Suha Krajina: DRSC 19 kilometrov ceste obnavlja že deset let

Za dolgo obnovo ceste je krivo pomanjkanje denarja, težave s pridobivanjem zemljišč in zdaj še propadanje izvajalcev.

Objavljeno
25. maj 2011 11.17
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto
Žužemberk – Na razpis Direkcije Republike Slovenije za ceste (DRSC) za dokončanje obnove dobrega kilometra glavne ceste skozi Suho krajino pri Poljanah v občini Žužemberk je prispelo pet ponudb izvajalcev.

Direktor DRSC Gregor Ficko pravi, da bo najugodnejši izbran v nekaj dneh. Dela na omenjenem odseku bi morala biti končana že lani konec leta, a so zaradi vremena rok podaljšali za pet mesecev. Ker so zaradi finančnih težav SCT dela sredi marca povsem obstala, so prebivalci in občina Žužemberk z grožnjo zapore ceste dosegli razveljavitev pogodbe z SCT in nov javni razpis za izbiro izvajalca za dokončanje del.

Dober kilometer dolgi odsek od Belega grabna do meje z občino Ivančna Gorica je najbolj nevaren in najslabši del 19 kilometrov dolge ceste od Ivančne Gorice proti Beli krajini in naprej proti morju. Zaradi začetih del promet tu poteka izmenično enosmerno, kar že zdaj povzroča zastoje, še huje pa bo, ko se bo začela turistična sezona. »Upamo, da bo razpis uspešno končan z izbiro novega izvajalca brez pritožb, saj so bili pogoji glede garancij in referenc strožji.

Pogodba bi bila lahko podpisana v poldrugem mesecu, dela bi se lahko začela po dopustih in končala do novembra,« je povedal žužemberški župan Franc Škufca. Zaključek razpisa brez »cirkusa« s pritožbami na izbor izvajalca bi rad tudi Gregor Ficko. Obnova 1100 metrov dolgega odseka bo stala približno 800.000 evrov, večji del bo zagotovila država, občina Žužemberk pa približno 140.000 evrov za ureditev avtobusnega postajališča, javno razsvetljavo in priključek za Šmihel, za katerega so šele pred zdajšnjim razpisom uspeli rešiti lastniške probleme.

Za zamudo pri dokončanju obnove ceste na drugem koncu občine skozi naselje Dvor so najmanj toliko kot težave z zagotavljanjem denarja krive težave z lastništvom zemljišč. Gre za ureditev 160-metrskega odseka s križiščem proti Kočevju in Novemu mestu ter slabih 500 metrov od križišča do konca Dvora proti Novemu mestu. »To bi bilo lahko že narejeno, a se že štiri leta borimo s tremi lastniki za zemljo, predvsem za pločnike. Enega smo lahko obšli, z drugim smo se pred kratkim uspeli dogovoriti, s tretjim se še vedno pogajamo za osem kvadratnih metrov zemlje,« je povedal Škufca.

Žužemberški župan računa, da bodo dogovor v kratkem vendarle dosegli in da bodo še letos začeli dela vsaj na prvem odseku. Celotna naložba na Dvoru je ocenjena približno na 1,3 milijona evrov.

Za obnovo 800-metrskega odseka te ceste skozi občinsko središče so obeti boljši. Zaradi pritožb na izbor izvajalca se je začetek del za nekaj tednov zavlekel, načrtujejo ga po dopustih.

Na tem odseku bo država plačala ureditev cestišča in meteorne kanalizacije, občina pa pločnike in javno razsvetljavo. Vsa dela so ocenjena na približno pol milijona evrov. Za obvoznico, ki jo načrtujejo v občinskem središču, se bo Žužemberk prav gotovo še načakal.