Ne le pes, tudi konj je človekov najboljši prijatelj

Jahanje mnogim vrača upanje, obenem umirja napetost in izboljša samopodobo.

Objavljeno
05. oktober 2012 15.33
Posodobljeno
08. januar 2013 14.00
vidic/panorama
E. D., Delo.si
E. D., Delo.si

Konji si od nas želijo spoštljivega ravnanja, v zameno za pozornost pa nam lahko veliko povrnejo. Zlasti nam pomagajo bolje razumeti, kaj pomenijo pristnost, sprejemanje samega sebe, svoboda gibanja in duha ter volja do življenja.

Najlažje to izrazijo v svojem naravnem okolju, v divjini, takrat, ko se lahko prosto gibljejo, nam pa tudi udomačeni konj, ko ga sedimo na njegovem hrbtu, omogoči občutiti vsaj delček te lahkotnosti.

Konjeniški vadbeni center Good Hope vrača upanje

V floridskem konjeniškem vadbenem centru Good Hope pa so se odločili storiti še korak naprej. Z veseljem sprejmejo otroke iz zavetišča Miami Bridge. Tam domujejo otroci, ki so sicer ostali brez staršev, živijo v neurejenih razmerah, ali pa so brez strehe nad glavo in bi se lahko zatekli zgolj na ulice. V zavetišču poskrbijo za njihove osnovne življenjske potrebe, ponudijo pa jim tudi psihosocialno oskrbo, formalno izobraževanje in različne interesne dejavnosti. Med njimi torej tudi jahanje in pomoč v konjeniškem vadbenem centru Good Hope.

Ko mladostniki skrbijo za konje, jih jahajo in pomagajo ostalim terapevtom pri jahalnih urah, dobijo tisto, kar od svojih družin in okolja do takrat praviloma niso: ljubezen.

Poleg tega po opravljenem programu lažje umirijo strasti ali napetost, si ponovno izboljšajo samopodobo in pridobijo samospoštovanje. O njihovem programu so nedavno poročali tudi na NBC news.

Ni treba daleč, tudi pri nas lahko poskusite.

V nadaljevanju predstavljamo različne oblike jahanja, tudi terapevtskega, in programe, ki jih izvajajo tuja in slovenska društva.

Hipoterapija

Hipoterapija je oblika fizioterapije, ki izboljša delovanje telesnega sistema. Vpliva na razvoj gibalnih sposobnosti, predvsem pri osebah, ki trpijo zaradi multiple skleroze, cerebralne paralize in podobno. Predpiše jo zdravnik, izvajati pa jo mora diplomirani fizioterapevt s potrdilom o dodatnem usposabljanju, pri čemer uporablja za tovrstne namene izučenega konja.

S hipoterapijo in terapevtskim jahanjem in športno rekreativnim jahanjem se ukvarjajajo v CIRIUS Kamnik - centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje. Tam je zaposlena prva hipoterapevtka v Sloveniji, Monika Zadnikar, ki je sicer diplomirana fizioterapevtka in specialistka nevrofizioterapije.

Seznam hipoterapevtov je dostopen tudi na spletni strani o terapevtskemu jahanju.

Terapevtsko jahanje

Ta oblika jahanja je namenjena ... terapiji. Najpogosteje ga svetujejo osebam, ki se spopadajo z različnimi psihičnimi in vedenjskimi izzivi. To ne pomeni, da konja tako ne morejo jahati zdravi.

Specialno, pedagoško jahanje

Specialno, pedagoško jahanje in voltažiranje poteka pod nadzorom specialnega ali socialnega pedagoga ali delovnega terapevta, ki se še dodatno usposobi. Namen takšnega jahanja je izboljšanje posameznikovega počutja, vedenja in napredek v razvoju.

V ta namen uporabljajo konja, ki je izučen za specialno, pedagoško jahanje. Udeleženci se odločijo za skupinsko ali samostojno jahanje.

S terapevtskim in klasičnim jahanjem se pri nas ukvarja ustanova Fundacija - Nazaj na konja.

Voltažiranje

Pri tem načinu se na konjskem hrbtu izvaja vaje za ravnotežje. Konja vodi pedagog, ki je obenem tudi usposobljen jahalni inštruktor.

Športno - rekreativno jahanje

Posameznik se uči jahanja zaradi veselja do jahanja samega. Potek nadzira jahalni inštruktor s potrdilom o dodatnem usposabljanju, pri čemer vodi jahalnega ali terapevtskega konja.

Terapija je pri nas in po svetu zelo razširjena. Seznam izvajalcev najdete na spletni strani Konjeniške zveze Slovenije.