Neposredna demokracija je nuja!

Stopimo skupaj in si priborimo nazaj našo temeljno pravico, da sami soodločamo o lastnem življenju.

Objavljeno
16. januar 2013 18.48
Mreža za neposredno demokracijo
Mreža za neposredno demokracijo

Mreža za neposredno demokracijo (MND) se je vzpostavila kot koordinacija svobodomiselnih in solidarnih ljudi, ki se zavzemamo za temeljito prenovo političnega in ekonomskega sistema v Sloveniji. Povezuje posameznice in posameznike, skupine, iniciative in gibanja raznolikih političnih prepričanj, ki si prizadevamo za etično delovanje politikov, javnih funkcionarjev, državnih uslužbencev in vodstev podjetji za skupno dobro vseh prebivalcev; za pravno in socialno državo po Ustavi RS; ter za sonaravni razvoj družbe v skladu z ekosistemskimi pogoji Slovenije. Delimo prepričanje, da je za uresničitev naštetega nujna vpeljava principov oziroma institutov neposredne demokracije.

Ne želimo države, v kateri sta vpliv in nadzor prebivalcev nad politiko le občasna, omejena in posredna. Zadnji dogodki so ponovno razkrili, da tak sistem spodbuja zlorabe, sprejete odločitve pa so večkrat kot ne v nasprotju s pričakovanji in zahtevami javnosti. Tako imenovanim predstavnikom ljudstva ne moremo več zaupati. Zato se zavzemamo za vzpostavitev možnosti neposrednega sodelovanja prebivalk in prebivalcev pri upravljanju skupnih interesov. Na kratko, zahtevamo uvedbo neposredne demokracije.

Verjamemo, da smo ljudje samostojni in svobodni v svojem delovanju. Imamo temeljno demokratično pravico, da soodločamo o svoji usodi in naši skupni družbi. Prav vzvodi neposredne demokracije pa so tisti, ki takšno sodelovanje in soupravljanje javnih zadev omogočajo. Pri tem ne gre prezreti, da mora neposredno odločanje nujno in vedno izhajati iz temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter zaščite manjšine pred večino. Neposredna demokracija je oblika vladanja od ljudi za ljudi, kjer se ljudje odločamo v svojem imenu, namesto da bi naš glas prepustili predstavnikom. To ne pomeni, da bomo vsi ljudje odločali o vsem. Zavedamo se, da imajo le redki dovolj časa, znanja in volje za ukvarjanje z vsemi relevantnimi vprašanji družbe. Neposredna demokracija zato ne vzpostavlja obveznega odločanja, temveč zgolj odpira možnost, da ljudje sodelujemo pri vprašanjih, ki so v našem interesu in ki neposredno vplivajo na naše življenje zdaj in v prihodnje. Cilj neposredne demokracije je torej aktiven prebivalec, aktiven državljan, sposoben skupaj z drugimi soodločati o skupni prihodnosti.

Manjša ko je skupnost, lažje je uveljavljati neposredno demokracijo. Zato tak način odločanja najpogosteje srečamo v lokalnih skupnostih kot so mesta, občine in vasi. Najdemo ga tudi v podjetjih, v kooperativah oziroma zadrugah. Seveda pa tudi na ravni držav. Veste, da Švica, Islandija in Estonija že uporabljajo različne oblike neposredne demokracije?

Zgledov je dovolj. Poznamo institut ljudske nezaupnice, institut javne skupščine, institut proračuna z udeležbo ljudstva, institut elektronske neposredne demokracije, institut soupravljanja podjetij, institut solastništva podjetij ter ekološko in solidarnostno ekonomijo. Poznamo večstoletno tradicijo skupnega posvetovanja in odločanja na ravni vaških skupnosti v obliki vaških zborov. Imamo stoletje in pol dolgo tradicijo kmetijskih, gozdarskih in kreditnih zadrug. Nenazadnje imamo dobre izkušnje s soodločanjem na lokalni ravni tudi iz prejšnje države. Imamo torej tradicijo, izkušnje, zglede iz tujine, tehnologijo, željo in zgodovinsko nujo.

Velikost države, dva milijona prebivalcev Slovenije, je v tem pogledu naša prednost. Zato menimo, da je čas, da izražanje volje ljudi dvignemo na novo raven - na raven države. Torej stopimo skupaj in si priborimo nazaj našo temeljno pravico, da sami soodločamo o lastnem življenju. Država pa naj postane skupni servis za zagotavljanje blagostanja vseh prebivalcev in ne več poligon političnih spletk.

Vabimo vse svobodomiselne posameznice in posameznike, skupine, iniciative in gibanja, da se povežemo v Mrežo za neposredno demokracijo, kjer bomo koordinirali naše dejavnosti za dosego skupnega cilja - strpne, solidarne in sonaravne družbe, ki omogoča dostojanstveno življenje vsemu prebivalstvu.

www.aktivnidrzavljan.si
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

MREŽA ZA NEPOSREDNO DEMOKRACIJO: Mitja Svete, Lenart Zajc, Matic Munc, Vesna Bukovec, Jang Man, Nikola Janović, Dunja Cvek, Miroslav Cunjak, Miha Pitako, Rok Zavrtanik

***

Prispevki so mnenja avtorjev in ne izražajo nujno stališč uredništva.

Objavljena besedila niso lektorirana.