Predstavitvena informacija

S certifikatom Družbeno odgovoren delodajalec kažejo skrb za zaposlene

Ukrepi v okviru certifikata prispevajo k bolj zadovoljnim in aktivnejšim zaposlenim, kar prinaša tudi večjo uspešnost podjetij.

Objavljeno
02. oktober 2020 01.31
Posodobljeno
02. oktober 2020 13.31
Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec lahko pridobijo vse gospodarske in negospodarske organizacije v Sloveniji, ki imajo vsaj pet zaposlenih FOTO: Ekvilib
Podjetja in organizacije lahko s prijavo za prejem certifikata Družbeno odgovoren delodajalec naredijo prvi korak v smeri svoje družbene odgovornosti. Certifikat, ki ga lahko trenutno pridobijo brezplačno, pokriva štiri področja. Ta so usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varstvo in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje z družbeno odgovornostjo. Pri tem se lahko odločijo za certificiranje enega ali več področij.

Med doslej že prijavljenimi za prejem certifikata Družbeno odgovoren delodajalec je tudi podjetje Makom, ki se ukvarja s prodajo izdelkov s področja čistoče in higiene prostorov, nudijo pa tudi svetovanje in servis. Odločili so se za certificiranje področja usklajevanja zasebnega, poklicnega in družinskega življenja. »Zadovoljstvo naših zaposlenih je za nas na prvem mestu. Le tako lahko gradimo uspešne odnose tudi z našimi kupci in poslovnimi partnerji. V zadnjih letih je za podjetje vse večji izziv najti, pridobiti in obdržati dobre kadre. Če zaposlenim omogočamo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega področja, smo tudi konkurenčnejši ponudnik dela,« razlaga Tomaž Sijarto, direktor podjetja Makom.

image
FOTO: Ekvilib


V Ljubljanskih mlekarnah pa so se s ciljem nadgraditi svoje družbeno odgovorno delovanje odločili za pristop k pridobitvi krovnega certifikata, torej za certificiranje vseh štirih področij. »Zdi se nam, da je nov certifikat prišel ravno ob pravem času. Že sami smo iskali in v podjetju tudi oblikovali blagovno znamko družbene odgovornosti S posluhom za jutri. Ta zajema odgovornost do zaposlenih, družbe, narave in skrb za kakovost izdelkov. Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec bo tako nekakšna pika na i, potrditev našega družbeno odgovornega delovanja v praksi. Z njim si tudi želimo razširimo možnosti komuniciranja naše družbene odgovornosti med potrošnike, dobavitelje, druge poslovne partnerje in lokalno skupnost,« razlaga Maja Kalan Pongrac, vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah. Hkrati izpostavljajo, da je za njih pridobitev certifikata tudi nekakšno logično nadaljevanje certifikata Družini prijazno podjetje, katerega imetnik so. 

Tudi v Makomu prepoznavajo prednosti, ki jih prinaša certifikat s področja družbene odgovornosti do zaposlenih. »Skozi vsa ta leta smo kot nosilci certifikata Družini prijazno podjetje že prepoznali številne pozitivne učinke in posledice, ki se pozitivno odražajo tudi pri poslovanju podjetja. S certifikatom Družbeno odgovoren delodajalec bomo nekatere stare ukrepe obdržali, a hkrati še nadgradili z novimi, saj ta sega še na širše področje. Za nas družbena odgovornost ne pomeni samo, da izpolnjujemo zakonske obveznosti, pač pa, da naredimo korak dalje in dodatno investiramo v človeški kapital, okolje in odnose z deležniki,« dodaja Tomaž Sijarto.

image
FOTO: Ekvilib


»V kolikor podjetja že imajo kakšen podoben ali soroden certifikat, imajo s prijavo za certifikat Družbeno odgovoren delodajalec priložnost, da ga nadgradijo še s kakšnim dodatnim področjem, hkrati pa vse svoje družbeno odgovorne pobude in aktivnosti postavijo v enoten sistem,« dodaja Petra Hartman, strokovna sodelavka v Ekvilib Inštitutu, ki je nosilec certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Na inštitutu izpostavljajo, da certifikat preko nabora ukrepov ponuja delodajalcem priložnost, da družbeno odgovornost zastavijo strateško: »Tako preko ukrepov izboljšujejo delovne pogoje, vzpostavljajo fleksibilne oblike organiziranosti dela, dviguje nivo pozitivne organizacijske klime in delovne kulture. Bolj zadovoljni in aktivnejši zaposleni ter večja pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih pa prinaša tudi večjo uspešnost podjetij.« 

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec lahko pridobijo vse gospodarske in negospodarske organizacije v Sloveniji, ki imajo vsaj pet zaposlenih. Za prvih 100 prijaviteljev, ki se bodo za certificiranje prijavili v letu 2020, je certifikat brezplačen. Do konca trajanja projekta, to je do septembra 2022, bo brezplačen še za 100 prijaviteljev.