Voda - nam je mar zanjo?

Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo na današnji dan, je letos namenjen razpravi o obvladovanju pomanjkanja vode. Poudarek je na zagotovitvi trajnostnega in učinkovitega upravljanja z vodnimi viri.

Objavljeno
22. marec 2007 08.30
Ljubljana - Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo na današnji dan, je letos namenjen razpravi o obvladovanju pomanjkanja vode. Poudarek je na potrebi po povezovanju in sodelovanju tako na globalni kot lokalni ravni za zagotovitev trajnostnega, učinkovitega in pravičnega upravljanja z vodnimi viri, so zapisali na spletni strani svetovnega dneva voda. Ob dnevu voda bodo tudi v Sloveniji pripravili več dogodkov.

Potrebno je zavarovati ekosisteme

Pri ravnanju z omejenimi vodnimi viri so ključna vprašanja neravnovesje med razpoložljivostjo in povpraševanjem, slabšanje kakovosti podzemne in površinske vode, neusklajenost in konkuriranje med sektorji ter medregijska in meddržavna nesoglasja, ugotavlja mehanizem ZN za vode (UN Water). Zato bi bilo potrebno medsektorsko sodelovanje in multidisciplinaren pristop. Za zmanjšanje pomanjkanja vode je ključno v vseh sektorjih povečati produktivnost na enoto vode, poleg tega pa tudi zavarovati ekosisteme, ki so ključni za zagotovitev dostopa do kakovostne vode.

Dolgoročnega pomanjkanja vode v Sloveniji zaenkrat še ni

Kot ugotavljajo na ministrstvu za okolje in prostor, je na celotnem območju porečij v Sloveniji problem pomanjkanja vode občasno prisoten, predvsem v kmetijstvu in vodooskrbi. Dolgoročnega pomanjkanja vode v Sloveniji zaenkrat še ni, vendar podnebne spremembe opozarjajo tudi na to možnost, pravijo na ministrstvu.

Po podatkih državnega statističnega urada se v Sloveniji porabi 2,5 odstotka razpoložljive vode, v državah EU od leta 2004 povprečno 12,1 odstotka, v skandinavskih državah pa 0,9 odstotka. V zadnjih desetih letih se je v Sloveniji količina načrpane vode za oskrbo prebivalstva zmanjšala (z 260 milijonov leta 1995 na 163 milijonov kubičnih metrov vode leta 2005).

Gospodinjstva so v preteklem desetletju porabila približno enako količino vode (med 85 in 92 milijoni kubičnih metrov), v industriji pa je poraba vode padla s 56 milijonov leta 1995 na 34 milijonov kubičnih metrov leta 2005. Spremenjeni deleži za gospodinjstva in industrijo in upad količin načrpane vode so posledica zmanjševanja izgub v vodovodnem omrežju.

Pomembno je umetno zadrževanje voda

V Sloveniji bo po navedbah ministrstva v prihodnje zelo pomembno umetno zadrževanje voda, ko je vodnih količin dovolj, predvsem pa zaščita naravnih območij - mokrišč, kjer se voda po naravni poti zadržuje dlje časa. Na ta način se napajajo podzemne zaloge vode in vzdržujejo pretoki v rekah in potokih tudi v obdobjih, ko ni padavin.

Kar 425 milijonov otrok nima dostopa do čiste pitne vode

Ob svetovnem dnevu voda, ki ga je Generalna skupščina ZN razglasila leta 1992, v Skladu ZN za pomoč otrokom (Unicef) opozarjajo, da kar 425 milijonov otrok nima dostopa do čiste pitne vode. V deželah v razvoju več kot 20 odstotkov otrok v bližini svojega doma nima pitnega vodnega vira. Pitje onesnažene vode, slaba sanitarna ureditev in neprimerna higiena povzročajo bolezni kot sta diareja in tifus, ki so vzrok, da vsak dan umre več kot 4000 otrok, so sporočili.

Razstava natečaja "1001 kal - 1001 zgodba o življenju"

O problemu pomanjkanja vode bodo danes spregovorili na Agenciji RS za okolje, kjer bodo predstavili tudi nekatere izsledki projektov vodne bilance Slovenije in kemijskega stanja podzemnih voda. Zavod RS za varstvo narave je že v sredo pripravil razstavo prispevkov natečaja "1001 kal - 1001 zgodba o življenju", danes bodo odprli kal na Gočah, v petek pa še tri kale v Danah.

V Ljubljani bo javno podjetje Vodovod-kanalizacija organiziralo okroglo mizo z naslovom "Pitna voda v Ljubljani - kako naprej?", na kateri bodo sodelovali člani Ljubljanskega foruma mladih za pitno vodo, ki so ga dijaki ljubljanskih gimnazij ustanovili ob lanskem svetovnem dnevu voda, skupaj s predstavniki okoljskega ministrstva, ljubljanske občine in strokovne javnosti. Dogodka se bo udeležil tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki bo podpisal slavnostno listino o podpori nadaljnjemu delovanju Ljubljanskega foruma mladih za pitno vodo.

V Mariboru bo družba Mariborski vodovod predstavila projekt o skladnosti pitne vode v letu 2006 in varovanju pitne vode, v Dogošah pa bodo pripravili dan odprtih vrat centralne čistilne naprave. Poleg tega bo v Mariboru srečanje šol Armalovega sklada. Tega je pred tremi leti ustanovila Mariborska livarna Maribor, ki v okviru te akcije šolam podarja svoje sanitarne armature, hkrati pa vzpodbuja k ozaveščanju mladih.

Letos so poleg 21 slovenskih uvrstila tudi šest šol iz BiH, pet šol iz Hrvaške in štiri šole iz Srbije. Prav tako v Mariboru bo zaključno državno tekmovanje v Ekokvizu, na katerem bo sodelovali dijaki srednjih ekošol Slovenije.