Zasavce prahu reši le rebalans

MOP za letos napovedal pet nepovratnih milijonov, a jih v proračunu ni.

Objavljeno
11. februar 2012 15.32
Polona Malovrh, Trbovlje
Polona Malovrh, Trbovlje

Trbovlje – Da bi se izognilo kazni EU, je ministrstvo zaradi onesnaženja s prašnimi delci PM 10 Zasavje lani razglasilo za degradirano območje. Za zmanjšanje emisij delcev iz malih kurilnih naprav je predvidelo pet milijonov evrov. Denar bi moral biti na voljo letos, a ga ni v proračunu.

Okoljski minister Roko Žarnić je julija lani Zasavje razglasil za prvo od desetih degradiranih območij v Sloveniji in opredelil ukrepe za izboljšanje zraka. S tem je ministrstvo za okolje (MOP) hotelo preprečiti denarno kazen evropske komisije, ki je proti Sloveniji zaradi kršitve predpisa o kakovosti zunanjega zraka oziroma večletnih prekoračitev mejnih vrednosti za delce PM10 in ozon (O3) vložila tožbo. Samo program ukrepov za lokalno zmanjševanje emisije prahu iz malih kurilnih naprav so na MOP ovrednotili na pet milijonov evrov, država pa bi morala denar zagotoviti letos. Po uredbi o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik bi bili do nepovratnih finančnih spodbud ter ugodnih posojil Eko sklada upravičeni lastniki malih kurilnih naprav za nakup okolju prijaznejših naprav za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. A tega denarja v proračunu ni. Neuradno za to, ker je imel okoljski minister Žarnić v Pahorjevi vladi premalo vpliva oziroma, ker vlada nima denarja. Z MOP so uradno sporočili, da gre razloge iskati v rebalansu, ki ga od lani, ko je šla uredba v javno obravnavo, še ni bilo. Minister Žarnić se na naše klice ni odzval.

Rekorder je občina Zagorje 
s 75 prekoračitvami

Argumentov za neslavno prvo mesto med degradiranimi območji je v primeru Zasavja veliko in niso novi. Že leta se duši v prašnih delcih: 24-urna mejna koncentracija je 50 mikrogramov na kubični meter, presežena pa je lahko največ 35-krat na leto. Leta 2005 so v Trbovljah zabeležili 157 prekoračitev, njihov glavni vir so individualna kurišča, sledita jim promet in industrija.

Lani so imeli po podatkih Arsa manj kot 35-krat presežene koncentracije prahu samo na treh od štirinajstih merilnih mestih v državi (Nova Gorica, Koper, Iskrba pri Kočevski Reki). Rekorder je občina Zagorje s 75 prekoračitvami, v Trbovljah so jih zabeležili 67, v Hrastniku 62. Na področju industrije največ prahu v ozračje emitirata trboveljska Termoelektrarna in Lafarge Cement – leta 2009, denimo, 51 oziroma 12 ton, vseh štirinajst zasavskih zavezancev za IPPC dovoljenje pa skupaj 73 ton. V Trbovljah so pozimi leta 2007 po ocenah stroke vsi viri onesnaženja v ozračje v enem dnevu izpustili 360 kilogramov prahu, v Zagorju celo 380 kilogramov.

Slovenijo k ukrepanju priganja Evropa

Vprašanje, kdaj lahko Zasavci pričakujejo Ekoskladov razpis za koriščenje obljubljenega denarja, je na MOP ostalo brez odgovora. Kot pravijo, bo o terminih za porabo sredstev več znanega, ko bo sprejeta uredba. Ali bo to še letos, na MOP še niso mogli napovedati. Zagotovili so, da zadeva ni obležala v predalih uslužbencev, saj Slovenijo k ukrepanju priganja Evropa. Zdaj poteka usklajevanje uredbe o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju treh zasavskih občin s pripombami in predlogi zainteresirane javnosti, od industrije, okoljskih in strokovnih organizacij. Načrtu za kakovost zraka v Zasavju bodo sledili še načrti za druga, z delci PM 10 prekomerno onesnažena območja. Ukrepe je pričakovati v nekaj mesecih, učinke pa verjetno ne prej kot v nekaj letih.