Pri samozaposlovanju premalo zares koristnih napotkov

Število ljudi, ki se vsak mesec vpišejo v evidenco Zavoda RS za zaposlovanje, se še naprej skoraj vsak mesec poveča. Zdaj jih je že več kot 115.600 in še več bi jih bilo, če se sorazmerno precej brezposelnih ne bi odločilo za to, da se preizkusijo med podjetniki.

Objavljeno
08. marec 2011 14.10
Posodobljeno
08. marec 2011 14.10
Simona Bandur, Borza dela in znanja
Simona Bandur, Borza dela in znanja
Ljubljana - Lani se je po podatkih zavoda samozaposlilo več kot pet tisoč brezposelnih, v prvih dveh mesecih letos pa že skoraj 1500. Večina je za zagon dobila subvencijo, pot do nje pa je mnogim, ki so z nami delili izkušnje, precej načela potrpežljivost. Ne le zaradi dolgega postopka in navsezadnje čakanja na nakazilo, razočarani so tudi nad delavnicami in svetovalnim intervjujem, ki bi jim morali biti v pomoč in spodbudo.

V podjetju Prah, ki te storitve izvaja v največjih območnih enotah, v Ljubljani in Mariboru, so prepričani, da delo dobro opravljajo in da bi morali poslovanje samozaposlenih spremljati vsaj še leto po odprtju podjetja. Pri odločitvi za samozaposlitev je velikokrat odločilna prav subvencija – zanjo se lahko potegujejo prijavljeni na zavodu za zaposlovanje, ki se odločijo za podjetništvo, znaša pa 4500 evrov, pri čemer mora biti prejemnik vsaj eno leto samozaposlen. Lani so to subvencijo dodelili 5148 brezposelnim, letos (januarja in februarja) pa skupaj 1146. Število tistih, ki so odprli svoje podjetje, in tistih, ki so pridobili subvencijo za to, se torej v glavnem prekriva, razlika med številom samozaposlenih lani (5014) in številom prejemnikov finančnega zagona (5148) pa nastane predvsem zaradi postopka – mnogi, ki so lani sklenili pogodbo, so dobili subvencijo šele letos.

Dolgo čakanje na nakazilo mnogim brezposelnim že skoraj vzame voljo do samozaposlitve, še zlasti ker, kakor so povedali naši sogovorniki, velikokrat od predstavnikov zavoda za zaposlovanje ne dobijo niti konkretnega odgovora, kdaj natanko bodo ta sredstva na voljo. Poleg tega so nekateri razočarani zaradi drugih obveznosti, ki jih morajo za to opraviti. Predavanja in svetovanje so vsekakor dobrodošla, se strinja večina sogovornikov, toda to, kar dobijo, je premalo in velikokrat zelo slabo pripravljeno, še zlasti za bolj izobražene udeležence, ki imajo že izdelano zamisel in finančni načrt. Mnogi so namreč v samozaposlitev prisiljeni, saj to od njih zahtevajo »delodajalci« oziroma s tem pogojujejo nadaljnje sodelovanje.

Prav nič svetovalni intervju

Največ nezadovoljstva (pripombe je mogoče zaslediti tudi na spletnih straneh) je zaradi tega, ker mnogi, ki začenjajo »na svoje«, dobijo premalo koristnih in uporabnih informacij. »Predavanja so bila primerna za tiste, ki so končali osnovno ali morda tudi srednjo šolo, bolj izobraženi pa to večinoma že vedo,« je bila kritična ena izmed sogovornic, ki ni hotela biti imenovana. Tudi s svetovalnim intervjujem ni bila zadovoljna – na njem je v glavnem le oddala izpolnjeno dokumentacijo. »A če hočejo, te lahko tudi povsem onesposobijo in zavrnejo zamisel,« je črpala iz izkušenj drugih; njen načrt so namreč sprejeli. Sogovornica se je udeležila predavanj in intervjuja pri podjetju Prah, s katerim je zavod za zaposlovanje sklenil pogodbo za izvajanje delavnic za samozaposlitev na območju treh osrednjih enot zavoda za zaposlovanje – Ljubljane, Maribora in Celja, v prvih dveh tudi za svetovalne intervjuje.

Poleg tega podjetja ima zavod za zaposlovanje pogodbe za izvajanje svetovalnih intervjujev sklenjene z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (za območne službe Koper, Kranj, Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Sevnica, Trbovlje), z Agencijo M Servis (Nova Gorica) in z E-Amiga (Velenje). Delavnice za samozaposlitev pa izvajajo še podjetje Invel (Celje in Velenje), Univerzitetni inkubator Primorske (Koper), Agencija M Servis (Kranj in Nova Gorica), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje in Ptuj) in Prospero – Pucelj Arandjelović Marinka (Sevnica).

Kriterij najnižje cene

Nad podjetjem Prah je slišati – morda tudi zaradi tega, ker obravnava največ kandidatov – največ pritožb. Podjetje, ki ga na spletnih straneh najprej najdemo kot avtošolo, so po pojasnilu zavoda za zaposlovanje izbrali v okviru lanskega javnega naročila za izvajanje svetovalnega intervjuja, na katerem presodijo kandidatovo poslovno idejo, in za izvajanje priprav na samozaposlitev; pogodba velja do konca letošnjega leta oziroma do izteka programa Pomoč pri samozaposlitvi. »Izvajalci v okviru javnega naročila so bili po tem, ko so bili selekcionirani na podlagi referenc, izbrani po kriteriju najnižje cene. Reference, ki jih je predložilo podjetje Prah, so ustrezale zahtevam javnega naročila,« so zagotovili. Za izvedbo svetovalnega intervjuja dobi podjetje Prah po podatkih zavoda za zaposlovanje 13,76 evra (brez DDV) na osebo, za delavnico pa 647,96 na skupino. Cene drugih ponudnikov intervjujev se gibljejo od 13 do 20 evrov (brez DDV) na osebo, za izvedbo delavnice pa od 543 do 900 evrov (brez DDV).

V podjetju Prah so ravno tako zagotovili, da »vse aktivnosti izvajajo v skladu s pogodbami«, čeprav se je njihov prokurist Igor Prah nekoliko čudil zaradi medijske pozornosti, ki da so je deležni le oni kot izvajalci, ne pa tudi drugi. Strinjal se je, da so predavanja za tiste z višjo izobrazbo morda res manj koristna, saj marsikaj od predstavljenega že vedo. Kljub temu si, je dejal, prizadevajo, da bi skupine sestavili tako, da so čim bolj homogene in da bi bili v njih ljudje s čim bolj podobnih strokovnih področij. »Kandidati si med predavanji pridobijo osnovno znanje podjetništva, ki jim je zagotovo v veliko pomoč pri zagonu in nadaljnjem vodenju lastnega posla. Ocenjujemo pa, da bi bilo smiselno organizirati sistem kontinuiranega spremljanja samozaposlenih (vsaj še eno leto po začetku vodenja posla), ki bi po potrebi vključeval nadaljnje svetovanje in možnost vpliva na prenehanje poslovanja,« menijo v podjetju Prah.

Zavrnjenih 15 odstotkov idej

Svetovalnih intervjujev pod njihovim okriljem se je do konca januarja udeležilo več kot 2500 kandidatov iz ljubljanske območne službe, več kot 1100 iz mariborske in več kot 800 iz celjske; na njih so negativno ocenili približno 15 odstotkov podjetniških idej. Na delavnicah za samozaposlitev za območje Ljubljane je bilo dobrih 1850 kandidatov, za območje Maribora pa tisoč manj.

Zatrdili so, da so vsi svetovalci strokovno usposobljeni in da imajo poleg teoretskih referenc večletne izkušnje v podjetništvu; za to imajo več kot deset strokovno usposobljenih svetovalcev, v projektu pa jih po potrebi sodeluje do pet. In kako lahko podjetje, ki ga mnogi poznajo najprej kot avtošolo, usposablja brezposelne? Podjetje Prah iz Rogaške Slatine je bilo pred več kot 20 leti ustanovljeno za usposabljanje v prometni varnosti, leta 1998 pa so temu dodali izobraževalno dejavnost s področij računalništva in ekonomije; danes je vpisano v razvid programov vzgoje in izobraževanja pri ministrstvih za šolstvo in šport, za notranje zadeve in za promet, kakor so nam predložili reference.
Na pripombe udeležencev so se odzvali formalno: Program usposabljanja so pripravili naši strokovni sodelavci v skladu z navodili razpisne dokumentacije. In njihove izkušnje so, kot trdijo, drugačne: »Glede na rezultate evalvacijskih vprašalnikov, ki jih izpolnijo udeleženci delavnic po koncu predavanj, so uporabniki naših storitev zelo zadovoljni s potekom in z vsebino delavnic.«

Na zavodu za zaposlovanje so na vprašanje, ali so dobili kakšne pripombe udeležencev svetovalnih intervjujev, ki jih pripravlja Prah, in kakšne so te, odgovorili, da je podjetje z njimi doslej korektno sodelovalo in izvajalo pogodbo. »Doslej smo prejeli le posamezne pritožbe udeležencev, ki smo jih proučili in rešili v odnosu med zavodom, udeležencem in izvajalcem programa.«

Dolga pot do subvencije

Po pripravah na samozaposlitev (končanem svetovalnem intervjuju in delavnici) brezposelni podpiše zaposlitveni načrt za subvencijo za samozaposlitev. Že naslednji dan se lahko samozaposli in se odjavi iz evidence brezposelnih. Najpozneje v 30 dneh po samozaposlitvi mora zavodu predložiti vlogo za pridobitev subvencije. Obravnavajo jo v približno 30 dneh, in če je odobrena, s kandidatom sklenejo pogodbo o dodelitvi subvencije. Na dan podpisa pogodbe, najpozneje pa v 15 dneh po tem, mora kandidat zavodu predložiti zahtevek za izplačilo subvencije; na podlagi tega jo zavod nakaže »v pogodbenem roku«.