Geopedia brezplačno za vse

Geopedia je prvi spletni interaktivni atlas naše države. Brezplačno je na voljo vsakemu, tudi neregistriranemu uporabniku. Če bo hotel kdo v njem kaj dodajati, se bo moral prej registrirati.

Objavljeno
16. maj 2007 08.00
Spletna stran Geopedie
Ljubljana – Geopedia je prvi spletni interaktivni atlas naše države. Brezplačno je na voljo vsakemu, tudi neregistriranemu uporabniku. Če bo hotel kdo v njem kaj dodajati ali spreminjati, se bo moral prej registrirati, kar ga prav tako ne bo nič stalo, so povedali na včerajšnji predstavitvi v Kiberpipi.

Spletni interaktivni atlas Slovenije vsebuje različne zemljepisne in druge prostorske podatke, zbrane iz različnih virov, ki so kategorizirani in navzkrižno povezani. Sestavljen je iz zemljevidov, letalskih posnetkov, analiz o naravnem in grajenem okolju Slovenije, prikazuje vzroke in učinke podnebnih sprememb na lokalni ravni in drugo.

To je torej nekakšna Wikipedija, prosta spletna enciklopedija, ki naj bi postala »edinstvena zakladnica informacij o Sloveniji«. Poiskati jih je mogoče po lokaciji ali temah – na primer podnebne spremembe, relief, vodovarstvena območja, spreminjaje obalne črte glede na (dokaj verjetno) zviševanje morske gladine v prihodnjih desetletjih, prenočitvene zmogljivosti … Na kartah so točkovne povezave na druge spletne strani z dodatnimi, včasih zelo izčrpnimi informacijami o tamkajšnjem kraju; take povezave lahko uporabniki dodajajo tudi sami, če poznajo kakšno takšno primerno stran.

Pri projektu sta sodelovala podjetje Cosylab in slovenska fundacija za trajnostni razvoj Umanotera. Geopedia (www.geopedia.si) je namreč namenjena tudi obveščanju in ozaveščanju javnosti o podnebnih spremembah in varstvu okolja. Za programsko opremo, ki jo je mogoče tudi nadgraditi, je na podlagi geografskega informacijskega sistema (GIS) poskrbel omenjeni Cosylab. Podatki so avtorsko zaščiteni, doslej pa so jih prispevali Geodetska uprava RS, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za okolje in prostor, Geografski inštitut Antona Melika, Statistični urad RS in Tomaž Podobnikar, prvo naslednje pa bo gradivo Geodetskega inštituta Slovenije.