Župan Bossman je zanemaril svojo odgovornost

Bossman in Cestnik ravnala v nasprotju s pričakovano integriteto - Z družbo za brezžični internet so v Piranu poslovali tako, kot po mnenju KPK ne bi smeli

Objavljeno
06. avgust 2013 23.37
šuligoj Peter Bossman, župan Puirana
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Piran - Komisija za preprečevanje korupcije je objavila ugotovitev, da je piranski župan Peter Bossman zanemaril svojo odgovornost in da je pri poslovanju z Obalnim tehnološkim skladom prišlo do izkrivljanja pravnih pravil. S tem sta župan in tudi svetnik Mitja Cestnik ravnala v nasprotju s pričakovano integriteto.

V piranski občinski upravi sicer odločno zavračajo takšne ocene za župana in trdijo, da se bo v nadaljnjih postopkih nedvomno izkazalo, kako so vse z omrežjem za brezžični internet vzpostavili v skladu z veljavno zakonodajo. V KPK pa so neizprosni. Res niso potrdili suma koruptivnega ravnanja s strani župana, toda opozorilo je kljub temu dovolj odločno. Poudarili so tudi, da je šlo za prvi tak primer, ko je občina brezplačno z donacijo prevzela zasebno podjetje (in njenega direktorja) in preko njega na ta način urejala javno funkcijo.

Petega aprila 2012 se je v zasebno podjetje Obalni tehnološki sklad uradno zaposlil Mitja Cestnik, sicer že drugi mandat svetnik SD (strankarski kolega Petra Bossmana). Le dan kasneje je bila v lucijski notarski pisarni sklenjena pogodba o brezplačnem prenosu poslovnega deleža na Občino Piran. Deset dni kasneje je Cestnik pripravil poslovni in finančni načrt, po katerem naj bi podjetje poskrbelo za omrežje za brezplačen brezžični dostop na internet na številnih mestih v občini Piran. Občina je od 4. junija lani do 24. januarja letos podjetju izplačala nekaj čez 91.000 evrov. Po pogodbah bi mu morala še nekaj čez 18.000, vendar je februarja občina prenehala plačevati, Cestnik pa dvigovati denar, saj je občina lastnemu podjetju podala zahtevo po prekinitvi naročanja storitev.

KPK je v svojih ugotovitvah zapisala, da je bil brezplačen prenos lastniškega deleža na Občino Piran izveden tako, da bi se izognili postopku ustanavljanja podjetja ter s tem tudi izbirnemu postopku za imenovanje direktorja. Župan je članom KPK povedal, da je bil presenečen, ko je pri notarki ugotovil, da je bil Mitja Cestnik direktor podjetja. Toda komisija je mnenja, da bi moral v tistem trenutku zavrniti podpis take pogodbe in skrbno preveriti vse okoliščine, saj je bilo očitno, da obstajajo določena ozadja in posel s stališča občine netransparenten.

»Tako pa je nastal vtis, da je župan s svojega položaja aktivno uresničil zasebni interes oziroma napravil uslugo občinskemu svetniku in strankarskemu kolegu Mitji Cestniku. Zato ravnanja niso bila skladna s pričakovano integriteto uradnih oseb. »To je tipičen primer, ko posamezniki na podlagi položaja ali moči stranke, ki ji pripadajo, izsilijo ali drugače pridobijo ugodnosti zase ali za povezane osebe,« so zapisali v svojem poročilu in o njem obvestili tudi nadzorni odbor in Policijsko upravo Koper, ki o tem primeru že vodi lasten postopek.

Na ugotovitve se je s pomočjo odvetniške družbe Čeferin pritožil Mitja Cestnik, ki je zavrnil vse očitke in se med drugim vprašal, kako to, da so se spravili na projekt, ki je 10-krat cenejši od vseh drugih podobnih v državi.

Slavica Tucakov, vodja službe za odnose z javnostmi pa je odgovorila, da ugotovitve KPK spoštujejo in bodo zato vprašanje statusa podjetja obravnavali že na prvi prihodnji seji občinskega sveta, »čeprav smo prepričani, da je bilo ravnanje občine Piran v tem primeru skladno z zakonodajo in pričakovano integriteto.« »Namen Občine Piran nikoli ni bil izogibanje odločanju na občinskem svetu ali zagotavljanje službe točno določenemu posamezniku, temveč izključno zagotoviti čim prejšnjo cenovno ugodno vzpostavitev najhitrejšega javnega brezžičnega omrežja v Sloveniji. Ta cilj je bil dosežen,« trdi vodja službe za odnose z javnostmi.