Delov vseved: Sanje med strastjo in svetim

Sanje so Indijanci priklicevali s postom, savno in osamitvijo v naravi. Za Freuda pomenijo izraz potlačenih strasti.

Objavljeno
09. oktober 2013 15.29
Katerina Vidner Ferkov, Delo.si
Katerina Vidner Ferkov, Delo.si
»Sladke sanje, otrok moj,« dahnejo starši na lice otroka, preden ga pokrijejo z odejico.

»Kaj lepega sanjaj,« si zaželita prijatelja v hotelski sobi.

So to le prazne floskule, ali pomenijo le dobre želje, da nas ne bi tlačila moja? V številnih družbah je pomen sanj in sanjanja še vedno zelo pomemben, sodobni človek pa do tega nima nobenega odnosa - želi si le, da ne bi sanjal kaj strašnega in to je vse.

Sanje so za človekovo bivanje povsem brez vrednosti, razen če ne govorimo o ameriških sanjah ali sanjah o uspehu, ki pomenijo predvsem materialni uspeh.

Freud in njegovi falusi

Interpretacijo sanj v evropskem kontekstu je ponovno populariziral Sigmund Freud. Sanje je imenoval »kraljevska pot do podzavesti«. Njegova knjiga Interpretacija sanj je izšla leta 1899. Na njegovem znamenitem psihoanalitskem kavču so njegove stranke pripovedovale tudi to, o čem so sanjale.

Njegova razlaga sanj temelji predvsem na libidalni ekonomiji in nima širših socialnih dimenzij, kaj šele duhovnih. Zanj so bile sanje izraz potlačenih seksualnih vzgibov. To je presenetljivo, saj so Freuda motivirali antropološki zapisi, nastali v njegovem času, kar razkriva tudi njegova knjiga Totem in tabu (1913).

Freud je ženske obravnaval malomeščansko, saj jim je pripisal »zavidanje penisa« in podobno. To se odraža tudi v njegovem razumevanju spolnosti in kulturnih konceptov neevropskih ljudstev, ki jih je v skladu z evropocentričnim rasizmom imel za »divjaška«.

»Divjake«, torej neevropejce, je Freud »znanstveno« primerjal kar z »nevrotiki«. Čeprav sta ga tedanja vodilna antropologa Franz Boas in Bronislaw Malinowski ostro kritizirala, je Freudu s svojimi pogledi uspelo vplivati na antropologijo.

Razlaga sanj ima namreč  izven zahodnega znanstvenega žanra povsem drugačen, duhoven pomen.

Sanje številnih ljudstev in skupnosti pa niso namenjene le sanjalcu, temveč vsej skupnosti. Zato so načeloma razložene in vplivajo na odločitve in vedenje ljudi.

Na primer: prebivalci v višavskih predelih Papue Nove Gvineje, potem ko se zbudijo, primerjajo svoje sanje med seboj in se o njih pogovarjajo. Iz njih skušajo izluščiti opozorila, če določeni odnosi med ljudmi v skupnosti niso harmonični. Sanjska opozorila in sporočila jemljejo resno, menijo, da slabi odnosi v skupnosti vodijo v bolezen posameznikov ali različne nesreče.

Jungovo iskanje univerzalnih simbolov

Carl Gustav Jung je bil sodobnik in sprva je kazalo, da tudi naslednik učenja Sigmunda Freuda, vendar se je kasneje od njegove teorije oddaljil. Jung je na začetku kariere tudi sam sledil teoriji libidalne potlačitve, a je s časom spoznaval še druge dimenzije sanj.

V sanjah je iskal univerzalne arhetipe in jih na koncu razumel kot hrepenenje posameznika na poti do samouresničitve. Na Jungovo interpretacijo sanj je vplivala tudi indijska filozofija.

Znani psihiater je bil prepričan, da lahko iz sanj razberemo sporočila za naše trenutno stanje v življenju. Sanje nam lahko sporočajo, kje smo in kam gremo, ter kažejo na morebitne ovire na naši poti. Bil je tudi mnenja, da lahko vsak interpretira svoje sanje. Ugotavljal je, da se v sanjah žensk in moških povsod po svetu pojavljajo univerzalni simboli z arhetipskimi pomeni. Ta fenomen je poimenoval kolektivno nezavedno.

Severnoameriški Indijanci: Sanje so vodilo Duha.

Avtohtoni prebivalci ameriškega sveta imajo do sanj izredno spoštljiv odnos. V številnih trgovinah najdemo tudi izdelek njihove kulture - lovilec sanj, ki so ga izobešali nad otroško ležišče. Izročilo ljudstva Navaho pravi, da je lovilca sanj ustvaril pajek.

Otroke so želeli obvarovati pred sanjami, predvsem slabimi, in jim omogočiti miren spanec. Lovilca sanj starejši načeloma ne uporabljajo, saj jim sanje lahko sporočajo pomembna navodila, kam jih vodi Veliki Duh.

Sanje so prvobitni prebivalci priklicevali s postom, savno, bdenjem in osamitvijo v naravi. Takšne sanje so imele poseben, iniciacijski pomen za posameznika, poimenovali so jih »sveta vizija«.

V številnih avtohtonih skupnostih so imeli šamani nalogo sanjati o drugih in za skupino ljudi in jih s pomočjo tega zaščititi pred težavami.

Biblijski svet sanj

Sanje so pogost del različnih delov Biblije, prek njih Bog nagovarja vernike in jih opozarja na določene napake ali pa jim razodeva znanje.

Med najbolj znanimi je Jožefova interpretacija faraonovih sanj o sedmih suhih in sedmih debelih kravah. Faraon je namreč mrzlično iskal nekoga, ki bi mu znal razložiti pomen njegovih sanj.

Jožef je pravilno interpretiral faraonove sanje in napovedal sedem uspešnih in sedem neuspešnih let žitnih letin. Faraon se zato lahko ustrezno pripravil na sušo in prebivalcem delil žitne zaloge, ko pridelka ni bilo. Jožef je poudaril, da mu je moč interpretacije podaril Bog. Njegova moč interpretiranja sanj mu je omogočila, da ga je faranon povišal do visoke funkcije na dvoru in ga poročil z dvorjanko.

Pogosta upodobitev biblijskih sanjskih sporočil so tudi Jakobove sanje, v katerih se Jakobu na begu pred bratom prikaže lestev z angeli in v katerih mu Bog obljubi pomoč. Kraj, kjer je imel takšne sanje, za Jakoba postane svet.

Sanje v objemu polmeseca

V sveti knjigi islama, Koranu, Alahov poslanec poudari pomembnost vernikovih sanj, saj se v času sanj sanjalec in sanjalka izročata Božji milosti. Kot navaja koran, so sanje za vernika pomembne in se bodo izpolnile, ker je to del prerokbe. 

Sanje so v islamu tudi natančneje opredeljenekot neprijetne, prijetne in tiste, ki po Alahovi milosti napovedujejo prihodnost. Nasvet za vse, ki sanjajo nekaj neprijetnega je, da takoj, ko vstanejo, začnejo z molitvijo.

Dobre in prijetne sanje pa so potrditev za vernika, da je na pravi poti, da živi pošteno in v skladu z etičnimi načeli islama. Zato sanje veljajo tudi za svojevrstno prispodobo posmrtnega življenja - tisti, ki delajo slaba dela, jih bo neprenehoma tlačila mora, dobre duše pa bodo deležne prijetnih svetlih sanj.

Velja tudi, da se tudi na videz nelogične sanje z nepovezano vsebino da razložiti, vendar tega ne zmore vsak, temveč le osebe, ki so zmožne takšnega uvida. Pogosto pa so sanje tudi enostavne in lahko razumljive.

Prerok Mohamed naj bi svetoval tudi, da slabih sanj ne razlagamo drugim, temveč se obrnemo k dobrim delom in Bogu, medtem ko dobre sanje lahko delimo z vsemi in jim tako polepšamo dan.

Kako sanjati danes?

Vesna Nikolić, predsednica društva Naravno življenje, ki se z raziskovanjem sanj ukvarja že več kot tri desetletja, ugotavlja, da ljudje sanjajo, ampak se z njihovo razlago ne ukvarjajo, večina je tudi tako utrujenih, da sanje pozabijo.

Nekateri se sanj spominjajo in si jih želijo razložiti in razumeti, drugi pa se s sanjami nočejo ukvarjati, čeprav jim je neprijetno, če so sanje slabe. Misel na njih potlačijo. Na splošno je danes odnos do sanj površen, saj večine ljudi ne zanima sporočilo sanj, meni Nikolićeva.

Če nas sanje zanimajo, svetuje, da se vprašamo, od kod sanje prihajajo in nato, ali jih želimo uporabiti ali ne. Sanje so lahko s svojo vsebino očiščujoče, ker kažejo določena čustva iz podzavesti ali zadeve, ki smo jih potlačili. Lahko sanjamo sanje, ki nas opozarjajo na miselne vzorce, ki nam povzročajo težave. Oseba lahko dobi tudi opozorilne sanje, ki nas, če jih upoštevamo, vodijo iz življenjskih težav. Obstajajo tudi vizionarske sanje, ki lahko govorijo o naši prihodnosti ali prihodnosti človeštva.

Za tistke, ki si želijo eksperimentranja, ima sanjski nasvet:

»Če imate vprašanje glede težave ali življenjske situacije, si pred spanjem zastavite vprašanje, na primer: »Zakaj zamujam?« Vsebino sanj si zapišite, pri razlagi si pomagajte s Slovarjem simbolov. Sanje si nato redno zapisujte. Dnevniki sanj bodo prišli prav, če se bomo lahko vrnili nazaj za leto dni in preverili, ali so nas sanje na kaj opozarjale ali nam svetovale.