Med imeni največ Marij in Francev, med priimki pa Novakov

Najpogostejši imeni na Slovenskem v letu 2006 sta Marija in Franc, vendar jih najdemo predvsem med starejšimi generacijami, med tistimi, ki so rojeni po letu 2000, pa je najpogostejše žensko ime Nika, moško pa Luka.

Objavljeno
11. marec 2007 10.20
Prešernov spomenik
Ljubljana - Najpogostejši imeni na Slovenskem v letu 2006 sta Marija in Franc, vendar jih najdemo predvsem med starejšimi generacijami, med tistimi, ki so rojeni po letu 2000, pa je najpogostejše žensko ime Nika, moško pa Luka, so ugotovili na državnem statističnem uradu. Število imen se sicer povečuje, predvsem zaradi prevzemanja imen iz drugih kulturnih okolij in kombiniranja več imen. V zadnjem času so moderna kratka, predvsem dvozložna imena.

2.008.516 prebivalcev Slovenije

Na dan 30. junij 2006 je v Sloveniji živelo 2.008.516 prebivalcev, ki so se prepoznali po 42.889 različnih imenih (20.366 moških in 22.523 ženskih) ter 88.175 različnih priimkih. Priimka Novak in Horvat nosi več kot 10.000 oseb, priimke Krajnc, Kovačič in Zupančič pa več kot 5000.

Narašča priljubljenost imena Ana

Najpogostejša imena so sicer Franc, Janez, Anton, Ivan, Jožef, Marija in Ana, ki jih ima skoraj 12 odstotkov prebivalcev. Ime Marija ima v osebnih dokumentih vpisanih sedem odstotkov žensk, vendar pa je po letu 2000 uporaba tega imena močno upadla, saj se je rodilo le še 74 Marij. Priljubljenost imena Ana medtem narašča, med deklicami rojenimi po letu 1990 jih je s takim imenom 13 odstotkov.

Jan na drugem mestu

Med moškimi je največ Francev, vendar se jih je po letu 2000 rodilo le še 12. Najbolj popularno je bilo to ime do začetka šestdesetih let. Na drugem mestu je ime Janez, toda tudi uporaba tega imena upada, popularnejša pa je krajša oblika Jan, ki je med fantki, starimi do šest let, na drugem mestu.

Priljubljena dvojna imena

Polovica vseh imen je sestavljenih iz dveh imen. Skoraj vsa so edinstvena, saj več kot štiri petine vseh kombinacij nosi samo ena oseba. Dvojno ime ima sicer približno dva odstotka prebivalcev, najbolj značilna pa so za osebe rojene po koncu druge svetovne vojne in tiste, ki so se rodili v zadnjih desetih letih. Med ženskami je najpogostejše kombinirano ime Ana Marija, med moškimi pa Žan Luka.

V zadnjem času so moderna predvsem kratka imena. V 85 letih se je povprečna dolžina ženskega imena zmanjšala za dve črki, dolžina moškega imena pa za eno. Nekatera imena, kot so Karol, Vilko, Radoslav, Hilda, Leopoldina in Fanika, popolnoma izginjajo in se med rojenimi v samostojni Sloveniji ne pojavljajo več.