V ljubljanski soseski Polje II novih 
183 neprofitnih stanovanj

Projekt so dokončali z večmesečno zamudo zaradi stečaja GPG. Dela je prevzelo več pogodbenih izvajalcev.

Objavljeno
25. november 2011 18.18
Posodobljeno
25. november 2011 18.35
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – V Ljubljani so danes tudi uradno odprli stanovanjsko sosesko Polje II, ki jo sestavlja šest blokov s 183 neprofitnimi stanovanji. V modernem naselju, za katerega sta ljubljanski in državni stanovanjski sklad skupaj prispevala 18 milijonov evrov, sta tudi vrtec in sončna elektrarna.

V blokih, ki imajo po eno kletno etažo, pritličje in tri nadstropja, je med neprofitnimi stanovanji tudi 18 takih, ki so prilagojena gibalno oviranim ljudem. Projekt, ki ga je financiral večinoma ljubljanski stanovanjski sklad (državni sklad je vanj prispeval le za 11 stanovanj s pripadajočimi garažami), je delo arhitekturnega biroja Bevk Perović arhitekti.

Po njem so poleg stanovanj v enem od objektov uredili še tri poslovne prostore, poleg njih pa še dvooddelčni vrtec s 300 kvadratnimi metri tlorisne površine; tega je v celoti financirala Mestna občina Ljubljana (MOL). V kletni garaži je 185 parkirnih prostorov, okoli blokov pa še 92 zunanjih. Posebnost je sončna elektrarna, ki bo proizvajala dovolj elektrike, da bo pokrivala vse stroške njene skupne porabe, sončni zbiralniki pa bodo delno omogočali tudi ogrevanje sanitarne vode.

Čeprav je bil biro na javnem natečaju izbran za izdelavo projektne dokumentacije že julija 2006, je bila izvajalska pogodba, vredna 11,4 milijona evrov, s podjetjem GPG podpisana šele oktobra 2009. Ko je bilo zaradi začetka stečajnega postopka tega gradbenega podjetja iz Grosuplja jasno, da del ne bo sposoben izvesti do konca, je ljubljanski stanovanjski sklad sredi februarja letos pogodbo prekinil, objekt pa z večmesečno zamudo dokončal z več manjšimi pogodbenimi izvajalci.

Za sosesko, ki se je zaradi zapletov podražila na 14,3 milijona evrov (če upoštevamo še zemljišče in njegovo komunalno urejanje, je njena vrednost dobrih 18 milijonov), je sklad 16. novembra vendarle pridobil uporabno dovoljenje. V njem lahko kmalu pričakujemo tudi prve najemnike, ki so bili uspešni na 14. javnem razpisu za mestna neprofitna stanovanja.

Stanovanjsko naselje med Zadobrovško cesto in cesto Polje, ki ga poleg omenjenih 183 stanovanj iz druge faze sestavlja tudi 78 stanovanj iz prve faze, bo v prihodnjih letih najverjetneje dobilo še tretje nadaljevanje. MOL je namreč tam še lastnica 8985 kvadratnih metrov velikega zemljišča.

V ljubljanskem stanovanjskem programu za letos in prihodnje leto piše, da bodo letos izvedli analizo geološke sestave tal in zazidalni preizkus, prihodnje leto pa načrtujejo izbor najugodnejšega izdelovalca projektne dokumentacije za 60 novih stanovanj. To pomeni, da bi, če bo denar, lahko začeli graditi leta 2013.