1. julij

Adolf Hitler je leta 1933 ustanovil deško mladinsko organizacijo Hitlerjugend (Hitlerjeva mladina), ki je mlade šolala in urila v skladu z nacističnimi načeli.

Objavljeno
01. julij 2006 02.01
Adolf Hitler je leta 1933 ustanovil deško mladinsko organizacijo Hitlerjugend (Hitlerjeva mladina), ki je mlade šolala in urila v skladu z nacističnimi načeli. Zanjo je skrbel vodja vseh nemških mladinskih programov Baldur von Schirach, do leta 1935 pa je bilo vanjo vključenih že tri petine nemških dečkov. 1. julija 1936 je Hitlerjugend dobil status državne organizacije, v katero naj bi se včlanili vsi mladi Nemci arijske rase.

Na deseti rojstni dan so vse nemške dečke registrirali in preverili njihovo rasno čistost. Če so preskus uspešno prestali, so jih sprejeli v organizacijo Deutsches Jungvolk (Nemški mladi ljudje). Pri trinajstih letih so bili primerni za vpis v Hitlerjugend in ostali v njem do osemnajstega leta. Med tem so živeli špartansko, vzgajali so jih v predane pripadnike nacistične stranke, starši pa so imeli pri tem zelo malo besede. Ko so dopolnili 18 let, so jih včlanili v nacistično stranko in vsaj še naslednja tri leta so opravljali razne delovne ali vojaške obveznosti.

Za mlada dekleta je skrbela podobna organizacija Bund Deutscher Mädel (Zveza nemških deklet), ki jih je vzgajala za dobre matere in gospodinje.

Dogodki na današnji dan:

1811 V Celovcu je začela izhajati revija Carinthia, ki je objavljala nemške in slovenske prispevke.

1878 Ustanovljena je bila Prizrenska liga, prva nacionalistična organizacija Albancev, ki je dokazala obstoj nacionalnih teženj pri tem narodu ter spodbudila dejavnosti, ki so privedle do ustanovitve države Albanije leta 1912.

1881 Umrl je nemški filozof Rudolf Hermann Lotze, ki je premostil vrzel med nemško klasično filozofijo in idealizmom 20. stoletja ter utemeljil teistični idealizem (rojen 1817).

1890 Po nemško-britanskem sporazumu o Zanzibarju sta Veliki Britaniji pripadla otok Zanzibar in kraljestvo Buganda ob Viktorijinem jezeru, Nemčiji pa otok Helgoland.

1991 Na sklepnem srečanju v Pragi so razglasili, da je Varšavski pakt prenehal obstajati.