Osebno dopolnilno delo opravlja 8700 ljudi

Letni prihodek ne sme presegati letne minimalne plače.

Objavljeno
10. oktober 2013 11.21
Mojca Finc, Borza dela
Mojca Finc, Borza dela

Za registracijo osebnega dopolnilnega dela ni pomemben status. Kandidati so lahko redno zaposleni, brezposelni ali še študirajo. Omejujejo jih seznam del, ki se po pravilniku o delih štejejo za tovrstno dejavnost, in prihodek. V Sloveniji ima osebno dopolnilo delo registrirano 8693 ljudi.

Pravilnik o delih razvršča dejavnosti, ki se lahko uvrstijo k osebnemu dopolnilnemu delu, pod točki A in B. Pod točko A so navedeni pomoč v gospodinjstvu, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga manjša dela. To so občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, počitniške hiše in podobno, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin, delo na kmetiji, občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu, izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je mogoče izdelovati na domu pretežno ročno ali po tradicionalnih postopkih (spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna orodja, posoda, glasbila, sveče, razni drugi galanterijski predmeti in izdelki, predmeti za osebno uporabo) in prodaja teh izdelkov, potem mletje žita, žganje apna in oglja na tradicionalen način, občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na tradicionalen način.

Pod točko B je med tovrstno delo vključeno ustvarjanje izdelkov domače in umetne obrti iz gline, keramike, stekla, volne, bombaža, lana, konoplje in drugih naravnih vlaken, šibja, ličja, trsja, slame, lesa, živil, voska, naravnega usnja, kovin in kamna ter njihova prodaja.

Posameznik, ki hoče opravljati osebno dopolnilno delo, ga mora pred začetkom priglasiti na upravni enoti, kjer ima stalno ali začasno prebivališče. V osmih dneh po prejemu priglasitve je zapisan v seznam zavezancev, ki opravljajo to delo. Za vsako opravljeno delo mora izdati račun, kopije vseh pa mora hraniti deset let.

Letne prihodke registriranih skozi leto spremlja davčni urad, pri katerem je posameznik vpisan v davčni register, ne smejo pa presegati minimalne letne plače v Sloveniji iz preteklega leta – lani 9156,72 evra.

Kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

Vsake tri mesece mora posameznik dostaviti davčnemu uradu podatke o doseženem prihodku iz preteklega trimesečja na posebnem obrazcu. Prejemki od osebnega dopolnilnega dela so obdavčeni kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja.

Davčna osnova od dohodka je vsak posamezni dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini deset odstotkov dohodka. Poleg tega je mogoče uveljavljati tudi dejanske stroške prevoza in prenočitev, ki se priznajo z dokazili oziroma računi. Akontacija dohodnine se izračuna od davčne osnove po stopnji 25 odstotkov.

»Svetujemo, da se osebe, ki hočejo opravljati osebno dopolnilno delo in so hkrati prejemniki kakšnega nadomestila ali pomoči iz javnih sredstev, predhodno o tem posvetujejo pri izplačevalcu teh dohodkov, denimo zavodu za zaposlovanje ali centru za socialno delo, saj so pogoji, ki jih morajo posamezniki izpolnjevati, lahko zelo različni in odvisni tudi od drugih okoliščin in predpisov.

V skladu z zakonom o urejanju trga dela lahko brezposelni pridobivajo tudi dohodke iz dela, če s tem vnaprej seznanijo zavod za zaposlovanje. Če zaslužek v koledarskem mesecu ne presega 200 evrov, brezposelna oseba ohrani tudi pravico do enakega denarnega nadomestila za brezposelnost. Če je znesek višji, se denarno nadomestilo zniža v skladu z določbami zakona,« so opozorili pri službi za odnose z javnostjo na ministrstvu za delo.