Do leta 2033 milijarda in pol Kitajcev

Kljub počasnejši rasti kitajskega prebivalstva se bo le to v prihodnjih tridesetih letih povečalo za 200 milijonov. Težave pa bo prineslo predvsem staranje prebivalstva.

Objavljeno
12. januar 2007 13.32
Peking - Kitajsko prebivalstvo se bo kljub počasnejši rasti, ki je rezultat politike enega otroka in drugih ukrepov za omejevanje rodnosti, v prihodnjih tridesetih letih povečalo za dodatnih 200 milijonov ter leta 2033 doseglo milijardo in pol ljudi, napoveduje kitajska državna komisija za prebivalstvo in načrtovanje družin. Zaradi rasti števila prebivalstva čakajo državo številni izzivi.

Težave bo prineslo predvsem staranje prebivalstva. Z manjšim številom rojstev se namreč spreminja demografska sestava prebivalstva. Ljudje, stari nad 60 let, tako trenutno predstavljajo 11 odstotkov kitajskega prebivalstva, do leta 2020 pa se bo delež starejšega prebivalstva (starejši od 60 let) povečal na 16 odstotkov. Ocenjujejo, da bodo Kitajci, starejši od 60 let, do leta 2050 predstavljali že 30 odstotkov vsega kitajskega prebivalstva. Država mora zato okrepiti socialni in pokojninski sistem, opozarja komisija v svojem poročilu.

Zaradi rasti števila prebivalcev bo primanjkovalo delovnih mest, povečal pa se bo tudi pritisk na mesta, saj bodo ljudje zapuščali ruralno okolje, napoveduje komisija, ki obenem opozarja na nezaposljivost Kitajcev v mednarodnem okolju zaradi pomanjkljive izobrazbe. Do leta 2010 bi morali zato poskrbeti, da imajo vsi otroci dostop do obvezne devetletne šole, piše v poročilu.

Omejevanje rodnosti ter tradicionalna vloga moških kot tistih, ki v družini služijo kruh, sta pripeljala tudi do presežka moških v družbi, ki pomeni, da bo do leta 2020 brez partnerke 30 milijonov moških. To bi lahko vodilo v socialno nestabilnost, opozarja komisija ter priporoča politiko za "sprejemanje deklic", ki bi omogočila izravnanje števila pripadnikov obeh spolov. Leta 2005 se je sicer na vsakih 100 deklic rodilo 118 dečkov.