujejo pripravo strategije proti združevanju oziroma ukinitvi občin z manj kot 5000 prebivalci. Smrdelj pravi, da so v ZOS že pripravili analizo, vendar z njo ne bodo seznanili javnosti toliko časa, dokler podobne analize ne bosta skupaj opravila tudi minister Virant in strokovne službe finančnega ministrstva. »Imam občutek, da nekateri pobirajo naše informacije in jih uporabljajo proti občinam,« pravi Smrdelj.

Starosta lokalne samouprave dr. Stane Vlaj je za Delo povedal, da nasprotuje združevanju občin na silo, se pa strinja, da je treba po tehtnem premisleku zmanjšati število občin. »Popolnoma nestrokovna je napoved ministra Viranta, da je treba razpustiti vse tiste občine, ki imajo manj kot 5000 prebivalcev. To je popolnoma populistična gesta,« je prepričan Vlaj, ki hkrati opozarja, da je treba iti od primera do primera in ne kar povprek ukinjati tudi tiste, ki zelo dobro delajo.