Uporaba interneta v Sloveniji nad povprečjem EU

Dostop slovenskih gospodinjstev do interneta je primerljiv z drugimi evropskimi članicami, na delovnem mestu in v šolah je celo nad povprečjem Evropske unije

Objavljeno
30. marec 2007 18.19
Blogajte na Delo.si
Bruselj - Dostop slovenskih gospodinjstev do interneta je primerljiv z drugimi evropskimi članicami, na delovnem mestu in v šolah je celo nad povprečjem Evropske unije. Nadpovprečen je tudi delež šol s širokopasovno povezavo, a odstotek učiteljev, ki pri učnem procesu uporabljajo računalnik, zaostaja za povprečjem EU. Zato pa je Slovenija nadpovprečna pri prenosu računalniških igric in glasbe z medmrežja, kaže letno poročilo Evropske komisije o digitalnem gospodarstvu i2010.

Kazalniki na področju informacijske družbe za Slovenijo kažejo v splošnem malenkostno zaostajanje za povprečjem EU. Tako delež gospodinjstev s širokopasovnimi povezavami v Sloveniji znaša 61,7 odstotka, v EU-25 62,1 odstotka. Dostop do interneta doma ima 40,8 odstotka Slovencev, v EU-25 42,6 odstotka prebivalstva.

Rednih uporabnikov interneta je v Sloveniji natanko toliko, kolikor znaša povprečje EU (47 odstotkov), kar državo uvršča na 13. mesto med 25 državami EU. V povprečju Slovenci pošiljajo za malenkost manj elektronskih sporočil kot njihovi kolegi iz drugih evropskih držav, nekoliko zaostajajo tudi pri iskanju informacij o blagu in storitvah na medmrežju, so se pa znašli nad povprečjem pri prenosu računalniških igric in glasbe z interneta, pri poslušanju radijskih in gledanju televizijskih programov preko medmrežja, pa tudi pri branju spletnih časopisov in revij.

Slovenci precej zaostajajo pri internetnem telefoniranju in uporabi videokonference (4,4 odstotka v primerjavi s 7,1 odstotka), prav tako tudi pri internetnem bančništvu (16,1 v primerjavi z 22,0 odstotka).

Slabše v šolstvu

Zelo slabo se je Slovenija uvrstila na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v šolstvu. Čeprav je v vrhu med evropskimi državami glede deleža šol s širokopasovno povezavo (85 odstotkov v primerjavi s 67 odstotki), pa izrazito zaostaja pri številu računalnikov, priklopljenih na internet v šolah na 100 učencev (7,5 v primerjavi z 9,9 odstotka) ter pri uporabi računalnikov pri pouku. V zadnjem letu je tako 67,6 odstotka slovenskih učiteljev pri učnem procesu uporabilo računalnik, medtem ko je ta delež v EU-25 tričetrtinski, kaže poročilo Evropske komisije.

Letošnje drugo poročilo kaže bistvene spremembe na trgih in v vedenju uporabnikov, ki hitro sprejemajo nove spletne storitve. Iz poročila izhaja, da na nacionalni ravni Italija vodi na področju mobilnih telefonov tretje generacije (UMTS) in razvoja vlaken, medtem kot je največ gospodinjstev z digitalno televizijo v Veliki Britaniji. Šest držav - Danska, Nizozemska, Belgija Finska, Švedska in Velika Britanija - je pri deležu širokopasovnih povezav prehitelo ZDA in Japonsko.

Letno poročilo o pobudi i2010 - strategija politike EU za spodbujanje digitalnega gospodarstva z združevanjem raziskav, pravnih orodij in javno-zasebnega partnerstva - vsako leto oceni gospodarski vpliv prizadevanj držav članic EU na razvoj IKT in pomeni merilo za učinkovitost politike komisije za doseganje trajnostne gospodarske rasti v takšnih tehnologijah.