Zgodba o kokošjem jajcu in barjanskem kolesu

Organiziranje oziroma povezovanje tako raznolikega habitata kot je človeška družba, je umetnost - zapostavljena umetnost.

Objavljeno
17. september 2013 19.58
tlo volitve
Tomaž Pangeršič
Tomaž Pangeršič

Stephen Grozs: »Change involves loss. In fact, all change involves loss, and yet life itself is change - we are always giving up something for something else. And the point is that we lose ourselves when we try to deny those changes, when we deny that life entails loss.«

Stephen Grozs: »Sprememba zahteva izgubo. V bistvu vse spremembe zahtevajo izgubo nečesa in tudi življenje samo je sprememba - vedno se nečemu odpovemo zaradi nečesa novega. In bistvo je, da izgubimo sami sebe s tem, ko skušamo zanikati spremembe, ko skušamo zanikati, da življenje vključuje izgubo.«

Nedvomno izredno široka misel, ki se med drugim dotika bistva preporoda oziroma regeneracije. Če dovolimo, da beseda regeneracija postane arhaizem, je usoda človeštva zaključena že danes. Dejstvo, da so temeljite družbene spremembe nujno potrebne, je jasno. Smo družba porušenih mostov, slepi v iskanju skupnih točk, ki povezujejo v harmonijo. Vendar ali pri tem vedenju razumemo oziroma smo sposobni sprejeti dejstvo, da bo za to potrebna žrtev? Čemu se bomo odpovedali, da bo naša družba zopet zmožna harmoničnega delovanja?

Glavni aktualni politični akterji v Sloveniji, ki so neposredno odgovorni za usmerjanje družbe s pomočjo države, nas učijo, da človeka v stiski, preden mu ponudimo roko, vedno najprej vprašamo po ideološki pripadnosti, kot podvprašanje pa obvezno sledi, kakšno korist bomo sami imeli od tega. Resnično in zelo žalostno! Simptom je družbeno prevzet, zato hvala za neprecenljiv vzor! Če ta trenutek vsem parlamentarnim strankam odvzamete ideološki naboj, od njih ostanejo le še nekoristni ali pa neizvedljivi programi. Kar je povsem logično, saj so ves svoj trud usmerjale v čustveno delitev, ki jih je ohranjala pri življenju in jim prav tako omogočala prikrivanje opravilne nesposobnosti. Zato je dejanski rezultat delovanja teh arhitektov slovenske družbe zlom države. O harmoniji že dolgo ni več sledu! Od družbe so ostale le črepinje, ki jih ti berači v škrlatnih oblačilih skrivajo v žepih, da jih imajo nevedni ljudje za kralje. In ravno ti napačni kralji so tisto, čemur se moramo popolnoma odpovedati. Za marsikaterega izgubljenega vernika bo slovo od teh napačnih idolov boleče, kar je tudi normalno, saj je odvisnost globoko zakoreninjena. Trpljenje je osnovni del preporoda, kot tudi življenja samega; to dejstvo bo težko obiti!

Organiziranje oziroma povezovanje tako raznolikega habitata kot je človeška družba, je umetnost - zapostavljena umetnost. Menim, da se točke, ki povezujejo to samokreativno celoto v harmonijo, kar je pogoj za optimalno delovanje vsakega sistema, rojevajo premosorazmerno z razvojem družbe. Različna obdobja zahtevajo različna veziva, saj je jasno, da se človek vede v odvisnosti glede na trenutno stanje, v katerem se nahaja, in je enako kot vesolje v fazi konstantne kreacije.

Svoje delo in raziskovanja na področju organiziranja in vodenja sem zaradi večje potence razumevanja logike vključeval na čimveč različnih področij: človek, družba, umetnost, znanost in tehnologija, narava. Nešteto empiričnih rezultatov razodene zanimivo bistvo: ideologija nikoli ne more biti vezno tkivo družbene harmonije, saj je že v svoji osnovi diskriminatorna in nikoli ne zajame celote! To dejstvo je preprosto potrebno sprejeti. Evidenten dokaz je razklana slovenska družba! Ostali s kančkom domišlije hitro pridejo na plano.

Menim, da se rešitev skriva v izredno preprosti logiki, ki jo lahko imenujemo tudi zgodba o kokošjem jajcu in barjanskem kolesu.

Jajce je celota, ki jo harmonično sestavlja več popolnoma različnih komponent, kjer vsaka skladno odigra svojo vlogo in s tem tvori celoto. Nedvomno gre za harmonijo, ki predstavlja nek cilj oziroma namen. Namen ali cilj jajca je nedvoumen: predstavlja rojstvo, preporod, upanje, prihodnost. Če sedaj jajce primerjajmo z družbo, ugotovimo, da je cilj skoraj identičen: družba je skupina popolnoma različnih komponent (ljudi), ki se združijo kot celota v skupnem cilju, kjer le-ta predstavlja preživetje oziroma upanje, rojstvo. Izredno pomembno je, na kakšen način se medsebojno povezujejo te komponente, da uspešno sestavijo celoto!

Tako dobimo dve zanimivi vezni tkivi, ki sta v vzajemni soodvisnosti oziroma simbiozi: Cilj in Način. Cilj je jasen, logičen, elemetaren. Kaj pa način? Vam barjansko kolo ponudi kakšno zanimivo asociacijo? Kolo je orodje, orodje, ki je v svoji genialnosti (kot tudi mnoga druga) izredno radikalno vplivalo na razvoj celotne družbe. Prepričan sem, da celo veliko bolj kot razne ideologije oziroma religije. Orodje je izjemno širok pojem; je lahko program, je lahko pot, je način! Osnovna lastnost orodja kot veznega tkiva je poleg realne izvedbe predvsem ta, da je kot tako popolnoma nediskriminatorno in zaradi te lastnosti univerzalno. Mikro model te organizacijske logike (za lažje razumevanje) predstavlja orodje Sistem treh informacijskih točk. Cilj je plemenitenje neizkoriščenega kapitala, ki bi posledično pripomogel k zagonu gospodarstva in postopnemu ravnovesju v družbi. Način pa predstavlja informacijsko orodje, ki združi razpršene informacije v tri pregledne točke, ki predstavljajo osnovo za hitro, pravilno odločanje in delovanje, ter tako na popolnoma neideološki ravni združuje družbo.

Ta trenutek se lahko slovenska družba harmonično poveže le na osnovi cilja in načina. Cilj je jasen, način pa pomeni realno izvedljiv razvojni program s konsenzom celotne družbe. Volitve so nujne, kajti ta vlada je samopašna, nesposobna, škodljiva. Dobro premislite, kdo bo tisti, ki ga boste izbrali za tkalca naše skupne prihodnosti. Bodo to zopet eni in isti prodajalci megle ali bodo to novi sposobni in izkušeni obrazi, ki bodo ponudili realno izvedljive razvojne projekte in razbili to abotno kriminalno hobotnico? Tu bodo svojo zrelost predvsem pokazale vse zanimive politične alternative, katerih najmočnejše orožje bo vsekakor povezovanje v »koalicijo drznih« katere temelj bo realen razvojni program, podprt s strani stroke in konsenzom družbe. Zakaj »koalicija drznih«? Preprosto zato, ker se tako zakoreninjene kriminalne politične klike ne da izkoreniniti drugače kot s skupnim delovanjem! Začnimo DANES, jutri bo že prepozno!

***

Prispevki so mnenja avtorjev in ne izražajo nujno stališč uredništva.

Objavljena besedila niso lektorirana.