Predstavitvena informacija

Faktoring: Kdaj v prodajo terjatev

Upočasnjena gospodarska rast kaže vse večji vpliv na nihanja pri denarnih tokovih iz poslovanja in investiranja.

Objavljeno
05. oktober 2020 12.19
Posodobljeno
05. oktober 2020 12.19
Gorenjska banka je eden vodilnih ponudnikov faktoringa. FOTO: Gorenjska banka
Denarni tokovi iz financiranja so izgubili svojo vlogo amortizerja. Podjetja zato vedno več pozornosti namenjajo upravljanju z denarnimi tokovi, ki je najboljše varovalo pred plačilno nesposobnostjo podjetja. Faktoring gospodarskim družbam omogoča reševanje likvidnostih vprašanj na enostaven ter varen način. Poglejmo, kdaj je prodaja nezapadlih terjatev za podjetja smiselna. 

Gorenjska banka je eden vodilnih ponudnikov faktoringa, ki ponuja povsem digitalizirano storitev, celotna transakcija je običajno uspešno zaključena v 24 urah. 

Pred odločanjem o prodaji terjatev podjetja preverijo svoje finančne sposobnosti in odprte terjatve. Odločitev za faktoring nastopi, ko podjetje potrebuje finančni priliv v zelo kratkem času. Odločitev za prodajo terjatev je podprta tudi s tem, da je financiranje preko faktoringa ugodnejše, ob tem pa je celotni proces tudi enostavnejši in hitrejši od najema posojila. Večina podjetij faktoring uporablja tudi za servisiranje davčnih obveznosti, plačila dobaviteljem ter izplačilo plač. 
 

Kakšno faktoring rešitev izbrati? 

Pri faktoringu brez regresne pravice podjetje po prodaji terjatev z njimi nima več opravka. Tveganje za njihovo neplačilo v celoti prevzame kupec, na primer Gorenjska banka. V tem primeru ima faktoring dva učinka. Storitev je podobna zavarovanju za primer plačilne nediscipline kupcev, ob tem pa ima še pozitiven vpliv na bilance. Če običajno posojilo poveča zadolženost podjetja, jo faktoring znižuje.

Pri faktoringu namreč podjetje proda terjatve in jih v primeru, da ima zavarovanje – gre za faktoring brez regresne pravice, lahko izloči iz bilance. Na eni strani torej podjetje zniža terjatve, na drugi pa prejme denar na bančni račun, s katerim lahko prosto razpolaga, torej poplača obveznosti, posledično pa se poveča delež kapitala v bilancah. Če povzamemo, faktoring izboljšuje boniteto podjetja. Slednja je pomembna, ker boniteto vsakega podjetja spremljajo dobavitelji, banke in zavarovalne agencije. Faktoring z regresno pravico pa se uporablja predvsem v tistih primerih, ko ima odstopnik več kupcev s slabšo bonitetno oceno. Pri tej obliki odstopnik terjatev jamči za izplačilo nastalih obveznosti do faktorja.
 

Kam po faktoring rešitev? 

Trg faktoringa v Sloveniji obsega približno 3 odstotke bruto domačega proizvoda (BDP), kar je v primerjavi z EU povprečjem približno trikrat manj, pri čemer se uporaba faktoringa v nekaterih državah Evropske unije giblje tudi krepko nad 10 % BDP. V povprečju po zadnjih podatkih znaša 10,9 odstotka. Podjetja lahko izbirajo med mnogimi ponudniki, a izbira pravega partnerja je ključnega pomena.

Gorenjska banka, ki se je na slovenskem trgu uveljavila kot vodilni ponudnik faktoring storitev, je popolnoma digitalizirala svojo storitev, celotna transakcija pa je običajno uspešno opravljena v 24 urah. Banka strankam ponuja enostaven, zanesljiv in pravočasen dostop do denarnih sredstev, s čimer podjetja lahko financirajo tekoče poslovanje, opcijsko pa tudi manjše naložbe. Digitalizirana storitev omogoča dnevno načrtovanje likvidnosti, kar je še posebej uporabno ob načrtovanju finančnih obveznosti in spoštovanju plačilne discipline.