Do leta 2050 več kot devet milijard ljudi

V naslednjih 43 letih bo število svetovnega prebivalstva naraslo s sedanjih 6,7 milijarde na 9,2 milijarde. V bogatih državah se bo število ljudi, starejših od 60 let, podvojilo, število mlajših pa upadlo.

Objavljeno
14. marec 2007 11.35
New York - Združeni narodi ocenjujejo, da se bo svetovno prebivalstvo v naslednjih desetletjih še naprej staralo, sicer pa naj bi bilo leta 2050 na svetu 2,5 milijarde več ljudi kot danes. V naslednjih 43 letih bo tako število svetovnega prebivalstva naraslo s sedanjih 6,7 milijarde na 9,2 milijarde. Največji prirastek bo prišel z manj razvitih območij, kjer danes živi 5,4 milijarde ljudi, leta 2050 pa naj bi jih živelo 7,9 milijarde.

Na bolj razvitih območjih naj bi tudi leta 2050 živelo okoli 1,2 milijarde ljudi, toliko kot danes. Zasluga za to, da se v teh državah število prebivalcev ne bo zmanjšalo, bo šla predvsem priseljencem iz držav v razvoju. Letno naj bi se iz revnih v bogate države priselilo okoli 2,3 milijona ljudi.

V bogatih državah se bo do leta 2050 število ljudi, starejših od 60 let, verjetno podvojilo (z 245 milijonov v letu 2005 na 406 milijonov v letu 2050). Število ljudi, mlajših od 60 let, pa bo verjetno upadlo (z 971 milijonov v letu 2005 na 839 milijonov v letu 2050), kažejo popravki uradnih ocen ZN o svetovnem prebivalstvu.