Škofjeločani s pritožbo na ustavno sodišče

Zapleti pri izbiri ponudnika za dokončanje poljanske obvoznice mejijo na zaroto ali sabotažo, trdi župan Miha Ješe.

Objavljeno
10. julij 2013 17.44
Poljanska obvoznica
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Škofja Loka – Zastoji pri gradnji poljanske obvoznice mejijo na zaroto ali sabotažo, sta v avtentičnem okolju, ob hrupni in preozki cesti skozi staro škofjeloško mestno jedro, ki je glavna transportna pot proti Poljanski dolini, včeraj novinarjem dejala župan Miha Ješe in podžupan Robert Strah.

Poročali smo že, da je državna revizijska komisija junija razveljavila razpisno dokumentacijo ponovljenega razpisa za dokončanje druge in tretje poljanske obvoznice. Glavni investitor, Direkcija RS za ceste, je zato že objavila novi, tretji razpis, rok za oddajo ponudb je 12. avgust.

Pritožnik, ki je zahteval revizijo, ni oddal ponudbe

Škofjeločani, kateri že 40 let poslušajo obljube o obvoznici in se dobesedno tresejo v starih hišah, ko se mimo njih vozijo težki tovornjaki, so ogorčeni. Kajti s pritožbo, tik pred zdajci (le nekaj minut pred iztekom roka) je podjetju Sefo gradbeništvo, katero sploh ni oddalo ponudbe, uspelo še dodatno zavleči gradnjo predora Sten in odseka do Zminca. Ta sta ostala nedokončana zaradi stečaja ajdovskega Primorja.

Po dosegljivih podatkih to podjetje, kateremu je državna revizijska komisija ugodila v tistem delu, v katerem so opredeljene potrebne reference izvajalca in višina zavarovanja za resnost ponudbe, nima plačanih prispevkov in ima blokiran račun. »To presega mero dobrega okusa. Pravico imamo ukrepati in v okviru pravne države bomo zahtevali zagotovilo, da bo poljanska obvoznica zgrajena,« je dejal župan Miha Ješe.

Ogroženi prebivalci in evropski denar

Na občini Škofja Loka že sestavljajo tudi pritožbo na ustavno sodišče. Menimo, da so kratene ustavne pravice naših občanov, ker ne morejo normalno živeti oziroma živeti v urejenem in zdravem okolju, je razložil župan Ješe, podžupan Robert Strah pa ga je dopolnil, da je zaradi postopkovnih težav ogrožena prometna varnost.
Največji projekt na državnih cestah, poljanska obvoznica, mora biti zaradi odobrenih 27 milijonov evrov evropskega sklada za regionalni razvoj končana do konca leta 2015 in če ne bo, je v nevarnosti tudi črpanje evropskih sredstev, posledice pa bodo nosili vsi davkoplačevalci, je pripomnil podžupan Strah.

Po njegovem bi morala država morala pospešiti spremembo področne zakonodaje javnega naročanja in tudi konkretno zavezati državno revizijsko komisijo, da prednostno obravnava največje projekte in tudi tiste, ki so sofinancirani z evropskimi sredstvi. Ob začetku je bil sicer celoten projekt poljanske obvoznice ocenjen na 43 milijonov evrov.

Bolje kot odseku v Zminec in gradnji predora pa gre prvi etapi poljanske obvoznice, katero se je po stečaju SCT zavezala dokončati Gorenjska gradbena družba. Kmalu bo končana, nato bo morala dobiti še uporabno dovoljenje, je dejal župan Ješe.