Z biodizlom do zelene elektrike

Slovenski minister za gospodarsvo Andrej Vizjak je s španskim in nemškim kolegom podpisal skupno izjavo o spodbujanju proizvodnje zelene elektrike.

Objavljeno
29. januar 2007 19.42
Bruselj - Slovenija bo težko zvišala porabo obnovljivih virov na 20 odstotkov do leta 2020, kot je v nedavno sprejeti energetski strategiji začrtala Evropska komisija, je v Bruslju povedal minister za gospodarstvo Andrej Vizjak. Med izzivi, ki čakajo Slovenijo je minister poudaril prizadevanje za prodor sistema odjema zelene elektrike, t. i. sistemom feed-in. Minister je zato s španskim in nemškim kolegom podpisal skupno izjavo o spodbujanju proizvodnje zelene elektrike.

Slovenija izkorišča le 14 odstotkov obnovljenih virov

"V letu 2006 smo imeli na primarni ravni približno 14 odstotkov obnovljivih virov energije, kar je daleč od cilja 20 odstotkov," je povedal Vizjak, a dodal, da "ne smemo biti pretirani pesimisti" in da bo "Slovenija naredila vse, da bi ga izpolnila".je povedal Vizjak, a dodal, da "ne smemo biti pretirani pesimisti" in da bo "Slovenija naredila vse, da bi ga izpolnila".

V teh prizadevanjih je izpostavil projekte izgradnje tovarne biodizla v okviru podjetja Nafta Lendava, projekt bioetanola v Tovarni sladkorja Ormož in pospeševanje vlaganj v uporabo biomase, ki bi nadomestila uvožen premog.

Slovenija se zaveda pomena razvoja obnovljivih virov in meni, da je treba za dosego tega cilja vzpostaviti učinkovite mehanizme, kakršen je sistem odjema zelene elektrike, je pojasnil minister ob robu konference o obnovljivih virih energije, osrednjem dogodku na tednu energetske varčnosti, ki se je začel danes v Bruslju.

Sistem odjema zelene elektrike je v bistvu eden od sistemov podpore elektrarnam na obnovljive vire energije, ker imajo višjo ceno električne energije kot druge elektrarne na elektroenergetskem trgu. Gre za zagotovljen oziroma obvezen odkup električne energije z vnaprej znanimi cenami električne energije.

Sistem feed-in temelji na finančnih spodbudah, ki jih proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov prejmejo ob prodaji električne energije. Pri tem imajo proizvajalci s pogodbo zagotovljeno ceno ali pa so v primeru lastne prodaje upravičeni še do premije.

"To je zelo priročen in primeren način za spodbujanje obnovljivih virov energije," je poudaril minister. Cena obnovljivih virov je za približno od 20 do 50 odstotkov višja kot cena konvencionalnih virov, zato je energija iz takšnih virov "vprašljivo konkurenčna", če ne gre za transparentne in premišljene metode subvencioniranja ali načrtnega vlaganja države v te ukrepe, je pojasnil.

Hkrati je priznal, da je Slovenija pri tem "na nivoju zatečenega stanja", saj v Bruslju poteka preiskava, ali je sistem feed-in državna pomoč. "Komisija ni enotna," pravi Vizjak. Medtem ko se komisar za energijo "odziva pozitivno", je sektor za konkurenco "nekoliko skeptičen", češ da gre za državno pomoč, je pojasnil.

Vizjak seznanil s pobudo tudi Gunterja Verheugena

S pobudo za razvoj zelene elektrike je minister danes seznanil komisarja za podjetja in industrijo Guenterja Verheugna, s katerim se je sestal v Bruslju. Komisar je pripravljen uvrstiti to temo na eno izmed prihodnjih sej sveta za konkurenčnost, je povedal Vizjak.
Minister je tudi opozoril, da bo "težko doseči okolju prijaznejše vire brez uporabe jedrske energije". "Uporaba jedrske energije je trajnostni odgovor za prihodnost," je poudaril, sploh v prizadevanjih za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida.