MyMachine: Kako napreduje pripomoček za varno vožnjo

Izdelujemo otroški sanjski stroj. Kako nam gre, popisujemo v tem zapisu. Imate idejo, kako bi kaj nadgradili? 

Objavljeno
16. marec 2016 12.50
Blaž Blažinčič
Blaž Blažinčič

Šolski center Velenje v sodelovanju z Osnovno šolo Griže in Institutom Jožef Stefan sodeluje v projektu MyMachine, katerega namen je uresničiti ideje mladih in kreativnih otrok iz prve triade osnovne šole z izdelanim prototipom.

Projekt MyMachine ponuja rešitev za vse tiste otroke, ki imajo veliko idej in kjer obstaja želja po uresničitvi teh idej. Projekt odpira vrata mladim izumiteljem, da ideje postanejo prototipni izdelki s pomočjo študentov in dijakov ob podpori mentorjev iz šol, fakultet in podjetij.

Iskanje idejne rešitve nas je pripeljalo do koncepta, da bi pametni telefon zajemal podatke iz že izdelanih map odprtokodnih programskih rešitev, od koder dobi podatke o hitrostnih omejitvah. Nadaljnji postopek pa predstavlja primerjavo teh podatkov z dejansko hitrostjo vozila in pretvorbo teh podatkov za krmilnik Arduino, ki uporabniku z rdečo lučjo signalizira, ko je dejanska hitrost vozila večja od dovoljene.

***

Naša naloga v projektu MyMachine je izdelava idejnih načrtov in izdelava protopipa izdelka, ki je pripomoček za varno vožnjo.

Kako deluje?

Naprava opozori voznika pri prehitri vožnji, ki pomeni odstopanje od predpisane hitrosti, in tako pomaga pri zmerni in varni vožnji na naših cestah. Naloga študentov je priprava idejnega koncepta, da bo ideja izvedljiva tudi v praktičnem delu, naloga dijakov pa je, da bodo naredili prototip.

Zaradi povezanosti idejnega koncepta s končnim prototipom smo se odločili, da sodelujemo vsi v vseh fazah, le da smo zdaj v začetku intenzivnejši študenti, v nadaljevanju pa bodo dijaki.

Pri projektu smo najprej imeli »brainstorming«, kako bi lahko najbolj učinkovito naredili prototip izdelka za varno vožnjo, ki voznika z rdečo lučko na armaturni plošči avtomobila opozori, da je njegova hitrost prevelika.

Na začetku smo razmišljali o kombinaciji Raspberry Pi z GPS-modulom in Google Maps API. V nadaljnjem raziskovanju smo to idejo morali opustiti, saj je cenik Googlovih API-storitev predrag in preobsežen za naše potrebe. V nadaljevanju smo Raspberry Pi v kombinaciji z GPS-modulom zamenjali z Android telefonom, saj je cenovno bolj ugoden in kljub vsemu zadovolji vse naše potrebe.

Želeli smo si, da pripomoček za varno vožnjo ne bi potreboval dostopa do interneta oziroma prenosa podatkov.

Po raziskovanju smo našli alternativo Googlovim storitvam, in sicer Open Street Maps, ki je odprtokodni zemljevid, ki vsebuje mapirane ceste v Sloveniji in širše ter omogoča, da lahko zemljevide prenesemo in te podatke uporabimo za nadaljnje aplikativne povezave brez povezave z internetom.

Za komunikacijo s strojno opremo smo se odločili za krmilnik Arduino, ki je cenovno zelo sprejemljiva rešitev in za naše potrebe dovolj zmogljiv upravljalnik in manipulator strojne opreme. Prednost vidimo tudi v tem, ker smo tako študenti kot dijaki skozi proces izobraževanja pridobili dovolj znanja za delo z njim.

Blokovna shema Arduino

Treba je bilo zajeti podatke o hitrostnih omejitvah na slovenskih cestah in jih povezati z zajetimi podatki o hitrosti, s katero voznik vozi.

Android telefon bo imel naloženo aplikacijo, ki prek GPS-sistema pridobi našo lokacijo in jo nato v realnem času primerja z generiranimi mapami in njihovimi podatki o hitrostnih omejitvah na naših cestah. Če aplikacija zazna, da je hitrost, s katero potujemo, večja od zapisane, pošlje ukaz Arduinu, da prižge rdečo luč kot opozorilo vozniku, da je vožnja prehitra.

Veliko dela je bilo pri generaciji zemljevida in dostopnosti metapodatkov, saj je pokritost hitrostnih omejitev v Sloveniji veliko manjša kot na primer v ZDA ali v Angliji. Ker je Open Street Maps odprtokodni program, je odvisen od vnosa uporabnikov, ki sami dodajajo metapodatke o hitrostnih omejitvah na posameznih odsekih cest, posledično zaradi tega na nekaterih cestah manjkajo podatki za zanesljivo kalkulacijo. Regionalne, lokalne, glavne ceste ali avtoceste imajo svoje privzete hitrostne omejitve, ki jih uporabimo, če hitrostna omejitev manjka v metapodatkih. Ker so metapodatki in Open Street Maps (OSM) različnega podatkovnega tipa, je bilo veliko dela s sinhronizacijo med njimi.

Vse to je ideja v besedi in v konceptni skici, sledi pa izdelava te naprave in to je naš naslednji korak.

Dobrodošle so vse ideje, ki bi predstavljale kakšno poenostavitev in morda tudi nadgradnjo naše ideje, saj je vedno možno narediti nekaj bolje. Dobrodošle so pa tudi ideje, kako do istega cilja priti po drugi poti.

Avtor tega prispevka je Blaž Blažinčič: Blaž je študent Više strokovne šole v Velenju, program Informatika. Je tudi vodja skupine dijakov in študentov, hkrati pa tisti, ki je odgovoren za končno zasnovo koncepta Pripomočka za varno vožnjo.

**

Mislite, da lahko prispevate idejo za izdelavo tega otroškega sanjskega stroja?

Ekipa, ki izdeluje opisani sanjski stroj, bo vesela vaših predlogov, zato nam pišite na facebook stran ali stopite v stik z nami prek spletne strani mymachine.si.

***

Mimogrede: medtem si lahko ogledate tudi, kako bi skupina mladih ustvarjalcev rada dosegla, da Slovenija postane ena izmed redkih držav, ki bo prišla v vesolje.